Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och litteratur

Forskning är en strategisk fråga för utveckling av vården och för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. På SÄS prioriteras patientnära klinisk forskning och goda möjligheter skapas för att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Vi på SÄS arbetar med våra patienter i fokus. Därför prioriterar vi patientnära klinisk forskning, genom att verka för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning.

För oss är det viktigt att våra forskare kan ägna sig åt forskning. Därför finansierar vi kliniska forskartjänster för disputerade medarbetare, forsknings- och doktorandtjänster samt forskningsveckor för medarbetare som genomför mindre forskningsprojekt.

Idag stödjer vi medarbetare som bland annat forskar om:

 • Blodcancer
 • Trycksår
 • Hur stroke långsiktigt påverkar vardagen för den som drabbas innan en ålder av 70 år
 • Organdonationer
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Kortisol i hår för att mäta stress före och efter svåra hjärnskador
 • Gynekologi/obstetrik
 • Yrsel med fokus på yrsel hos äldre
 • Utvärdering av olika kirurgiska metoder vid framfall
 • Smärtbehandling
 • Stärka möjligheten att kommunicera för barn som återkommer till sjukvården till följd av långvarig sjukdom
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner med Clostridium difficile, en bakterie som kan bilda sporer som är svåra att avdöda och kan spridas i sjukhusmiljö
 • Kartlägga stentars påverkan på den understa delen av magsäcken
 • Pneumokockinfektioner
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Hepatit E
 • Höftproteskirurgi
 • Patientsäkerhet

Södra Älvsborgs Sjukhus, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, satsar på ett fördjupat forskningssamarbete. Samarbetet inkluderar doktorandprojekt inom områdena patientsäkerhet, vårdmiljö och nära vård.

Samarbetet syftar till att inom de tre områden skapa en excellent forskningsmiljö som ger förutsättningar för vård i toppklass, med patienten – för patienten, den goda arbetsplatsen och evidensbaserade vårdmiljöer.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om att skydda patienter från att skadas när de får vård. Den snabba utveckling som sker inom hälso- och sjukvården med teknologiska och organisatoriska förändringar, ökad komplexitet och dynamik innebär att nya områden behöver hamna i fokus för patientsäkerhetsarbetet.

Vårdmiljöforskning

Vårdmiljöforskning intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande. Miljö som begrepp omfattar såväl rummet som platsens betydelse i termer av dels det objektivt synliga omkring oss, dels den subjektivt upplevda miljön och den mening vi sätter till platsen vi befinner oss på, det vill säga den psykosociala dimensionen. De objektiva aspekterna är oftast mätbara och kan handla om storleken på rummet, om det är ljust eller mörkt, varmt eller kallt, och om det finns tillgång till utsikt och natur.

Nära vård

Nära vård är ett samlingsbegrepp för ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som personen kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd den organiserade sjukvården kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler.

I forskningssamarbetet beslutar en övergripande styrgrupp om fokusområden och finansiering.

Styrgrupp

Styrgruppen består av Karin Ahlberg, prefekt för intuitionen för vårdvetenskap, Helle Wijk, viceprefekt för samverkan vid intuitionen för vårdvetenskap samt gästprofessor Chalmers, Fredrik Nilsson, prefekt för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göran Lindahl, föreståndare centrum för Vårdens arkitektur, Boubou Hallberg, sjukhusdirektör SÄS samt Marie Rusner, FoUUI-chef SÄS.

I projekten kan en doktorand, fyra år av heltidstjänst eller postdoc, två år av heltidstjänst, utgöra en del av forskningsgruppen vilket medför olika lång genomförandetid. Över tid och vid behov kan ytterligare områden för forskningssamarbete utvecklas.

Deltagare på SÄS

Patientsäkerhet, SÄS har det sammanhållande ansvaret
Ulrika Källman, FoU-ledare, FoU-enheten
Kajsa Brostedt, vårdenhetschef hematolog- och onkologvårdavdelning

Nära vård, GU har det sammanhållande ansvaret
Marcus Praetorius Björk, FoU-ledare, FoU-enheten
Karin Scharl, chefssjuksköterska

Vårdmiljö, Chalmers har det sammanhållande ansvaret
Anneli Schwarz, FoU-ledare, FoU-enheten
Minna Juntura, sjuksköterska, vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3

SÄS är ett sjukhus byggt på samarbeten. Sjukhuset är varken för stort eller för litet, vilket ger goda möjligheter till samverkan mellan forskarkollegor inom olika områden och till byggande av forskargrupper. Dessutom är beslutsvägarna korta nog för snabba åtgärder. Närheten till både Högskolan i Borås och Sahlgrenska Universitetssjukhus skapar också en stor potential för samarbete inom olika forskningsområden.

SÄS forskningsstrategi

FoU-enheten stöttar dig som är forskningsintresserad. De arbetar bland annat för att:

 • skapa ett arbetssätt som uppmuntrar och utvecklar forskningskompetensen hos SÄS medarbetare 
 • uppmärksamma forskningsresultat i vården inom SÄS
 • utveckla strukturerade samarbetsformer med universitet och högskolor
 • skapa gemensamma tjänster mellan SÄS, Högskolan i Borås, andra högskolor i regionen samt Göteborgs Universitet
 • sprida information om aktuella stipendier och fonder

FoU-enheten finansierar tio förordnanden för kliniska forskare och femton medarbetare med forsknings- eller doktorandtjänst.

På SÄS finns också en stödfunktion för forskningspersonal som arbetar med kliniska prövningar.

Kliniska studier är ingången för studieförfrågningar som rör SÄS kliniker och tar emot både de som är prövarinitierade- och företagsinitierade samt förfrågningar som rör bild- och laboratoriemedicin.

Kontakt 

Life Science-företag

E-post klinisk.provning.sas@vgregion.se

Akademiska forskningsstudier

E-post fou.sas@vgregion.se 

Biblioteket stödjer evidensbaserat arbete på SÄS genom att tillhandahålla information och litteratur för kliniskt arbete, fort- och vidareutbildning samt forsknings- och utredningsarbete.Hos biblioteket SÄS kan sjukhusets medarbetare låna litteratur inom medicin, omvårdnad, psykologi, rehabilitering och närliggande ämnesområden.

Medicinskt bibliotek

Forskning och innovation

Senast uppdaterad: 2023-01-03 09:57