Organisation

Sjukhusets verksamhetsområden, ledning och administration och politiska styrelse har olika roller och uppdrag för att driva och utveckla sjukhuset för patienternas skull.

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. Staberna stöttar ledningen och verksamhetsområden i det administrativa arbetet. Verksamhetsområdena ansvarar för att patienterna ska få en trygg och säker vård.

Sjukhusledning

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. Här kan du se vilka personer som ingår i SÄS sjukhusledning.

Tre personer sitter i konferensrum. Leende med datorer framför sig på ett bord.

Staber

Sjukhuset har fem verksamhetsstödjande enheter.