Staber

Här hittar du information om sjukhusets verksamhets stödjande enheter.

Ekonomi och uppföljning

Staben ansvarar för sjukhuset ekonomi och verksamhetsuppföljning samt stödjer SÄS verksamheter i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Staben ansvarar även för ekonomisk planering, redovisning, investeringar och kalkylering, men också för lokal- och servicefrågor.

Forskning utbildning och innovation

Staben stöttar sjukhuset i det evidensbaserade arbetet, stöttar och underlättar forskning samtidigt som de tar ansvar för framtidens medarbetare och läkare under utbildningstjänst. 

HR och kommunikation

Staben bidrar till att sjukhuset är en bra arbetsplats som ger personalen möjlighet till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. Staben ger i partnerskap med chefer specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. Funktionen HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i alla slags personalfrågor.

Staben ansvarar också för sjukhusets interna och externa kommunikation samt konferensservice. Några exempel är fotografering, grafisk produktion, sociala medier, webbplatser, filmproduktion, webbsändningar, hantering av mediafrågor, bokning av konferenslokaler, kommunikationskampanjer, utställningar.

Hållbarhet kansli och säkerhet

Staben Hållbarhet, kansli och säkerhet tillgodoser sjukhuset med flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. Staben ansvarar för bland annat arkiv, diarium, digitalisering, hållbarhet, informationssäkerhet, säkerhetsfrågor och vårdadministration

Kvalitet och tillgänglighet

Staben arbetar bland annat med: hälsofrämjande sjukhus, kvalitet, förbättringskunskap och analys, valfrihetsvård och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling, processutveckling, omvårdnadsutveckling, utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och patientsäkerhet.

Kontakt