Dina personuppgifter

Kvinna står i en korridor på sjukhuset.

Här kan du läsa om hur SÄS hanterar dina personuppgifter och hur du ska göra om du tycker att vi behandlar dem på ett felaktigt sätt.

Södra Älvsborgs Sjukhus hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt har fastställt en riktlinje för ändamålet.

All hantering sker enligt svensk lagstiftning

All hantering av personuppgifter vid Södra Älvsborgs Sjukhus sker enligt svensk lagstiftning rörande allmän handling, offentlighet och sekretess. Som registrerad har du rättigheter som innebär att du kan begära ut vilka uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Tycker du att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt?

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftshantering inom Västra Götalandsregionen

Johanna Begby-Thyselius

Dataskyddsombud

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 10 00