Arbetssätt och utveckling

Vård personal i arbetskläder ler och tittar mot en kvinna med penna i handen framför en vit tavla.

SÄS är känt för att vara ett sjukhus med utveckling i fokus, alltid med flera spännande innovations- och utvecklingsprojekt på gång. Här kan du läsa om några av SÄS arbetssätt.

Vi utvecklar vården tillsammans med våra patienter

För att göra patienterna mer delaktiga, förbättra vården utifrån olika patienters upplevelser och göra sjukhuset så flexibelelt som möjligt utifrån olika individers förutsättningar har SÄS tre olika grupperingar av invånare till stöd.

  • Patientråd – personer med egen erfarenhet av vården som kan spegla vår verksamhet ur patientens perspektiv.
  • Invånargrupp – personer med eller utan erfarenhet av vården som vill medverka i utvecklingen av mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
  • Levande bibliotek – patienter eller närstående som vill dela med sig av sin personliga erfarenhet av hälso- och sjukvården till medarbetare i vården.

Kontakt

Mattias Fehling

E-post mattias.fehling@vgregion.se


Tvärdimensionella patientprocesser inom olika medicinska diagnoser

SÄS är känt som ett processorienterat sjukhus. Processerna tillämpas för diagnoser och sypmtom som kräver utredning och vård som går över våra organisationsgränser. Målet är att säkerställa att patientens väg genom sjukhuset ger en trygg och säker vård med goda medicinska resultat. 

Kontakt

Joakim Höstner, produktion- och tillgänglighetschef, tf utvecklingschef

E-postadress joakim.hostner@vgregion.se

 


Gröna korset - SÄS egen metod för att öka patientsäkerheten

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid.

Gröna korset

 


Robotar utför administrativa uppgifter i vården

De senaste åren har SÄS satsat stort för att med hjälp av robotteknik utveckla verktyg som utför administrativa uppgifter i vården. Målet är att frigöra tid för patientarbete. Tre exempel på robotar är:

  • Smart mjukvara - Roboten letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet för sjukvårdspersonal.
  • Läkarintyg - Roboten stödjer läkarna i sjukskrivningsprocessen. När en diagnos ställts föreslår roboten ett diagnosanpassat innehåll och förslag på lämplig sjukskrivningslängd. För att det ska fungera kräver tekniken diagnoser med förutsägbara läkningstider.
  • # - kommunikation mellan akutmottagning och vårdavdelning - Läkare på akutmottagningen använder sig av hashtags (#) för att informera en vårdavdelning om kommande inskrivning av en patient. Så fort lämplig avdelning är identifierad av läkaren anges avdelningens hashtags i det patientadministrativa systemet. Då skickas automatiskt ett sms till avdelningen, som då får längre tid på sig för att förbereda mottagandet av patienten.

Kontakt

Fredrik Hansson, utvecklingledare
E-post 
fredrik.hansson@vgregion.se 


Framtidens vårdinformationsmiljö utvecklas

Just nu ett stort förändrings- och utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen. Nya regiongemensamma arbetssätt skapas och införs, digitala verktyg utvecklas och ett nytt stöttande system, Millennium, lanseras.

Systemet kommer dessutom delas mellan alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Västra Götalandsregionen, kommunerna och privata vårdgivare vilket skapar nya förbättrade möjligheter att samarbeta och jobba tillsammans utifrån patientens bästa.
 
Målet är en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och en ökad patientsäkerhet för invånarna, bland annat.
 

Kontakt

Fredrik Larsson, projektledare
E-post
fredrik.larsson@vgregion.se