Medicinska styrdokument

Här kan du söka sjukhusövergripande och verksamhetsinterna riktlinjer och rutiner som gäller för SÄS. I listan nedan visas sjukhusövergripande medicinska dokument.

Sjukhusövergripande medicinska styrdokument

Styrdokument

 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 4 Miljöledningssystemets omfattning
  Titel 4 Miljöledningssystemets omfattning
  Beskrivning Beskriver omfattningen av miljöledningssystemet och hur det dokumenteras.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,ledning och planering
  Företagsnyckelord ansvarsförhållanden,omfattning,Miljöledningssystem,ansvar
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-92
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 maj 2023
  Giltig fr o m 25 maj 2023
  Giltig t o m 25 maj 2025
  Tillgänglig från 25 maj 2023
  Tillgänglig till 25 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 5.2 Hållbar hälso- och sjukvård, SÄS
  Titel 5.2 Hållbar hälso- och sjukvård, SÄS
  Beskrivning Riktlinjen beskriver tre dimensioner av hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk) och utgör ett ramverk för hållbarhetsmål som innefattar åtaganden om att minska den negativa miljöpåverkan, uppfylla bindande krav och ständigt förbättra hållbarhetspr...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Ledning/Utveckling/Delegering Miljö
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/ledning,säs/adm/miljö,ledning och planering
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,Arbetsmiljö
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-167
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 24 maj 2023
  Giltig fr o m 24 maj 2023
  Giltig t o m 24 maj 2025
  Tillgänglig från 24 maj 2023
  Tillgänglig till 24 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 5.3 Miljö- och kemikalieombudets roll och uppgifter vid SÄS
  Titel 5.3 Miljö- och kemikalieombudets roll och uppgifter vid SÄS
  Beskrivning Miljö- och kemikalieombudet roll är att vara ambassadör för miljöarbetet på SÄS och stödja linjechefen i kontroll av lagefterlevnad och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Miljöenheten stöttar ombudet med miljöexpertis.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,ledning och planering
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,miljörum,miljöombudsutbildning,ombud,Kemikalieombud,Miljöombud,stöd och verksamhet,ansvar,utbildningar,soprum
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-136
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 maj 2023
  Giltig fr o m 25 maj 2023
  Giltig t o m 25 maj 2025
  Tillgänglig från 25 maj 2023
  Tillgänglig till 25 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 5.3 Roller, ansvar och befogenheter gällande miljöarbetet
  Titel 5.3 Roller, ansvar och befogenheter gällande miljöarbetet
  Beskrivning Riktlinjen beskriver hur organisationen för miljöarbetet ser ut på SÄS. Den visar också hur ansvaret är fördelat när det gäller miljöarbetet.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,ledning och planering
  Företagsnyckelord miljöstrateg,miljöorganisation,ombud,Kemikalieombud,Miljöombud,ledningens,Miljöledningssystem,ansvar,Kemikalier,ledning,planering,representant,Strateg,samordnare,miljösamordnare
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-137
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 maj 2023
  Giltig fr o m 25 maj 2023
  Giltig t o m 25 maj 2025
  Tillgänglig från 25 maj 2023
  Tillgänglig till 25 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 6.1 Lagar och bindande krav gällande miljöområdet
  Titel 6.1 Lagar och bindande krav gällande miljöområdet
  Beskrivning Riktlinjen hanterar att lagar och andra krav som berör verksamheten identifieras och uppdateras regelbundet. Den beskriver hur lagkrav och andra krav hanteras och kommuniceras ut i linjeorganisationen.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,ledning och planering
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,författningar,miljöbalken,miljöriktlinjer,lagförteckning,miljölagar
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-138
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 18 augusti 2023
  Giltig fr o m 18 augusti 2023
  Giltig t o m 18 augusti 2025
  Tillgänglig från 18 augusti 2023
  Tillgänglig till 18 augusti 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 6.1 Miljöutredning
  Titel 6.1 Miljöutredning
  Beskrivning Riktlinjen beskriver hur Södra Älvsborgs Sjukhus identifierar och värderar de aktiviteter som påverkar den yttre miljön negativt eller positivt.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,ledning och planering
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-93
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 6 februari 2023
  Giltig fr o m 06 februari 2023
  Giltig t o m 03 februari 2025
  Tillgänglig från 6 februari 2023
  Tillgänglig till 03 februari 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Miljöstrateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 6.2 Miljömål 2023–2025
  Titel 6.2 Miljömål 2023–2025
  Beskrivning Riktlinjen beskriver SÄS miljömål och aktiviteter för att nå dem. Miljömålen och aktiviteter är kopplade till sjukhusets betydande miljöaspekter och utgår från Miljömål 2030.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Miljö
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,ledning och planering
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-139
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 maj 2023
  Giltig fr o m 25 maj 2023
  Giltig t o m 25 maj 2025
  Tillgänglig från 25 maj 2023
  Tillgänglig till 25 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 7 Upprätthållande av kompetensbehov gällande miljöarbetet
  Titel 7 Upprätthållande av kompetensbehov gällande miljöarbetet
  Beskrivning Riktlinjen beskriver hur SÄS arbetar med att tillgodose utbildningsbehovet och medvetenheten om miljöfrågor som verksamheten berörs av.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,stöd och verksamhet
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,utbildningar,Miljöombud,miljöombudsutbildningar,Kemikalier,kemikalieutbildning,miljöutbildningar,grundläggande
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-140
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 30 november 2023
  Giltig fr o m 30 november 2023
  Giltig t o m 22 november 2025
  Tillgänglig från 30 november 2023
  Tillgänglig till 22 november 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Axengren
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 8 Avfallshantering
  Titel 8 Avfallshantering
  Beskrivning All personal på ett enkelt sätt ska kunna sortera avfallet rätt enligt lagar och förordningar samt lokala krav. En god källsortering är en förutsättning för att senare kunna återvinna materialen och främja en hållbar utveckling.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,stöd och verksamhet,avfall
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,läkemedelsavfall,sortering,smittförande,miljörum,avfallssortering,läkemedel
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-95
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 11 oktober 2023
  Giltig fr o m 11 oktober 2023
  Giltig t o m 11 oktober 2025
  Tillgänglig från 11 oktober 2023
  Tillgänglig till 11 oktober 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Axengren
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Joakim Höstner
  Godkänd av, roll Sjukhusdirektör
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 8 Hantering av miljöfrågor vid verksamhetsförändringar avvikelser och nödlägen
  Titel 8 Hantering av miljöfrågor vid verksamhetsförändringar avvikelser och nödlägen
  Beskrivning Dokumentet beskriver hur miljöfrågor ska hanteras i samband med verksamhetsförändringar. Vilka aktiviteter som ska genomföras och vem/vilka som ska informeras om verksamhetsförändringen.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,stöd och verksamhet
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,miljöriskanalyser,stöd och verksamhet,tillsynsmyndigheter,Verksamhet,verksamhetsförändringar,riskanalyser,förändringar,miljöpåverkan
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-98
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 11 oktober 2023
  Giltig fr o m 11 oktober 2023
  Giltig t o m 11 oktober 2025
  Tillgänglig från 11 oktober 2023
  Tillgänglig till 11 oktober 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Joakim Höstner
  Godkänd av, roll Sjukhusdirektör
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 8 Kemikaliehantering
  Titel 8 Kemikaliehantering
  Beskrivning Dokumentet handlar om hur man säkerställer en ur hälso- och miljöhänseende säker och enligt lagkrav korrekt hantering av kemikalier inom Södra Älvsborgs Sjukhus.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,stöd och verksamhet
  Företagsnyckelord riskbedömningar,Miljöledningssystem,Kemikalier,kemikaliehantering,kemikalieförteckningar,säkerhetsdatablad
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-104
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 6 december 2022
  Giltig fr o m 06 december 2022
  Giltig t o m 06 december 2024
  Tillgänglig från 6 december 2022
  Tillgänglig till 06 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Miljöstrateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 8 Kemikaliespill – hantering av oavsiktligt spill
  Titel 8 Kemikaliespill – hantering av oavsiktligt spill
  Beskrivning Rutin för att all personal på ett enkelt sätt ska kunna sanera kemikaliespill på ett riskfritt och säkert sätt.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,stöd och verksamhet
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,Kemikalier,miljörutiner,spill,farligt,kemikaliespill,saneringsvagn,miljö,farligt avfall
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-105
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 2 november 2023
  Giltig fr o m 02 november 2023
  Giltig t o m 02 november 2025
  Tillgänglig från 2 november 2023
  Tillgänglig till 02 november 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Axengren
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 8 Miljörond
  Titel 8 Miljörond
  Beskrivning Miljörond ska utföras en gång per år för att få en överblick över hur enheten uppfyller gällande lagkrav och övriga krav gällande miljöarbetet och måluppfyllnad gällande Miljömål 2030.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Checklista
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,säs/medtekn,säs/blanketter,stöd och verksamhet,formulär,administrativ
  Företagsnyckelord miljöronder,Checklista,Miljöledningssystem,miljörum,utvärdering
  DokumentId källa SAS9613-1594620763-34
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 26 januari 2024
  Giltig fr o m 26 januari 2024
  Giltig t o m 26 januari 2026
  Tillgänglig från 26 januari 2024
  Tillgänglig till 26 januari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Axengren
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 9.1 Insamling och rapportering till miljö- och årsredovisning
  Titel 9.1 Insamling och rapportering till miljö- och årsredovisning
  Beskrivning Riktlinjen beskriver hur det går till att samla in dataunderlag till miljöredovisning och årsredovisning samt årsrapport.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,utvärdering
  Företagsnyckelord årsredovisningar,rapporter,Miljöledningssystem,redovisningar,miljöredovisningar,årsrapporter,utvärdering,delårsredovisningar
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-100
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 10 januari 2024
  Giltig fr o m 10 januari 2024
  Giltig t o m 10 januari 2026
  Tillgänglig från 10 januari 2024
  Tillgänglig till 10 januari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Axengren
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 9.1 Lagefterlevnad miljö - utvärdering och kontroll av lagar och andra krav
  Titel 9.1 Lagefterlevnad miljö - utvärdering och kontroll av lagar och andra krav
  Beskrivning Riktlinjen beskriver hur Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) regelbundet utvärderar och följer upp hur lagar och andra krav inom miljöområdet följs.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,utvärdering
  Företagsnyckelord regelverk,Miljöledningssystem,lagförteckningar,lagefterlevnad,lagar
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-141
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 11 oktober 2023
  Giltig fr o m 11 oktober 2023
  Giltig t o m 11 oktober 2025
  Tillgänglig från 11 oktober 2023
  Tillgänglig till 11 oktober 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Joakim Höstner
  Godkänd av, roll Sjukhusdirektör
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 9.1 Övervakning och mätning av miljömål och miljöpåverkan
  Titel 9.1 Övervakning och mätning av miljömål och miljöpåverkan
  Beskrivning Dokumentet beskriver hur Södra Älvsborgs sjukhus mäter och övervakar sin miljöpåverkan. Riktlinjen omfattar verksamhetens aktiviteter med stor miljöpåverkan och villkor i tillstånd samt miljömål.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,utvärdering
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,årsrapporter,miljöredovisningar,övervakningar,miljömål,mätningar,utvärdering
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-101
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 26 januari 2024
  Giltig fr o m 26 januari 2024
  Giltig t o m 26 januari 2026
  Tillgänglig från 26 januari 2024
  Tillgänglig till 26 januari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Axengren
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 9.2 Intern miljörevision
  Titel 9.2 Intern miljörevision
  Beskrivning Intern miljörevision syftar till att kontrollera att miljöledningssystemet fungerar enligt kraven i ISO-standard 14001 och att miljöarbetet leder till förbättringar i miljöprestanda.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,utvärdering
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,Revision,ISO 14001,revisionsprogram,revisionsrapporter,revisionsplaner,miljörevisioner
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-102
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 28 juni 2023
  Giltig fr o m 28 juni 2023
  Giltig t o m 28 juni 2025
  Tillgänglig från 28 juni 2023
  Tillgänglig till 28 juni 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För 9.3 Miljö - ledningens genomgång
  Titel 9.3 Miljö - ledningens genomgång
  Beskrivning Dokumentet beskriver hur det säkerställs att miljöledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och leder till förbättringar i miljöarbetet. Redovisning av miljöarbetet sker vid ledningens genomgång årligen.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/miljö,utvärdering
  Företagsnyckelord Miljöledningssystem,Mål,miljögenomgång,miljögenomgångar,genomgångar,ledningens,Ledningssystem,miljömål,avvikelser,miljöavvikelser
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-103
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 2 juni 2023
  Giltig fr o m 02 juni 2023
  Giltig t o m 02 juni 2025
  Tillgänglig från 2 juni 2023
  Tillgänglig till 02 juni 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Johanna Hårsmar
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Actilyse och Metalyse - Tillfällig rutin för hantering på SÄS
  Titel Actilyse och Metalyse - Tillfällig rutin för hantering på SÄS
  Beskrivning Rutinen beskriver hanteringen av Actilyse och Metalyse inom Södra Älvsborg Sjukhus på grund av den nationella brist som för närvarande råder, och som förväntas kvarstå till åtminstone slutet av 2024.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Katastrof/Beredskap Läkemedelshantering Neurologi/Stroke
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/neurologi,säs/med/akutmedicin. säs/med/läkemedel,säs/beredskap
  Företagsnyckelord blodproppsupplösande,beredskapsläge,alteplas,Actilysebehandling,Actilyse,restnoterat,läkemedelsbrist,beredskapsplanering,tenekteplas,Metalyse,medicinering,propplösande,Läkemedel
  DokumentId källa SAS9642-738863596-620
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 9 april 2024
  Giltig fr o m 09 april 2024
  Giltig t o m 05 april 2026
  Tillgänglig från 9 april 2024
  Tillgänglig till 05 april 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Jerker Nilson
  Innehållsansvarig, roll Chefläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Aggressionsrapportblad SOAS-R, SÄS
  Titel Aggressionsrapportblad SOAS-R, SÄS
  Beskrivning Rapporteringsblankett som avser alla aggressionstillbud, adekvata som inadekvata. Bilaga till rutinen Säkerhetsplan vid hot och våld inom Södra Älvsborgs Sjukhus.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Vårda, undersöka och behandla 3.1
  Handlingstyp Blankett, övrig
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Medicinsk beredningsgrupp SÄS,Sjukhusövergripande SÄS,säs/blanketter,säs/med/psykiatri,säs/säkerhet,formulär,medicinsk,allmän
  Företagsnyckelord personskydd,Hot och våld,riskbedömningar,säkerhetsanalyser,hotbildsanalyser,slagsmål,hot,misshandel,utfall,överfall,raseri,ilska,våldsamhet,aggressivitet
  DokumentId källa SAS9642-738863596-385
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 5 september 2022
  Giltig fr o m 05 september 2022
  Giltig t o m 02 september 2024
  Tillgänglig från 5 september 2022
  Tillgänglig till 02 september 2024
  Åtkomsträtt Inom regionen
  Innehållsansvarig Johan Aneljung
  Innehållsansvarig, roll Säkerhetssamordnare
  Godkänd av Sara Degerman Carlsson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akademisk examen – ersättning, SÄS
  Titel Akademisk examen – ersättning, SÄS
  Beskrivning SÄS prioriterar utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för medarbetare vars kompetens är viktig och nödvändig för att stärka organisationen. Ett led i detta arbete är att premiera ökad akademisk meritering vid lönesättning och löneöversynsförhandling.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/medarbetare,lön och ersättningar
  Företagsnyckelord ersättning,litentiat,docentur,doktorsexamen,licentiatexamen,examen,akademisk,akademisk examen,ersättningar,examina,lön,forskning
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-25
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 23 juni 2022
  Giltig fr o m 23 juni 2022
  Giltig t o m 17 juni 2024
  Tillgänglig från 23 juni 2022
  Tillgänglig till 17 juni 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Åsa Bertilsson
  Innehållsansvarig, roll HR-strateg
  Godkänd av Anders Poutiainen
  Godkänd av, roll HR-chef
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akut anafylaktisk reaktion hos vuxna, SÄS
  Titel Akut anafylaktisk reaktion hos vuxna, SÄS
  Beskrivning Rutinen beskriver akut behandling vid misstanke om anafylaxi (allergisk chock) hos vuxna patienter. För barn hänvisas till barnläkarföreningens riktlinjer för allergi (avsnitt D1).
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/med/lung,säs/med/allergologi
  Företagsnyckelord attack-S-Tryptas och baseline-S-Tryptas,adrenalin,astma,anafylaxi,Överkänslighet,anafylaktisk chock,överkänslighetsreaktion,allergisk chock,mastocytos
  DokumentId källa SAS9642-738863596-217
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 4 november 2022
  Giltig fr o m 04 november 2022
  Giltig t o m 04 november 2024
  Tillgänglig från 4 november 2022
  Tillgänglig till 04 november 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Jerker Nilson
  Innehållsansvarig, roll Chefläkare
  Godkänd av Sara Degerman Carlsson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akut smärta hos vuxna opioidtoleranta patienter
  Titel Akut smärta hos vuxna opioidtoleranta patienter
  Beskrivning Patienter med långvarig opioidbehandling drabbas ibland av akut smärta som kräver smärtlindring. Behandlingen av akut smärta eller postoperativ smärta skiljer sig hos de opioidtoleranta patienterna från smärtbehandling av opioid-naiva patienter. Riktli...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/smärta
  Företagsnyckelord opioider,smärtbehandling,smärtlindring,smärtstillande,peroperativ vård,postoperativ smärta,akut smärta,opioidtolerans,opioidtoleranta
  DokumentId källa SAS9642-738863596-28
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 20 september 2023
  Giltig fr o m 20 september 2023
  Giltig t o m 19 september 2025
  Tillgänglig från 20 september 2023
  Tillgänglig till 19 september 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Aghil Ibrahim
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akut smärta och smärtrelaterad oro hos barn och ungdomar, SÄS
  Titel Akut smärta och smärtrelaterad oro hos barn och ungdomar, SÄS
  Beskrivning Riktlinjerna ger stöd och behandling för barn och ungdomar (0-18 år) som genomgår en undersökning eller behandling som förväntas vara smärtsam eller skapa oro och rädsla samt vid sjukdom eller trauma. Långvarig eller palliativ smärta omfattas inte av ri..
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Barn/Pediatrik Omvårdnad
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/smärta,säs/med/barn,säs/med/akutmedicin,säs/med/omvårdnad
  Företagsnyckelord oro,rädsla,smärtskattning,smärtbehandling,sonder,läkemedel,mediciner,infartsvägar,kateter,antidoter,sond
  DokumentId källa SAS9642-738863596-29
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 5 september 2023
  Giltig fr o m 05 september 2023
  Giltig t o m 01 september 2025
  Tillgänglig från 5 september 2023
  Tillgänglig till 01 september 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Jessika Anders
  Innehållsansvarig, roll Barnsjuksköterska
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 14.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akuta medicinska larm på vårdenheter inom SÄS Borås – ansvarsfördelning
  Titel Akuta medicinska larm på vårdenheter inom SÄS Borås – ansvarsfördelning
  Beskrivning Rutinen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och arbetssätt vid händelse av akut medicinskt larm samt tydliggöra arbets- och ansvarsfördelning när larmgrupp anländer till enheten.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS - Borås
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Katastrof/Beredskap Ledning/Utveckling/Delegering Patientsäkerhet
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/med/ledning,säs/säkerhet,säs/beredskap,patientsäkerhet
  Företagsnyckelord defibrillering,läkemedel,Defibrillator,Patientsäkerhet,asystoli,beredskapsplanering,Akutläkemedel,hjärtstopp,hjärtlungräddning,andningsstopp,Ansvarsfördelning,HLR,hjärt lungräddning,mediciner,akutteam,akututrustning,återupplivning,akutbehandling,larmrutiner
  DokumentId källa SAS9642-738863596-673
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 5 mars 2024
  Giltig fr o m 05 mars 2024
  Giltig t o m 05 mars 2026
  Tillgänglig från 5 mars 2024
  Tillgänglig till 05 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Elin Ekdahl
  Innehållsansvarig, roll Underläkare, ST
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akuta medicinska larm vid SÄS Borås
  Titel Akuta medicinska larm vid SÄS Borås
  Beskrivning I syfte att höja patientsäkerheten har denna riktlinje för akuta medicinska larm (AML) tagits fram för att ligga till grund för sjukhusets arbete med AML. Riktlinjen innehåller en kort beskrivning av de olika larm som finns samt en förklaring av varje...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Katastrof/Beredskap Patientsäkerhet
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/säkerhet,säs/beredskap,säs/med/akutmedicin,patientsäkerhet,allmän
  Företagsnyckelord akuta medicinska larm,AML,beredskapsplanering,bakjourer,larmtelefoner,Patientsäkerhet,larmutrustning,jourhavande,jourläkare,jourer,jourverksamhet,joursökare,larmsystem,Akutlarm,larmrutiner
  DokumentId källa SAS9642-738863596-30
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 20 mars 2024
  Giltig fr o m 20 mars 2024
  Giltig t o m 20 mars 2026
  Tillgänglig från 20 mars 2024
  Tillgänglig till 20 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Alexandra Hellnevi
  Innehållsansvarig, roll Säkerhetssamordnare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akuta medicinska larm vid SÄS Skene
  Titel Akuta medicinska larm vid SÄS Skene
  Beskrivning Riktlinjen beskriver ansvar, larmrutiner och handläggning av patienter med både livshotande och mindre allvarliga tillstånd vid SÄS Skene inkl handläggning vid beslut om transport till SÄS Borås.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Katastrof/Beredskap Patientsäkerhet
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/säkerhet,säs/beredskap,säs/med/akutmedicin,patientsäkerhet,allmän
  Företagsnyckelord akuta medicinska larm,AML,Patientsäkerhet,akuta,beredskapsplanering,jourhavande,sökare,SÄS Skene,manuella rutiner,Skene,livshotande tillstånd,Larm,triagering,triage,jourläkare,joursökare,larmsystem,Akutlarm,larmrutiner
  DokumentId källa SAS9642-738863596-31
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 16 maj 2024
  Giltig fr o m 16 maj 2024
  Giltig t o m 15 maj 2026
  Tillgänglig från 16 maj 2024
  Tillgänglig till 15 maj 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Alexandra Hellnevi
  Innehållsansvarig, roll Säkerhetssamordnare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STYR Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akuta operationer - prioritering vid SÄS
  Titel Akuta operationer - prioritering vid SÄS
  Beskrivning Om flera patienter behöver opereras akut ansvarar bakjouren anestesi för att resurser på de operativa enheterna fördelas. Vid förhöjd beredskapsnivå vid allvarlig händelse är det chef för särskild sjukvårdsledning (kirurgens bakjour) som tar dessa beslut.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/med/barn,säs/med/kardiologi,säs/med/kirurgi,säs/katastrof,säs/beredskap,säs/med/ortopedi,säs/med/gynekologi,säs/med/obstetrik,säs/med/önh,säs/med/anestesi,urologi
  Företagsnyckelord akuta,Beredskap,beredskapsplanering,planering,katastrofberedskap,akutingrepp,ingrepp,vårdbehov,Grupper,prioriterade,prioriteringsgrupper,akutoperationer,Prioriteringar,operationsplaneringar
  DokumentId källa SAS9642-738863596-32
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 19 december 2022
  Giltig fr o m 19 december 2022
  Giltig t o m 19 december 2024
  Tillgänglig från 19 december 2022
  Tillgänglig till 19 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Mikael Forslund Hulgaard
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akuta sjukdomsfall på allmänna ytor inom sjukhusområdet – larmrutiner vid SÄS
  Titel Akuta sjukdomsfall på allmänna ytor inom sjukhusområdet – larmrutiner vid SÄS
  Beskrivning Riktlinjen beskriver handläggning då patienter, närstående, andra besökare eller SÄS medarbetare drabbas av akut sjukdom i allmänna lokaler eller utomhus inom sjukhusområdet.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Katastrof/Beredskap Lokaler Patientsäkerhet
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/adm/lokaler,säs/beredskap,säs/säkerhet,allmän,patientsäkerhet
  Företagsnyckelord entréer,bussterminal,Busshållsplats,parkeringsplatser,parkeringshus,Kulvert,stroke,fallskada,hjärtstartare,HLR,akut sjuk,beredskapsplanering,Patientsäkerhet,sjukhusentré,Larm,akutvård,cafeteria,matsal,larmrutiner
  DokumentId källa SAS9642-738863596-33
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 20 mars 2024
  Giltig fr o m 20 mars 2024
  Giltig t o m 20 mars 2026
  Tillgänglig från 20 mars 2024
  Tillgänglig till 20 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Jerker Nilson
  Innehållsansvarig, roll Chefläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Akutläkemedel för HLR respektive anafylaxi, SÄS
  Titel Akutläkemedel för HLR respektive anafylaxi, SÄS
  Beskrivning Rutinen beskriver ansvarsförhållanden avseende akutläkemedel för HLR respektive anafylaxi samt innehåll i akutaskar, då det förekommit svårigheter att beställa färdiga sådana via Hamlet.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Kardiologi/Cirkulation Läkemedelshantering
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/läkemedel,säs/med/akutmedicin,säs/med/kardiologi,säs/med/allergologi
  Företagsnyckelord HLR,Akutläkemedel,anafylaxi,chock,anafylaktisk chock,akutbehandling,mediciner,läkemedel,akututrustning,akutaskar
  DokumentId källa SAS9642-738863596-487
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 19 mars 2024
  Giltig fr o m 19 mars 2024
  Giltig t o m 13 mars 2026
  Tillgänglig från 19 mars 2024
  Tillgänglig till 13 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Sofia "Fia" Claesson Åkerfeldt
  Innehållsansvarig, roll Sjuksköterska
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Alkohol och droger
  Titel Alkohol och droger
  Beskrivning Medarbetare vid SÄS får under inga omständigheter vara påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel på arbetsplatsen. Rutinen beskriver bland annat ett antal signaler på missbruk/riskbruk samt hur vi som arbetsgivare och medarbetare ska agera vid miss
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/medarbetare,arbetsmiljö
  Företagsnyckelord Missbruk,drogkonsumtion,droger,berusningsmedel,berusning,akohol
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-26
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 juni 2023
  Giltig fr o m 01 juni 2023
  Giltig t o m 01 juni 2025
  Tillgänglig från 1 juni 2023
  Tillgänglig till 01 juni 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Åsa Bertilsson
  Innehållsansvarig, roll HR-strateg
  Godkänd av Anders Poutiainen
  Godkänd av, roll HR-chef
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Alkoholhepatit, handläggning vid SÄS
  Titel Alkoholhepatit, handläggning vid SÄS
  Beskrivning Alkoholhepatit är ett livshotande tillstånd där specifik behandling är begränsad. De svårast sjuka ska behandlas med prednisolon. Behandlingen i övrigt avser komplikationer till leversvikt, infektionsbehandling samt förebyggande av hepatorenalt syndrom. Behandling av missbruksproblematiken är helt avgörande för långtidsprognosen.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Medicinsk beredningsgrupp SÄS,Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/hepato,säs/med/beroende,säs/med/missbruk
  Företagsnyckelord alkohol,hepatit,leversvikt,encephalopathi,alkoholmissbruk,sprit,Wernicke-Korsakoffs syndrom,WKS,leverkoma
  DokumentId källa SAS9642-738863596-34
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Mag- tarm- njurenhet
  Upprättat datum 3 augusti 2021
  Giltig fr o m 03 augusti 2021
  Giltig t o m 03 augusti 2023
  Tillgänglig från 3 augusti 2021
  Tillgänglig till 02 augusti 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Lasson
  Godkänd av Nina Sjöblom Widfeldt
  Version 2
  Ursprunglig samarbetsyta 1 SÄS/1.2 Ledningssystem/1.2.1 Styrande/1.2.1.1 Med beredn/1.2.1.1.1 Riktlinjer
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Allmän handling – registrering vid Södra Älvsborgs Sjukhus
  Titel Allmän handling – registrering vid Södra Älvsborgs Sjukhus
  Beskrivning En handling blir allmän när den har upprättats inom eller inkommit till en myndighet. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål i ett diarium. Ett diarium är ett register där inkomna
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/dokumentation,säs/adm/arkiv,säs/adm/ledning,public360
  Företagsnyckelord vägran att lämna ut,postöppning,Diarium,diarier,offentlighet,Allmänna handlingar,Public360,Handlingar,insyn
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-52
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 16 september 2022
  Giltig fr o m 16 september 2022
  Giltig t o m 16 september 2024
  Tillgänglig från 16 september 2022
  Tillgänglig till 16 september 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Henrik Hermansson
  Innehållsansvarig, roll Administrativ chef
  Godkänd av Henrik Hermansson
  Godkänd av, roll Administrativ chef
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Allmänremiss och konsultation vid SÄS
  Titel Allmänremiss och konsultation vid SÄS
  Beskrivning Riktlinjen utgår från gällande regelverk och tydliggör handläggning av allmänremisser och konsultationer vid SÄS. Riktlinjen beskriver hanteringen av remisser inom och utanför SÄS.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/patientadm/journalföring,säs/patientadm/remittering,remiss
  Företagsnyckelord vårdadministration,bekräftelse,mottagningsbevis,konsultationer,journalföring,Vårdbegäran,Vårddokumentation,specialistvård,specialistvårdsremiss,vårdsökande,vårdval,egenremiss,egen vårdbegäran,Fax,Konsult,remittering,allmänremiss,Remiss,remisser,journalanteckningar,textjournal
  DokumentId källa SAS9642-738863596-35
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 12 mars 2024
  Giltig fr o m 12 mars 2024
  Giltig t o m 11 mars 2026
  Tillgänglig från 12 mars 2024
  Tillgänglig till 11 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Jenny Kuhanen
  Innehållsansvarig, roll Strateg
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Allvarlig blödning
  Titel Allvarlig blödning
  Beskrivning Transfusion och farmakologisk behandling är, tillsammans med adekvata kirurgiska åtgärder, grunden för framgångsrik hantering av allvarlig blödning. Texten fokuserar på traumatiska blödningar men är tillämpbar även vid andra allvarliga blödningar som...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Hematologi
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,Traumaprocessen SÄS,cirkulations- och andningsfysiologi,säs/med/akutmedicin,säs/med/hematologi,säs/med/cirkulation,säs/traumahandbok/cirkulation,säs/traumahandbok/akut,säs/med/intensivvård
  Företagsnyckelord hemorragi,blodtransfusioner,trauma,blödningsbenägenhet,operationer,läkemedelsbehandling,blodförlust,stickskador,knivskärningar,olycksfall,blodkomponenter,Våld
  DokumentId källa SAS9642-738863596-508
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 6 februari 2024
  Giltig fr o m 06 februari 2024
  Giltig t o m 02 februari 2026
  Tillgänglig från 6 februari 2024
  Tillgänglig till 02 februari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Joacim Linde
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Anafylaxibehandling och utredning hos vuxna patienter inom SÄS samt råd om uppföljning
  Titel Anafylaxibehandling och utredning hos vuxna patienter inom SÄS samt råd om uppföljning
  Beskrivning Riktlinjen beskriver behandling vid misstanke om anafylaxi (allergisk chock) hos vuxna patienter samt rutiner för provtagning utifrån symtom, förebyggande läkemedel och dokumentation i journalen. Behandling av barn handläggs enligt interna riktlinjer...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Hud Lungor/Andningsvägar
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/allergologi,säs/med/lung,säs/med/hud
  Företagsnyckelord Quincke,quinckeödem,erytem,överkänslighetsreaktion,asthma,mastocytos,tryptas,baseline,attack,baseline-S-Tryptas,attack-S-Tryptas och baseline-S-Tryptas,attack-S-Tryptas,adrenalin,chock,anafylaktisk,allergisk,anafylaxi,ödem
  DokumentId källa SAS9642-738863596-37
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 12 mars 2024
  Giltig fr o m 12 mars 2024
  Giltig t o m 08 mars 2026
  Tillgänglig från 12 mars 2024
  Tillgänglig till 08 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Dan Weinfeld
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Andningshjälpmedel och inhalationsutrustning - manuell rengöring, SÄS
  Titel Andningshjälpmedel och inhalationsutrustning - manuell rengöring, SÄS
  Beskrivning Rutinen avser rengöring av andningshjälpmedel och inhalationsutrustning i vårdmiljö och beskriver hur manuell rengöring utförs utan att använda vårdrummets handfat.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Hjälpmedel Vårdhygien
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/vårdhygien,säs/med/hjälpmedel
  Företagsnyckelord avlopp,andningshjälpmedel,desinfektion,rengöring,hjälpmedel,Sterilisering,kontaminering,inhalationsutrustning
  DokumentId källa SAS9642-738863596-523
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 20 februari 2024
  Giltig fr o m 20 februari 2024
  Giltig t o m 20 februari 2026
  Tillgänglig från 20 februari 2024
  Tillgänglig till 20 februari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Maria Nelson
  Innehållsansvarig, roll Hygiensjuksköterska
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Andningsträning – information till ny personal
  Titel Andningsträning – information till ny personal
  Beskrivning Rutinen är en instruktion till ny personal på SÄS vårdavdelningar och central arbets- och fysioterapienhet (CAF) – och beskriver förutsättningar, syfte, indikationer samt rutiner kring genomförande av andningsträning med PEP-pip/PEP-mask, för att uppnå...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/lung,säs/med/hjälpmedel
  Företagsnyckelord rengöring,Sjukgymnastik,Fysioterapeut,hygienrutiner,desinficering,pep,Sjukgymnast,PEP-pip,Andning,Träning,fysioterapi,andningsträning
  DokumentId källa SAS9642-738863596-219
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 17 januari 2023
  Giltig fr o m 17 januari 2023
  Giltig t o m 17 januari 2025
  Tillgänglig från 17 januari 2023
  Tillgänglig till 17 januari 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Marie-Louise Hilding
  Innehållsansvarig, roll Spec sjukgymnast
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Andningsträning på vårdavdelning, covid-19
  Titel Andningsträning på vårdavdelning, covid-19
  Beskrivning Rutinen beskriver andningsträning för patienter med låg saturation vid misstänkt eller konstaterad covid-19 inom slutenvård på SÄS.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion,säs/med/fysioterapi,säs/med/lung,covid-19
  Företagsnyckelord saturation,koronavirus,syresättning,korona,fysioterapeuter,covid,Corona,fysioterapi,Andning,Covid-19,Covid19,andningsträning
  DokumentId källa SAS9642-738863596-220
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 22 november 2022
  Giltig fr o m 22 november 2022
  Giltig t o m 14 november 2024
  Tillgänglig från 22 november 2022
  Tillgänglig till 14 november 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Marie-Louise Hilding
  Innehållsansvarig, roll Spec sjukgymnast
  Godkänd av Sara Degerman Carlsson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Andningsvård covid-19 och-eller pneumoni, patientinformation
  Titel Andningsvård covid-19 och-eller pneumoni, patientinformation
  Beskrivning Information om andningsvård och övningar som underlättar andningen för patienter med diagnos covid-19 och/eller pneumoni.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Vårda, undersöka och behandla 3.1
  Handlingstyp Patientinformation, referensexemplar
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/patientinfo/fysioterapi,säs/med/patientinfo/infektion,säs/med/patientinfo/lung,medicinsk,covid-19
  Företagsnyckelord Patientinformation,saturation,fysioterapeuter,covid,Corona,Andning,andningsträning,fysioterapi,Sjukgymnastik,korona,aktivitetsövningar,rörelseövningar,koronavirus,Covid-19,Covid19,syresättning
  DokumentId källa SAS9642-738863596-412
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 20 december 2022
  Giltig fr o m 20 december 2022
  Giltig t o m 20 december 2024
  Tillgänglig från 20 december 2022
  Tillgänglig till 20 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Marie-Louise Hilding
  Innehållsansvarig, roll Spec sjukgymnast
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Anestesiutrustning på akutmottagningen - ansvarsfördelning vid SÄS
  Titel Anestesiutrustning på akutmottagningen - ansvarsfördelning vid SÄS
  Beskrivning Rutinen tydliggör, dels ansvarsfördelningen för att säkerställa att akututrustning finns tillgänglig i alla situationer då anestesiologiskt omhändertagande blir aktuellt på akutmottagningen, dels ansvar för att regelbundna kontroller genomförs...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,organisation och administration,säs/med/ledning,säs/adm/ledning,säs/traumahandbok/organisation
  Företagsnyckelord kontrollrutiner,ansvarsförhållanden,Ansvarsfördelning,medicinteknisk utrustning,medicintekniska apparater,akututrustning,traumautrustning
  DokumentId källa SAS9642-738863596-39
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 december 2022
  Giltig fr o m 01 december 2022
  Giltig t o m 25 november 2024
  Tillgänglig från 1 december 2022
  Tillgänglig till 25 november 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Camilla Adriansson
  Innehållsansvarig, roll Anestesisjuksköt
  Godkänd av Sara Degerman Carlsson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Angiografi +- PTA-Stent, polikliniskt vid SÄS
  Titel Angiografi +- PTA-Stent, polikliniskt vid SÄS
  Beskrivning Rutiner vid radiologisk artärintervention (angiografi/PTA/stent). Detta görs som regel polikliniskt på SÄS.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/kirurgi,säs/med/bildmedicin,kärl
  Företagsnyckelord kontraströntgen,stent,stentar,PTA,angiografier,angiografi
  DokumentId källa SAS9642-738863596-40
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 30 juni 2023
  Giltig fr o m 30 juni 2023
  Giltig t o m 28 juni 2025
  Tillgänglig från 30 juni 2023
  Tillgänglig till 28 juni 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Robert Olin
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Joacim Stalfors
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Angiografi eller kärlintervention och annan intervention under jourtid inom SÄS
  Titel Angiografi eller kärlintervention och annan intervention under jourtid inom SÄS
  Beskrivning Om angiografiskt kompetent personal är i tjänst, och om verksamheten i övrigt medger, kan undersökningar utföras jourtid på röntgenavdelningen, SÄS Borås. Eftersom vi inte kan garantera service med angiografier och kärlinterventioner under jourtid...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/bildmedicin,säs/med/kirurgi,säs/beredskap,kärl,allmänkirurgi
  Företagsnyckelord jourtid,jour,Provtagning,beredskapsplanering,kolecystostomier,cholecystostomier,abscessdräneringar,pyelostomiinläggningar,kardiologi,kärlintervention,arteriografier,angiografier,angiografi,Beredskap,jourbesök,jourhavande
  DokumentId källa SAS9642-738863596-41
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 augusti 2023
  Giltig fr o m 25 augusti 2023
  Giltig t o m 25 augusti 2025
  Tillgänglig från 25 augusti 2023
  Tillgänglig till 25 augusti 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Tomas Nilsson
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Angiografi och bukinterventioner - förberedelser inom radiologi, SÄS Borås
  Titel Angiografi och bukinterventioner - förberedelser inom radiologi, SÄS Borås
  Beskrivning Rutinen beskriver förberedelser inför angiografier och bukinterventioner samt efterföljande vård/kontroller.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/bildmedicin,säs/med/kirurgi,kärl,allmänkirurgi
  Företagsnyckelord eftervård,angiografier,radiologiska undersökningar,bukinterventioner,förberedelser,radiologi,kärlinterventioner,provtagningar
  DokumentId källa SAS9642-738863596-221
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 26 mars 2024
  Giltig fr o m 26 mars 2024
  Giltig t o m 25 mars 2026
  Tillgänglig från 26 mars 2024
  Tillgänglig till 25 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Tomas Nilsson
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Anmälan om barn och unga som far illa (VGR)
  Titel Anmälan om barn och unga som far illa (VGR)
  Beskrivning Blankett för anmälan om barn och unga som far illa enligt Socialtjänstlagen 14 Kap. 1 § (SFS 2001:453) är framtagen av VGR:s kompetenscentrum för våld i nära relation och har samröre med den sjukhusövergripande rutinen ”Anmälan om oro för barn och unga.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Vårda, undersöka och behandla 3.1
  Handlingstyp Blankett, övrig
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Barn/Pediatrik Omvårdnad Patient/Vårdplatsadministration Patientsäkerhet Psykosocialt
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/blanketter,säs/med/psykosocialt,säs/med/barn,säs/säkerhet,säs/med/omvårdnad,medicinsk,allmän,formulär
  Företagsnyckelord anmälning,uppgiftslämnande,övergrepp,rapportering,formulär,socialtjänsten,oro,misstankar,misshandel,misstanke,anmälan,anmälande
  DokumentId källa SAS9642-738863596-386
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 juni 2023
  Giltig fr o m 01 juni 2023
  Giltig t o m 24 maj 2025
  Tillgänglig från 1 juni 2023
  Tillgänglig till 01 juni 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Maria Juhlin
  Innehållsansvarig, roll Vårdenhetschef
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Anmälan om oro för barn och unga, SÄS
  Titel Anmälan om oro för barn och unga, SÄS
  Beskrivning Rutin gällande anmälan om oro för barn och unga enligt 14 kap 1 §, Socialtjänstlagen.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Barn/Pediatrik Omvårdnad Patientsäkerhet Psykosocialt
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/barn,säs/säkerhet,säs/med/psykosocialt,säs/med/omvårdnad,allmän
  Företagsnyckelord anmälning,uppgiftslämnande,rapportering,socialtjänsten,oro,misstankar,misshandel,övergrepp,anmälan,anmälande
  DokumentId källa SAS9642-738863596-222
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 maj 2023
  Giltig fr o m 25 maj 2023
  Giltig t o m 24 maj 2025
  Tillgänglig från 25 maj 2023
  Tillgänglig till 24 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Nina Glebe
  Innehållsansvarig, roll Kurator
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 15.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Ansiktstrauma – akut handläggning vid SÄS
  Titel Ansiktstrauma – akut handläggning vid SÄS
  Beskrivning Riktlinjen beskriver akut handläggning av ansiktstrauma med misstänkt fraktur och/eller tandskada under såväl vardagar som jourtid.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,Traumaprocessen SÄS,skalle,säs/med/akutmedicin,säs/med/önh,säs/med/ögon,säs/med/kirurgi,säs/traumahandbok/skalle,trauma,allmänkirurgi
  Företagsnyckelord frakturer,ansiktsskador,ansiktsskada,Våld,fysiskt,kranialfrakturer,misshandel,trauma
  DokumentId källa SAS9642-738863596-42
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 19 januari 2023
  Giltig fr o m 19 januari 2023
  Giltig t o m 19 januari 2025
  Tillgänglig från 19 januari 2023
  Tillgänglig till 19 januari 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Bengt Nilsson Helger
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Anställning av ST-läkare
  Titel Anställning av ST-läkare
  Beskrivning Vid anställning av ST-läkare ska Socialstyrelsens föreskrifter följas med tanke på att läkare är en skyddad yrkestitel.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,Rekryteringsprocessen SÄS,säs/adm/medarbetare,anställning
  Företagsnyckelord REGATT,ST-tjänster,utbildningar,anställningar,ST-anställningar,ST-läkare,ST,specialisttjänstgöring
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-27
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 februari 2024
  Giltig fr o m 01 februari 2024
  Giltig t o m 25 januari 2026
  Tillgänglig från 1 februari 2024
  Tillgänglig till 25 januari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Åsa Bertilsson
  Innehållsansvarig, roll HR-strateg
  Godkänd av Anders Poutiainen
  Godkänd av, roll HR-chef
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Anställning av vikarierande underläkare före AT med särskilt förordnande
  Titel Anställning av vikarierande underläkare före AT med särskilt förordnande
  Beskrivning Rutinen vänder sig till chef och HR och informerar om vad som gäller vid särskilt förordnande att utöva läkaryrket för den som inte har legitimation. Samt anställning av den samma.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/anställning
  Företagsnyckelord Vikariat,ej legitimerad,Ej leg läkare,rutin,Anställning,underläkare,särskilt förordnande
  DokumentId källa SAS9613-1111922443-45
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 2 februari 2024
  Giltig fr o m 02 februari 2024
  Giltig t o m 02 februari 2026
  Tillgänglig från 2 februari 2024
  Tillgänglig till 02 februari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Åsa Bertilsson
  Innehållsansvarig, roll HR-strateg
  Godkänd av Anders Poutiainen
  Godkänd av, roll HR-chef
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antibiotika till vuxna intravenöst i hemmet, SÄS
  Titel Antibiotika till vuxna intravenöst i hemmet, SÄS
  Beskrivning Patienter kan ordineras antibiotika intravenöst (iv) i hemmet, efter bedömning och ordination av ansvarig läkare. Denna rutin tydliggör rutiner och ansvarsfördelning när iv antibiotika ska ges i hemmet.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/hemsjukvård,säs/med/vårdsamverkan
  Företagsnyckelord Vårdsamverkan,infusioner,informationsöverföring,läkemedel,antibiotikabehandling,infartsvägar,medicinering
  DokumentId källa SAS9642-738863596-223
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 11 oktober 2022
  Giltig fr o m 11 oktober 2022
  Giltig t o m 07 oktober 2024
  Tillgänglig från 11 oktober 2022
  Tillgänglig till 07 oktober 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Cecilia Johansson
  Innehållsansvarig, roll Sjuksköterska
  Godkänd av Sara Degerman Carlsson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antibiotikabehandling till vuxna, SÄS
  Titel Antibiotikabehandling till vuxna, SÄS
  Beskrivning Riktlinjen beskriver, dels grundläggande behandlingsprinciper och indikationer för antibiotikabehandling, dels administrationssätt beroende på indikation. Med utgångspunkt från resistensmönster och infektionsfokus ges också förslag på antibio...
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Infektion Sjukdomsprevention
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion
  Företagsnyckelord antibiotika,blododling,preparatval,läkemedel,vankomycin,tobramycin,medicinering
  DokumentId källa SAS9642-738863596-43
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 19 mars 2024
  Giltig fr o m 19 mars 2024
  Giltig t o m 18 mars 2026
  Tillgänglig från 19 mars 2024
  Tillgänglig till 18 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Bengtsson Lundqvist
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antibiotikabehandling vid akut buk
  Titel Antibiotikabehandling vid akut buk
  Beskrivning Riktlinjen tydliggör i vilka situationer antibiotika alltid ska ges och i vilka situationer man bör avstå från antibiotika vid behandling av akut buk.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Infektion Mage/Tarm/Lever
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion,säs/med/kirurgi,säs/med/preop,säs/med/postop,allmänkirurgi
  Företagsnyckelord antibiotika,operationer,bukinfektion,antibiotikabehandling,medicinering,bukabscess
  DokumentId källa SAS9642-738863596-44
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 23 november 2023
  Giltig fr o m 23 november 2023
  Giltig t o m 21 november 2025
  Tillgänglig från 23 november 2023
  Tillgänglig till 21 november 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Bengtsson Lundqvist
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antibiotikaprofylax inför kirurgi
  Titel Antibiotikaprofylax inför kirurgi
  Beskrivning Riktlinjen samlar alla specialiteters rekommendationer för perioperativ antibiotikaprofylax på SÄS.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Infektion Sjukdomsprevention
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion,säs/med/kirurgi,säs/med/preop,säs/med/gynekologi,säs/med/ortopedi,säs/med/trauma,säs/med/önh,säs/med/urinvägar,säs/traumahandbok,allmänkirurgi,trauma
  Företagsnyckelord preoperativa rutiner,infektionsprofylax,antibiotikaprofylax,trauma,läkemedelsbehandlingar,läkemedelsförskrivningar,läkemedelsordinationer,Överkänslighet,läkemedel,ordinationer,allergier,Kirurgi,antibiotika
  DokumentId källa SAS9642-738863596-45
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 19 mars 2024
  Giltig fr o m 19 mars 2024
  Giltig t o m 14 mars 2026
  Tillgänglig från 19 mars 2024
  Tillgänglig till 14 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Bengtsson Lundqvist
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antibiotikaval vid brist på piperacillin-tazobactam, SÄS
  Titel Antibiotikaval vid brist på piperacillin-tazobactam, SÄS
  Beskrivning Riktlinje ger råd om hur vi ska hushålla med piperacillin-tazobactam när det föreligger en bristsituation.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Medicinsk beredningsgrupp SÄS,Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion,säs/med/läkemedel,säs/beredskap
  Företagsnyckelord infektionssjukdomar,infektioner,pip-taz,beredskapsplanering,Strama,karbapenem,meropenem,piperacillin-tazobactam,läkemedelsordinationer,läkemedel,medicinering,antibiotika,piptaz
  DokumentId källa SAS9642-738863596-46
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 mars 2024
  Giltig fr o m 01 mars 2024
  Giltig t o m 01 mars 2026
  Tillgänglig från 1 mars 2024
  Tillgänglig till 01 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Bengtsson Lundqvist
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antibiotikaval vid brist på vancomycin
  Titel Antibiotikaval vid brist på vancomycin
  Beskrivning Riktlinjen ger råd om hur vi ska hantera bristen på vancomycin.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Läkemedelshantering
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion,säs/med/läkemedel,säs/beredskap
  Företagsnyckelord antibiotika,restnoterat,beredskapsplanering,läkemedel,läkemedelsbrist,vancomycin,infektionssjukdomar,infektioner,läkemedelsordinationer,medicinering,Strama
  DokumentId källa SAS9642-738863596-47
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 21 mars 2023
  Giltig fr o m 21 mars 2023
  Giltig t o m 20 mars 2025
  Tillgänglig från 21 mars 2023
  Tillgänglig till 20 mars 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Bengtsson Lundqvist
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antidoter inom Södra Älvsborgs Sjukhus
  Titel Antidoter inom Södra Älvsborgs Sjukhus
  Beskrivning Riktlinjen tydliggör hanteringen av antidoter både vid SÄS och inom VGR med information om befintliga lager. I särskilda bilagor ges behandlingsinstruktioner för aktuella antidoter med indikation samt plats för lagerhållning och rekvisitionsrutiner.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Katastrof/Beredskap Läkemedelshantering
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/katastrof,säs/beredskap,säs/med/intensivvård,säs/med/läkemedel,intox,antidoter
  Företagsnyckelord katastroflager,antidotförråd,beredskapsplanering,beredskapslager,intoxikationer,intox,giftinformationscentralen,antidotlager,läkemedel,antidoter,prehospital katastrofmedicin
  DokumentId källa SAS9642-738863596-48
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 27 april 2023
  Giltig fr o m 27 april 2023
  Giltig t o m 26 april 2025
  Tillgänglig från 27 april 2023
  Tillgänglig till 26 april 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Levente Tanács
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation
  Titel Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation
  Beskrivning Riktlinjen beskriver handläggning vid tillfällig utsättning av antikoagulantia och trombocythämmare inför elektiv operation.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/hematologi,säs/med/preop,säs/med/kardiologi
  Företagsnyckelord proppförebyggande,läkemedel,blodförtunnande,ordinationer,blodproppar,läkemedelsordinationer,trombosprofylax,Kirurgi,blod,behandling,läkemedelsbehandling,elektiva,hämmare,trombin,trombinhämmare,antikoagulantia,hematologiska medel,proppar
  DokumentId källa SAS9642-738863596-49
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 16 maj 2023
  Giltig fr o m 16 maj 2023
  Giltig t o m 15 maj 2025
  Tillgänglig från 16 maj 2023
  Tillgänglig till 15 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Håkan Joelsson
  Innehållsansvarig, roll Verksamhetschef
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antikoagulantia och/eller trombocythämmare vid akut-halvakut kirurgi inom 24 timmar
  Titel Antikoagulantia och/eller trombocythämmare vid akut-halvakut kirurgi inom 24 timmar
  Beskrivning Riktlinjen beskriver handläggning av patienter som behandlas med antikoagulantia och/eller trombocythämmare vid akut/halvakut kirurgi inom 24 timmar.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/med/preop,säs/med/hematologi,säs/med/kardiologi
  Företagsnyckelord akuta,proppförebyggande,läkemedel,akutoperationer,ordinationer,blodförtunnande,läkemedelsordinationer,trombosprofylax,Kirurgi,blod,blodproppar,läkemedelsbehandling,hämmare,trombin,trombinhämmare,antikoagulantia,hematologiska medel,proppar
  DokumentId källa SAS9642-738863596-50
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 16 maj 2023
  Giltig fr o m 16 maj 2023
  Giltig t o m 15 maj 2025
  Tillgänglig från 16 maj 2023
  Tillgänglig till 15 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Håkan Joelsson
  Innehållsansvarig, roll Verksamhetschef
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och stroke-TIA
  Titel Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och stroke-TIA
  Beskrivning Riktlinjen reglerar användning av antikoagulantia vid förmaksflimmer och samtidig förekomst av ischemisk stroke eller TIA. Riktlinjen beskriver indikationer, kontraindikationer och praktiska råd i ämnet.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Stroke/TIA-processen SÄS,Sjukhusövergripande SÄS,Stroke/TIA-processen SÄS,säs/med/neurologi,säs/med/hematologi,säs/med/kardiologi,sekundärt
  Företagsnyckelord stroke,sekundärprevention,warfarin,Waran,waran,apixaban,Eliquis,eliquis,hjärnan,antikoagulantia,proppförebyggande,proppar,förebyggande,apoplexi,trombosprofylax
  DokumentId källa SAS9614-1097948292-78
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 3 mars 2021
  Giltig fr o m 01 mars 2021
  Giltig t o m 01 mars 2023
  Tillgänglig från 3 mars 2021
  Tillgänglig till 01 mars 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Paula Pire Garcia
  Godkänd av Paula Pire Garcia
  Version 4
  Ursprunglig samarbetsyta 1 SÄS/1.2 Ledningssystem/1.2.1 Styrande/1.2.1.2 Processer/1.2.1.2.17 Stroke
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antikoagulantiaunderlag till AK-mottagningen
  Titel Antikoagulantiaunderlag till AK-mottagningen
  Beskrivning Antikoagulantiaunderlag till AK-mottagningen, SÄS, vid behandling med blodförtunnande läkemedel.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Vårda, undersöka och behandla 3.1
  Handlingstyp Blankett, övrig
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Hematologi Kardiologi/Cirkulation
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/blanketter,säs/med/hematologi,säs/med/kardiologi,säs/med/cirkulation,säs/patientadm,medicinsk,remiss
  Företagsnyckelord läkemedelsordinationer,remisser,konsultationer,läkemedel,Vårdbegäran,ordinationer,proppförebyggande,trombosprofylax,proppar,AK-remiss,blodproppar,läkemedelsbehandling,hämmare,trombin,trombinhämmare,antikoagulantia,hematologiska,tromboser
  DokumentId källa SAS9642-738863596-384
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 5 september 2023
  Giltig fr o m 05 september 2023
  Giltig t o m 01 september 2025
  Tillgänglig från 5 september 2023
  Tillgänglig till 01 september 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Björn Fredriksson
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antikoagulation och ryggbedövning, SÄS
  Titel Antikoagulation och ryggbedövning, SÄS
  Beskrivning En blödning i anslutning till ryggmärgen kan få mycket allvarliga konsekvenser och därför måste man överväga indikationen för ryggbedövning noga hos patienter som behandlas med olika läkemedel som påverkar koagulationen.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/antesesi,säs/med/preop,säs/med/smärta
  Företagsnyckelord neuraxial blockad,trombosprofylax,proppförebyggande,hämmaretrombin,trombocytaggregations,Plavix,Persantin,fragmin,Ticlid,xarelto,Klexan,blodförtunnande,trombocytaggregationshämmare,koagulationspåverkan,blockad,neuraxial,NOAK,trombinhämmare,hämmare,ASA,antikoagulantia,hematologiska medel
  DokumentId källa SAS9642-738863596-224
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 16 juni 2023
  Giltig fr o m 16 juni 2023
  Giltig t o m 15 juni 2025
  Tillgänglig från 16 juni 2023
  Tillgänglig till 15 juni 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Mikael Forslund Hulgaard
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Antiviral terapi mot covid-19, SÄS
  Titel Antiviral terapi mot covid-19, SÄS
  Beskrivning Rutin som innehåller lokal tillämpning av regional riktlinje Monoklonala antikroppar mot covid-19 (vuxna).
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Akutmedicin Infektion
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/infektion,säs/med/akutmedicin,säs/med/provtagning,covid-19
  Företagsnyckelord immunbrist,Monoklonala antikroppar mot covid-19,blodprover,Provtagning,koronavirus,Covid-19,Covid19
  DokumentId källa SAS9642-738863596-286
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 11 april 2023
  Giltig fr o m 11 april 2023
  Giltig t o m 06 april 2025
  Tillgänglig från 11 april 2023
  Tillgänglig till 06 april 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Bengtsson Lundqvist
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Användning av Forskarkonto
  Titel Användning av Forskarkonto
  Beskrivning Dokumentet beskriver användning av forskarkonto.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Lokalt
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/patientadm/it-stöd,säs/patientadm/journalföring,säs/säkerhet,säs/med/utveckling,melior,sekretess,it-informationssäkerhet
  Företagsnyckelord behörighetsadministration,it-informationssäkerhet,Vårddokumentation,textjournal,Patientsäkerhet,journalanteckningar,journalföring,behörighetsadministrering,vårdadministration,Journalåtkomst,journal,Melior,integritet
  DokumentId källa SAS9613-640131427-29
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 19 december 2023
  Giltig fr o m 19 december 2023
  Giltig t o m 19 december 2025
  Tillgänglig från 19 december 2023
  Tillgänglig till 19 december 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Ulrika Källman
  Innehållsansvarig, roll Forskningsledare
  Godkänd av Marie Rusner
  Godkänd av, roll FoU-chef
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Aortaaneurysm - handläggning på SÄS av akuta symtomgivande tillstånd
  Titel Aortaaneurysm - handläggning på SÄS av akuta symtomgivande tillstånd
  Beskrivning Rutinen beskriver handläggning av patient med misstanke om symtomgivande aortaaneurysm.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/akutmedicin,säs/med/kirurgi,säs/adm/transporter,säs/med/prehospital,säs/med/cirkulation,kärl
  Företagsnyckelord Transporter,avliden patient,akut sjukdom,Akutsjukvård,kärlkirurgi,ambulanstransporter,dödsfall,aortabråck,pulsåderbråck,artärbråck,ej dissektioner,bukaortaaneurysm,aortaaneurysm,aortabristning
  DokumentId källa SAS9642-738863596-51
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 28 september 2022
  Giltig fr o m 28 september 2022
  Giltig t o m 23 september 2024
  Tillgänglig från 28 september 2022
  Tillgänglig till 23 september 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Katarina Zamac
  Innehållsansvarig, roll Verksamhetschef
  Godkänd av Sara Degerman Carlsson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Arbetsmiljöutskottet SÄS
  Titel Arbetsmiljöutskottet SÄS
  Beskrivning Arbetsmiljöutskottet är ett beredande forum till Central samverkansgrupp (CSG). CSG är tillika Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) skyddskommitté.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/adm/ledning,säs/adm/medarbetare,arbetsmiljö
  Företagsnyckelord arbetsskada,arbetsskador,Arbetsmiljö,samverkansgrupper,medbestämmande,delaktighet,Mötesplanering,yrkesskador
  DokumentId källa SAS9613-1190749860-28
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 februari 2024
  Giltig fr o m 01 februari 2024
  Giltig t o m 25 januari 2026
  Tillgänglig från 1 februari 2024
  Tillgänglig till 25 januari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Åsa Bertilsson
  Innehållsansvarig, roll HR-strateg
  Godkänd av Anders Poutiainen
  Godkänd av, roll HR-chef
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Ascitestappning (laparocentes), SÄS
  Titel Ascitestappning (laparocentes), SÄS
  Beskrivning Rutinen beskriver förberedelser inför ascitestappning, utrustning som behövs vid dukning samt utförande av tappningen. Dessutom berörs provtagning vid ascitestappning och tolkning av de vanligaste analyserna.
  Myndighet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Mage/Tarm/Lever
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SÄS,säs/med/kirurgi,säs/med/hepato,säs/med/onkologi,allmänkirurgi
  Företagsnyckelord onkologisk omvårdnad,tappning,bukascites,laparocentes,paracentes,Ascites,bukvätska,Provtagning,onkologi,vätska i buken
  DokumentId källa SAS9642-738863596-225
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Södra Älvsborgs Sjukhus
  Upprättat datum 29 augusti 2023
  Giltig fr o m 29 augusti 2023
  Giltig t o m 28 augusti 2025
  Tillgänglig från 29 augusti 2023
  Tillgänglig till 28 augusti 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Anders Lasson
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jerker Nilson
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Medicinskt övergripande SÄS