Ulcus molle (haemophilus ducreyi)

Medicinsk bakgrund

Haemophilus ducreyi är en liten gramnegativ stav med typiskt utseende vid mikroskopering som orsakar genitala sår som kallas ulcus molle (mjuk shanker, soft chancra, choncroid). Odling utförs endast efter telefonkontakt med Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Material för odling iordningställs efter telefonsamtalet varför patienten kallas till provtagning 1-2 dagar senare.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Obs! Kontakta alltid Laboratorium för Klinisk Mikrobiologi minst 1 dygn innan provet tas för information och för att ev substrat skall kunna göras. Ange relevanta kliniska data samt ange frågeställning ulcus molle.

Material

Sårsekret

Provtagning

Prov tas från sårbotten mot sårkanten ev. efter avtorkning med koksalt. Utstryks på specialbeställd GL-platta från laboratoriet om provet kan transporteras direkt till laboratoriet.   För direktprep kan utstryk på objektglas göras vid provtagningen för vidare transport till laboratoriet.   I övriga fall skickas provet i transportmediet. Provtagningsset   Transport och förvaring

Omgående till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Bakterien har kort överlevnadstid, varför provet bör utodlas snabbt.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...
  • Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Hur snabbt får man svar

Tidigast efter 2 dygn.