Dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur SÄS behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du tycker att vi behandlar dem på ett felaktigt sätt.

Södra Älvsborgs Sjukhus hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt har fastställt en riktlinje för ändamålet.

All hantering sker enligt svensk lagstiftning

All hantering av personuppgifter vid Södra Älvsborgs Sjukhus sker enligt svensk lagstiftning rörande allmän handling, offentlighet och sekretess. Som registrerad har du rättigheter som innebär att du kan begära ut vilka uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.  

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan identifiera en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, kontaktuppgifter eller information om din hälsa.

De personuppgifter som vi främst behandlar om dig, om du är patient hos oss, är kontaktuppgifter till dig och anhöriga, hälso- och sjukvårdsuppgifter, personnummer samt uppgifter som rör tidsbokning eller faktura-/avgiftshantering.

Tycker du att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt?

Om du tycker att SÄS behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att vända dig till SÄS dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Integritetsskyddsmyndigheten

Johanna Begby-Thyselius

Dataskyddsombud

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 10 00