Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdutbud och samverkan

Här finns blanketter för remisser, beställningar och andra dokument, informationsstöd och kontaktuppgifter för vårdgivare som samverkar med vårdenheter på SÄS.

Ambulanschef i beredskap har det övergripande operativa ledningsansvaret för ambulanssjukvården i Södra Älvsborgs sjukhus upptagningsområde.

Funktionen finns dygnets alla timmar, året runt och bemannas av akutklinikens avdelningschefer. Ambulanschef i beredskap har följande som sina främsta uppgifter:

  • Gentemot SOS Alarm vara ett beslutsstöd så att klinikens resurser används på ett optimalt sett.
  • Handläggning av specialtransporter.
  • Samordning av ambulanssjukvårdens insatser vid allvarlig händelse.
  • Kontakter med massmedia.
  • Ansvar för att organisera återkoppling, uppföljning och att hålla avlastningssamtal vid misstanke om krissituation hos personalen.

Kontakt

Ambulanschef i beredskap (AciB)
Telefonnummer (minicall) 0746-215050

BUP har flera samverkanspartners utanför SÄS. Här finns dokument som vänder sig till skola, primärvården, socialtjänst och barnhabilitering.

Information till våra samverkanspartners - innehåller adressuppgifter till vår öppenvård (pdf) - dokument kommer inom kort

Information till samarbetspartners i primarvarden (pdf) - dokument kommer inom kort

Information till samarbetspartners inom elevhälsa med flera (pdf) - dokument kommer inom kort

Samverkan mellan primärvård och skolhälsovård gällande barn och ungdomar med psykisk ohälsa (pdf) - dokument kommer inom kort

Riktlinjer Västbus barn och ungdom (pdf) - dokument kommer inom kort

 

Här samlas information om behandling, remisser och smittspårning vid sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Sexuellt överförbar sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Undersökning och behandling är gratis. Infektionen kan förekomma asymtomatisk, eller ge symtom: sveda, flytningar, blödningsrubbningar, genitala utslag, låga buksmärtor, skrotalsmärtor och sällsynt ögonbesvär. Tänk på klamydia även vid urinvägssymtom hos sexuellt aktiva patienter.
 
Vid klamydia-PCR prov screenas även för gonorréinfektion automatiskt. Var observant på detta när provsvar anländer. Se gonorré nedan. 

Behandla med Doxyferm 9 dagar (10 tabletter), ska vara gratis enligt smittskyddslagen. Behandla och smittspåra. Smittspårare bör helst ha gått smittspårarutbildning samt utföra smittspårning regelbundet, gärna mer än 10 gånger per år. Vid komplicerande faktorer i samband med klamydiainfektionen, remittera patienten obehandlad till STD-mottagningen.

Gonorré

Lyder under smittskyddslagen. Gonorré är allt mer svårbehandlat på grund av besvärligt resistensläge. Gonorré behandlas på STD-mottagningen med antibiotikainjektioner. Remittera dessa patienter obehandlade till STD-mottagningen. Remittera vid positivt gonorréprov eller vid smittspårning angående gonorré för behandling/kompletterande prover från alla adekvata lokaler: uretra/cervix/rektum/svalg/ögon.

Bekräftat PCR avseende gonorré ger diagnos men inte någon resistensbestämning. Kompletterande provtagning görs på STD vid positivt gonorré-PCR. Obekräftad PCR innebär inte någon säker gonorrédiagnos. OBS! Ge ingen behandling före besök på STD.

Mycoplasma genitale

Sexuellt överförbar infektion, som lyder under smittskyddslagen. Symtomen påminner om klamydiainfektion, något mer purulent flytning och ibland genital klåda. Patienten behandlas inom primärvården efter provtagning.

Azitromycin fem dagar: 250 mg 2 x 1, dag 1, därefter 250 mg 1 x 1 unde fyra dagar. Behandling av regelbunden partner (efter provtagning) och coitusuppehåll under tio dagar krävs för bot. Ökande resistens är ett stort problem. Vid behandlingssvikt är ni välkomna att remittera patienten till STD-mottagningen.

Remisser

I remisser för behandling till STD-mottagningen är vi förutom anamnes tacksamma för kopia av laboratoriesvar och laboratoriesvarsnummer och ett telefonnummer där vi kan nå patienten. Patienten måste vara informerad om att remiss skickats till STD-mottagningen. Observera att våra remissvar till er oftast bara blir knapphändiga, av sekretesskäl.

Smittspårning

Smittspårning av STI (sexuellt överförbara sjukdomar) ingår i primärvårdens uppdrag. 

Om det finns personal som inte fått utbildning inom smittspårning går det bra att kontakta Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet som organiserar detta. Smittskyddet har information om när smittspårarutbildningar genomförs och även hur stor omfattning av smittspårningsärenden en viss person rekommenderas ha för att kunna upprätthålla en god kvalitet på smittspårningen.

Smittskydd Västra Götaland

Kontakt

Kontaktuppgifter till könsmottagningen

Våra huvudsakliga arbetsområden är

  • inköpsrådgivning
  • ankomstkontroll och besiktning
  • tekniskt underhåll (förebyggande och avhjälpande)
  • utbildning
  • utredning

Vi servar merparten av den utrustning som finns inom hälso- och sjukvården såsom EKG-utrustning, respiratorer, vågar, mikroskop, undersökningslampor, behandlingsbritsar, ultraljud, röntgen och dialys.

Ni som kunder väljer själva hur ni vill kontakta oss utifrån vad ni tycker är enklast. Vid felanmälan vill vi att ni uppger: felbeskrivning, inventarienummer, kontaktperson samt telefonnummer.

Felanmälan

Formulär: felanmälan medicinsk tekniska produkter

Kontakt

Kundtjänst och felanmälan medicnsk teknik 
Öppettider och telefontid 
Måndag-fredag kl 07.00 - 16.00
Telefonnummer 033 - 616 30 00
Faxnummer 033 - 616 30 18
E-post mts.kundtjanst.sas@vgregion.se

Besöksadress
Ingång 13/MS-1
Klinikvägen
501 82 Borås

Postadress
Södra Älvsborgs Sjukhus
Medicinsk teknik
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås  

 

Information för personal inom primärvård och kommunal vård och omsorg om resursteamet för patienter som har sondnäring (enteral nutrition) i hemmet eller i särskilt boende.

Resursteamet för entral nutrition

Teamet består av en sjuksköterska och en dietist och upptagningsområdet är Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum kommun.

Teamet har bildats för att följa upp personer med sondnäring även utanför sjukhuset, det vill säga oavsett om patienten bor hemma eller på särskilt boende. Vi har möjlighet att göra hembesök och kan hjälpa till med förskrivning av sondnäring, sondmatningstillbehör och nutritionspump. Vi utför också bedömningar och rådgivning kring sondnäringen och hanteringen av denna.

Kontakta oss gärna för rådgivning eller för att förnya recept på sondnäring och sondmatningstillbehör. Vi arbetar måndag-fredag, dagtid. Hembesök och konsultationer är kostnadsfria.

Dietistmottagning Borås

Dietistmottagning Skene

Beställning och leverans av nutritionsprodukter

Sondnäring och sondmatningstillbehör distribueras av OneMed. När förskrivningen behöver förnyas ska patienten kontakta resursteamet för enteral nutrition.

Första uttaget aktiveras i regel av förskrivaren för leverans direkt, men alla efterföljande leveranser aktiverar patienten själv genom att ringa till OneMed,ungefär en vecka i förväg.

Beställning OneMed
Telefonnummer
031-706 30 60

Paketet hämtas på postens utlämningsställe eller levereras till dörren utan extra kostnad. Ingen betalning sker vid leverans, kostnaden faktureras i efterhand.

Kundtjänst OneMed
Telefonnummer 
010 - 441 31 60

 

Webbeställning liggande sjuktransport

Västra Götalandsregionens webbsida för liggande sjuktransport

Beställningskriterier ej akuta ambulansuppdrag (pdf)

Kontakt

Liggande sjuktransport, sjukvårdens larmcentral (SvLc) 
Telefonnummer 031 - 703 13 08

Ej akuta ambulansuppdrag, sjukvårdens larmcentral (SvLc)
Telefonnummer 031 - 703 13 00

Sittande sjuktransport och patienter i rullstol, Västtrafik sjukresor
Telefonnummer 020 - 91 90 90

Information till vårdgivare som skriver remiss till smärtenheten, bland annat om remissförfarande och vårdutbud.

För att konsultationen ska bli meningsfull, rekommenderas ett remissförfarande för en korrekt medicinsk prioritering och fortsatt handläggning.

Förutsättning för adekvat bedömning är en preciserad frågeställning och en adekvat somatisk och psykosocial anamnes med uppgifter om vilka behandlingar som har prövats och dess resultat.

Då vi har en konsulterande funktion förväntar vi oss att inremitterande är fortsatt ansvarig och återtar patienten när vi gjort en bedömning och eventuellt behandlingsförsök.

Eventuell sjukskrivning och intygsskrivande sköts av inremitterande läkare.

Vid frågeställningar som rör beroendetillstånd, såväl iatrogena som primära ärenden, rekommenderas kontakt med beroendeenheten inom psykiatrivården som vid behov kan komma i kontakt med oss, telefon- eller remissledes.

Smärtteamets vårdutbud (pdf)

Kontaktuppgifter till smärtenheten

Information till primärvård och specialistpsykiatrin om remissrutiner, vårdnivåer, riktlinjer och om behandlingen.

Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD

Remissblanketter och annan information riktad till optiker, skolhälsovård och primärvård. 

Dokument

Remiss till ögonläkare (pdf) - dokument kommer inom kort

Remiss från BVC och skolhälsovård - ifyllningsbar pdf

Barnögon - Synscreening skolhälsovård (SKAS)

Barnögon – Synscreening på BVC (SKAS)

Dyslexi (pdf) - dokument kommer inom kort

Kontakt 

Kontaktuppgifter till ögonmottagning

Kontaktuppgifter till ögonoperation

Senast uppdaterad: 2021-02-19 07:29