Staber

Tre personer vid ett bord i ett konferensrum med datorer framför sig på et bord.

Sjukhuset har fyra verksamhetsstödjande enheter så kallade staber.

Staber som stödjer SÄS verksamhet

Forskning, utbildning och innovation

Staben stöttar sjukhuset i det evidensbaserade arbetet, underlättar forskning samtidigt som stabens medarbetare tar ansvar för medarbetare och läkare under utbildningstjänst. 

Funktionsstab

Staben bidrar till att sjukhuset är en bra arbetsplats med tillgång till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. Staben bidrar också med, i partnerskap med chefer, specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. Funktionen HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i olika personalfrågor.

Staben utvecklar och förvaltar kommunikationssystemet, varumärket och arbetsgivarvarumärket. Med utgångspunkt i verksamhetens behov planerar och genomförs strategiska och operativa kommunikationsinsatser såsom grafisk produktion, redaktionellt innehåll i sociala medier, drift och utveckling av webbplatser. Funktionen stödjer verksamheten i kommunikationsfrågor, mediehantering, webbsändningar och konferensservice.

Staben stöttar även SÄS verksamheter i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Staben ansvarar också för ekonomisk planering, redovisning, investeringar och kalkylering och lokal- och servicefrågor.

Hållbarhet, kansli och säkerhet

Staben tillgodoser flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. Staben ansvarar för bland annat arkiv, diarium, digitalisering, hållbarhet, informationssäkerhet, säkerhetsfrågor och vårdadministration.

Kvalitet och tillgänglighet

Staben arbetar med kvalitet, förbättringskunskap, analys och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling. Likaså processutveckling, omvårdnadsutveckling och patientsäkerhet.

Kontakt