Till dig som önskar hålla din utbildning på kliniskt träningscentrum

Här hittar du information till dig som som vill hålla utbildning eller vill besöka kliniskt träningscentrum (KTC).

Metodrum

På KTC finns fyra metodrum och två fullskalesimuleringsrum med tillhörande kontrollrum. Metodrummen är inredda som ett enkelt vårdrum, två av dem har lift och i alla rummen finns en ABCDE vagn. Metodrummen lämpar sig för träning av olika typer av färdigheter allt från procedurer till arbete i team.

Fullskalesimuleringsrum

De två fullskalesimuleringsrummen har en vikvägg mellan sig, vilket ger möjligheter att planera träningar med flera team samtidigt och att öva prioriteringar. I de här rummen genomförs med fördel olika scenarioträningar med interprofessionella team.

Kontakta kliniskt träningscentrum (KTC)