Kliniskt träningscentrum

Ett flertal personer i arbetskläder övar en vårdsituation med en vuxen docka.

Här hittar du syfte med utbildning, träning och simulering på SÄS kliniska träningscentrum (KTC) samt information till dig som ska besöka KTC.

KTC erbjuder upplevelsebaserade utbildningstillfällen i simulerad miljö för studenter och anställda på SÄS. Syftet är att låta medarbetare och studenter inhämta, underhålla och bibehålla kompetens.

Teamarbete och förbättringskunskap är två kärnkompetenser för god och säker vård. Det övande teamet får träna på och dess olika kompetenser samverkar för att erbjuda patienten bästa möjliga vård.

Att arbeta i team är utvecklande, engagerande och ökar trivseln. Entusiasmen blir till en utvecklande kraft för hela organisationen. Att skapa arenor för reflektion kring samverkan med andra yrkesgrupper och att skapa en kultur som främjar att vi lär av varandra är två viktiga komponenter för framgångsrika resultat.

När studenter och yrkesverksamma tränar samarbete och kommunikation i team på kliniska träningscenter ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandlingar och vårdskador. 

Kommunikation, ledarskap, följarskap och situationsmedvetande är exempel på icke tekniska färdigheter som krävs för att ett team ska kunna tillämpa sina teoretiska och praktiska färdigheter. Färdigheterna bygger upp en struktur och utgör ett sammanfogande kitt för teamet. 

Crew Resource Management

Crew Resource Management,CRM skapar ett klimat som uppmuntrar till en öppen attityd med möjlighet för alla i teamet, oavsett yrke eller titel, att ställa frågor och att säga ifrån om något känns fel.

Crew Resource Management - Vårdhandboken

Kontakta kliniskt träningscentrum (KTC)

Maria Hermansson

Utbildningsledare

Telefonnummer

Jessica Stenqvist

Teamledare

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 24 53