Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning

Forskning är en strategisk fråga för utveckling av vården och för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. På SÄS prioriterar vi patientnära klinisk forskning och vi skapar goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Vi på SÄS arbetar med våra patienter i fokus. Därför prioriterar vi patientnära klinisk forskning, genom att verka för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning.

För oss är det viktigt att våra forskare kan ägna sig åt forskning. Därför finansierar vi kliniska forskartjänster för disputerade medarbetare, forsknings- och doktorandtjänster samt forskningsveckor för medarbetare som genomför mindre forskningsprojekt.

Idag stödjer vi medarbetare som bland annat forskar om:

 • Blodcancer
 • Trycksår
 • Hur stroke långsiktigt påverkar vardagen för den som drabbas innan en ålder av 70 år
 • Organdonationer
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Kortisol i hår för att mäta stress före och efter svåra hjärnskador
 • Gynekologi/obstetrik
 • Yrsel med fokus på yrsel hos äldre
 • Utvärdering av olika kirurgiska metoder vid framfall
 • Smärtbehandling
 • Stärka möjligheten att kommunicera för barn som återkommer till sjukvården till följd av långvarig sjukdom
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner med Clostridium difficile, en bakterie som kan bilda sporer som är svåra att avdöda och kan spridas i sjukhusmiljö
 • Kartlägga stentars påverkan på den understa delen av magsäcken
 • Pneumokockinfektioner
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Hepatit E
 • Höftproteskirurgi
 • Patientsäkerhet

SÄS är ett sjukhus byggt på samarbeten. Sjukhuset är varken för stort eller för litet, vilket ger goda möjligheter till samverkan mellan forskarkollegor inom olika områden och till byggande av forskargrupper. Dessutom är beslutsvägarna korta nog för snabba åtgärder. Närheten till både Högskolan i Borås och Sahlgrenska Universitetssjukhus skapar också en stor potential för samarbete inom olika forskningsområden.

SÄS forskningsstrategi

FoU-enheten stöttar dig som är forskningsintresserad. De arbetar bland annat för att:

 • skapa ett arbetssätt som uppmuntrar och utvecklar forskningskompetensen hos SÄS medarbetare 
 • uppmärksamma forskningsresultat i vården inom SÄS
 • utveckla strukturerade samarbetsformer med universitet och högskolor
 • skapa gemensamma tjänster mellan SÄS, Högskolan i Borås, andra högskolor i regionen samt Göteborgs Universitet
 • sprida information om aktuella stipendier och fonder

FoU-enheten finansierar tio förordnanden för kliniska forskare och femton medarbetare med forsknings- eller doktorandtjänst.

På SÄS finns också en stödfunktion för forskningspersonal som arbetar med kliniska prövningar.

Kliniska studier är ingången för studieförfrågningar som rör SÄS kliniker och tar emot både de som är prövarinitierade- och företagsinitierade samt förfrågningar som rör bild- och laboratoriemedicin.

Kontakt 

Life Science-företag

E-post klinisk.provning.sas@vgregion.se

Akademiska forskningsstudier

E-post fou.sas@vgregion.se 

Biblioteket stödjer evidensbaserat arbete på SÄS genom att tillhandahålla information och litteratur för kliniskt arbete, fort- och vidareutbildning samt forsknings- och utredningsarbete.Hos biblioteket SÄS kan sjukhusets medarbetare låna litteratur inom medicin, omvårdnad, psykologi, rehabilitering och närliggande ämnesområden.

Medicinskt bibliotek


Senast uppdaterad: 2021-02-19 07:20