Press

Vi vill hjälpa dig som är journalist att få rätt uppgifter om SÄS. Du kan kontakta presstjänsten om du söker intervjupersoner eller har andra mediefrågor.

SÄS presstjänst

Klockan 08.30-20.00 alla dagar, lunchstängt vardagar kl. 12.00-12.45.

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 24 44
Mail bevakas dagtid.

SÄS organisation

Sjukhuset har nio verksamhetsområden. Sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen.

Begära ut handlingar

Kontakta diariet om du vill ta del av allmänna handlingar.

Diariet
Telefonnummer 
033 - 616 49 93
E-post
 sas@vgregion.se

Begära ut personalakter

Kontakta HR-enheten om du vill ta del av allmänna handlingar som rör medarbetare på SÄS.

HR
E-post
 hr-direkt.sas@vgregion.se 

Ingela Schönning

Kommunikationschef

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 12 93