Speciella frågeställningar nedre luftvägar

Legionellaodling

Utföres på borstprov. Obs! Snabb transport till laboratoriet.

Legionella antigen i Urin

Svampodling

Utföres på trachealsekret, borstprov och BAL.

Svampodling

Tuberkulos

Odling avseende mycobakterium tuberkulosis skickas till:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk mikrobiologi
TB-avdelningen
Box 7193, 402 34 Göteborg

Leverans-/Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A, 413 46 Göteborg

Mycobakterium tuberkulosis

Pneumocystis carinii

Diagnostik görs på cytologlaboratoriet, Borås.