Vårdutbud och samverkan

Här finns blanketter för remisser, beställningar, prislistor radiologi, informationsstöd och kontaktuppgifter för vårdgivare som samverkar med vårdenheter på SÄS.

Andningsresursteam, ART

Information till vårdgivare som skriver remiss till ART

Remiss till ART vid misstänkt OSAS

Remiss till ART vid misstänkt underventilation

Utbildning ”Andas Hemma”

För dig som är vårdare eller personlig assistent, och arbetar hos en patient beroende av ventilator, kan du få möjlighet att delta på vår fysiska utbildningsdag ”Andas Hemma”.

Den sker 4 ggr per år i sjukhusets lokaler.

Vid frågor eller intresse kontakta oss.

E-postadress: art.sas@vgregion.se


Medicinsk teknik

Våra huvudsakliga arbetsområden är

 • inköpsrådgivning
 • ankomstkontroll och besiktning
 • tekniskt underhåll (förebyggande och avhjälpande)
 • utbildning
 • utredning

Vi servar merparten av den utrustning som finns inom hälso- och sjukvården såsom EKG-utrustning, respiratorer, vågar, mikroskop, undersökningslampor, behandlingsbritsar, ultraljud, röntgen och dialys.

Ni som kunder väljer själva hur ni vill kontakta oss utifrån vad ni tycker är enklast. Vid felanmälan vill vi att ni uppger: felbeskrivning, inventarienummer, kontaktperson samt telefonnummer.

Felanmälan

Formulär: felanmälan medicinsk tekniska produkter

Kontakt

Kundtjänst och felanmälan medicnsk teknik 
Öppettider och telefontid 
Måndag-fredag kl 07.00 - 16.00
Telefonnummer 033 - 616 30 00
Faxnummer 033 - 616 30 18
E-post mts.kundtjanst.sas@vgregion.se

Besöksadress
Ingång 13/MS-1
Klinikvägen
501 82 Borås

Postadress
Södra Älvsborgs Sjukhus
Medicinsk teknik
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås  

 


Mobilt akutläkarteam

SÄS mobila akutläkarteamet utgår från akutmottagningen i
Borås och består av akutläkare och specialistsjuksköterska.

Mobilt akutläkarteam


Neuropsykiatri Borås - remittering

Information till inremittenter

Vid remittering till psykiatrimottagning 10 Borås är det avgörande att remissen innehåller nedanstående information för att rätt bedömning ska kunna göras:

Remissinnehåll

 • Diagnos + utredning
 • Hur påverkar diagnosen patientens vardagsliv
 • Pågående läkemedelsbehandling
 • Tidigare insatser
 • Vid tidigare missbruk/misstanke om missbruk krävs dokumenterad drogfrihet
 • Tydlig frågeställning som innehåller behov samt patientens önskemål

Remisshantering

Remisser bedöms vid neuropsykiatriska mottagningen två gånger i veckan för ställningstagande till eventuellt nybesök. Ofullständig remiss sänds åter för komplettering.


Nutrition

Resursteamet för enteral nutrition

Information för personal inom primärvård och kommunal vård och omsorg om resursteamet för patienter som har sondnäring (enteral nutrition) i hemmet eller i särskilt boende.

Teamet består av en sjuksköterska och en dietist och upptagningsområdet är Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum kommun.

Teamet har bildats för att följa upp personer med sondnäring även utanför sjukhuset, det vill säga oavsett om patienten bor hemma eller på särskilt boende. Vi kan hjälpa till med förskrivning av sondnäring, sondmatningstillbehör och nutritionspump. Vi utför också bedömningar och rådgivning kring sondnäringen och hanteringen av denna. Vi har möjlighet att göra hembesök.

Kontakt

Kontakta oss gärna för rådgivning eller för att förnya recept på sondnäring och sondmatningstillbehör. Vi arbetar måndag-fredag, dagtid.

Dietist               
Telefonnummer 033 - 616 19 92 (röstbrevlåda)                     

Sjuksköterska
Telefonnummer 033 - 616 28 66

Beställning och leverans av nutritionsprodukter

Kosttillägg, sondnäring och sondmatningstillbehör distribueras av Skövdedepån. När förskrivningen behöver förnyas ska patienten kontakta resursteamet för enteral nutrition eller ansvarig dietist.

Paketet hämtas på postens utlämningsställe eller levereras till dörren utan extra kostnad. Ingen betalning sker vid leverans, kostnaden faktureras i efterhand.

Kundtjänst Skövdedepån
Telefonnummer 010 - 441 31 90

Dietistenheten Borås/Skene

Dietistmottagning Borås

Dietistmottagning Skene

 


Närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet är ett öppenvårdsteam som består av läkare, sjuksköterskor, kurator och apotekare. Målgruppen är patienter med många kroniska sjukdomar som befinner sig i ett instabilt skede och ofta återkommer till sjukhus.

Informationshäfte till vårdpersonal om Närsjukvårdsteamet

Kontakt

Telefonnummer 033-616 21 15
Fax 033-616 14 64
Öppettider mån-fre 08.00-16.00


OCD-mottagning Lerum

Information till primärvård och specialistpsykiatrin om remissrutiner, vårdnivåer, riktlinjer och om behandlingen.

Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD


Radiologi - remittering

Information till dig som är vårdgivare och remitterar patienter till radiologi SÄS.

Remittera till radiologi


Sjuktransport

Webbeställning liggande sjuktransport

Västra Götalandsregionens webbsida för liggande sjuktransport

Urakuta uppdrag som skall ske med ambulans

Ring 112
Uppdrag med ambulans som enligt din bedömning är urakut och förväntas utföras med blåljus - prio 1

Ambulansbeställningar som EJ behöver transporteras trängande

Telefonnummer 031 - 703 13 00
Uppdrag som skall utföras omgående eller brådskande i närtid men ej urakut - prio 2-3

Liggande sjuktransport 

Telefonnummer 031 - 703 13 08
Uppdrag som skall utföras i enkelbemannad liggande sjuktransport till och från vårdenhet eller mellan vårdenhet - prio 4

Webbeställning
Enheter inom VGR skall om möjligt beställa liggande sjuktransporter och icke akuta ambulanstransporter via webbeställning.

Inloggning sker med tjänsteId och beställning skall om möjligt ske med god margoinal, framförallt på de transporter som kräver tidspasning.

Beställa ambulanstransporter via webbeställning

Sittande sjukresa

Sjukresor där patienten kan sitta under transporter skall beställas vi Västtrafik - Sittande sjukresa
Telefonnummer 020 - 91 90 90

Sittande persontransport

Sjukresor där patienten kan sitta under transporter och har bekräftad eller misstänkt Covid-19 - Sittande persontransport
Telefonnummer 031 - 334 12 01


Smärtteam Borås

Information till vårdgivare som skriver remiss till smärtteam, bland annat om remissförfarande och vårdutbud.

För att konsultationen ska bli meningsfull, rekommenderas ett remissförfarande för en korrekt medicinsk prioritering och fortsatt handläggning.

Förutsättning för adekvat bedömning är en preciserad frågeställning och en adekvat somatisk och psykosocial anamnes med uppgifter om vilka behandlingar som har prövats och dess resultat.

Remisskriterier 

En remiss till smärtteamet rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

 • Patientens namn och personnummer.
 • Namn på ansvarig läkare och enhet som har uppföljningsansvar.
 • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna.
 • Sammanfattning av sjukhistoria (debut inkl. smärtduration, förlopp, behandlingar, och utfall av behandling/rehabilitering inkl. tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter).
 • Genomförda utredningar och resultat av dessa (t ex bedömning av ortoped, neurolog).
 • Utlåtande på radiologiska undersökningar samt ange datum.
 • Aktuell frågeställning till smärtteamet, läkemedelsoptimering, bedömning?

Vi önskar även information kring:

 • Psykosociala faktorer av betydelse.
 • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning.

Vid ofullständig remiss kan komplettering begäras.

Då vi har en konsulterande funktion förväntar vi oss att inremitterande är fortsatt ansvarig och återtar patienten när vi gjort en bedömning och eventuellt behandlingsförsök.

Eventuell sjukskrivning och intygsskrivande sköts av inremitterande läkare.

Vid frågeställningar som rör beroendetillstånd, såväl iatrogena som primära ärenden, rekommenderas kontakt med beroendeenheten inom psykiatrivården som vid behov kan komma i kontakt med oss, telefon- eller remissledes.

Vårdutbud - Smärtteam

Kontaktuppgifter till smärtteam Borås