Vårdgivare

Den information som finns publicerad här vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården samt kommunal vård och omsorg.

Vårdgivarwebben

På vårdgivarwebben finns information för dig som vårdgivare eller samarbetspartner, som arbetar med vårdfrågor i någon av kommunerna i Västra Götaland eller på annat sätt samarbetar med Västra Götalandsregionen i vårdfrågor.

Vårdgivarwebben

Vårdhygien

Vårdhygien arbetar för att förhindra smittspridning och begränsa förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom att upprätthålla en god hygienisk standard.

Vårdutbud och samverkan

Här finns blanketter för remisser, beställningar och andra dokument, informationsstöd och kontaktuppgifter för vårdgivare som samverkar med vårdenheter på SÄS.