Digitala tjänster

Via digitala tjänster kan du uträtta olika ärenden via dator, mobil eller läsplatta på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika tjänsterna.

Digitalt vårdmöte

Här hittar du mer information om digitala vårdmöten. Du träffar din vårdkontakt via ett videosamtal.

Logga in på 1177.se

Genom att logga in på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Gravid kvinna på buss tittar i sin mobiltelefon men en kaffe i handen.

Stöd och behandling

I Stöd och behandling kan du tilldelas digitala stöd- eller behandlingsprogram som din vårdgivare tycker är relevanta för just dig.