Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våra arbetssätt

Vi är kända för att vara ett sjukhus med utveckling i fokus, alltid med flera spännande innovations- och utvecklingsprojekt på gång. Här kan du läsa om några av våra arbetssätt.

För att göra patienterna mer delaktiga, förbättra vården utifrån olika patienters upplevelser och göra sjukhuset så flexibelelt som möjligt utifrån olika individers förutsättningar har SÄS tre olika grupperingar av invånare till stöd.

  • Patientråd – personer med egen erfarenhet av vården som kan spegla vår verksamhet ur patientens perspektiv.
  • Invånargrupp – personer med eller utan erfarenhet av vården som vill medverka i utvecklingen av mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
  • Levande bibliotek – patienter eller närstående som vill dela med sig av sin personliga erfarenhet av hälso- och sjukvården till medarbetare i vården.

Kontakt

Ralph Harlid, strateg
E-post
ralph.harlid@vgregion.se 

SÄS är känt som ett processorienterat sjukhus. Processerna tillämpas för diagnoser och sypmtom som kräver utredning och vård som går över våra klinik- och organisationsgränser. Målet är att säkerställa att patientens väg genom sjukhuset ger en trygg och säker vård med goda medicinska resultat. 

Kontakt

Karin Looström Muth, utvecklingschef
E-post 
karin.loostrom@vgregion.se 

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid, vilket skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

Film

Röster från verksamheten om Gröna korset 

Film om Gröna korset svensk version

Film om Gröna korset engelsk version

Kontakt

Katherina Hanson, chefsläkarstöd
E-post
katherina.hansson@vgregion.se 

De senaste åren har SÄS satsat stort för att med hjälp av robotteknik utveckla verktyg som utför administrativa uppgifter i vården. Målet är att frigöra tid för patientarbete. Tre exempel på robotar är:

  • Smart mjukvara - Roboten letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet för sjukvårdspersonal.
  • Läkarintyg - Roboten stödjer läkarna i sjukskrivningsprocessen. När en diagnos ställts föreslår roboten ett diagnosanpassat innehåll och förslag på lämplig sjukskrivningslängd. För att det ska fungera kräver tekniken diagnoser med förutsägbara läkningstider.
  • # - kommunikation mellan akutmottagning och vårdavdelning - Läkare på akutmottagningen använder sig av hashtags (#) för att informera en vårdavdelning om kommande inskrivning av en patient. Så fort lämplig avdelning är identifierad av läkaren anges avdelningens hashtags i det patientadministrativa systemet. Då skickas automatiskt ett sms till avdelningen, som då får längre tid på sig för att förbereda mottagandet av patienten.

Kontakt

Fredrik Hansson, utvecklingledare
E-post 
fredrik.hansson@vgregion.se 

SÄS använder x-matrisen, som är unik i svensk sjukvård, för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan. X-matrisen visar visuellt sambandet mellan sjukhusets tre långsiktiga fokusområden, mål och årliga strategiska aktiviteter.

X-matrisen används på alla kliniker och enheter. När den övergripande planen är beslutad bryter verksamheterna ner målen och anpassar dem till den egna verksamheten, till egna x-matriser. Mätetalen följs upp regelbundet.

Genom att bryta ner målen till enhetsnivå och ha en regelbunden uppföljning ser man som medarbetare betydelsen av sina insatser och vilken påverkan det har på klinikens mål.

Kontakt

Karin Looström Muth, utvecklingchef
E-post
karin.loostrom@vgregion.se 

Just nu ett stort förändrings- och utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen. Det kallas framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och innebär att nya regiongemensamma arbetssätt skapas och införs, digitala verktyg utvecklas och ett nytt stöttande system, Millennium, lanseras.

Systemet kommer dessutom delas mellan alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Västra Götalandsregionen, kommunerna och privata vårdgivare vilket skapar nya förbättrade möjligheter att samarbeta och jobba tillsammans utifrån patientens bästa.
 
Målet är en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och en ökad patientsäkerhet för invånarna, bland annat.
 

Kontakt

Fredrik Larsson, projektledare
E-post
fredrik.larsson@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2021-02-18 07:09