Hållbarhet

Kvinna sitter i skogen och tittar mot kvällssolen.

Här kan du läsa om SÄS arbete för att vara ett hållbart sjukhus och de utmaningar sjukhuset står inför.

SÄS vill vara ett hållbart sjukhus

Sjukhuset sätter ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet högt på agendan. De tre dimensionerna ska alltid vara närvarande i sjukhusets ledningsarbete.

Riktlinje för hållbar hälso- och sjukvård är SÄS tolkning av Västra Götalandsregionens miljöpolicy. Riktlinjen ramar in sjukhusets ambitioner inom hållbarhet där SÄS ska agera föregångare.

Hållbar hälso- och sjukvård, SÄS

SÄS miljöledningssystem är ISO-certifierat

Miljöledningssystemet står för struktur och organisation kring hur miljöarbetet på sjukhuset ska bedrivas. Sedan juni 2024 är SÄS miljöledningssystem ISO-certifierat. Det visar att sjukhuset har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete och ett stort engagemang i verksamheten som bidrar till att minskar sjukhusets miljöpåverkan.

SÄS är det första sjukhuset i VGR som har certifierats enligt ISO 14001:2015.

Utmaningar

Utmaningar sjukhuset står inför är exempelvis att minska klimatpåverkan från förbrukningsmaterial, att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier. Likaså att arbeta avfallsförebyggande och främja goda livsstilsvanor som har en miljöpåverkan hos såväl patient, personal som invånare.

Hållbarhetsmål VGR

Västra Götalandsregionen leds av vision Det goda livet. Den ska bidra till ett gott liv för varje människa i Västra Götaland. Hållbar utveckling utgör enligt visionen en ram för allt utvecklingsarbete i Västra Götaland och ska beaktas i samtliga beslut. I april 2021 antogs Miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Dessa är regionens tolkning av de ekologiska och sociala dimensionerna av Agenda 2030.

Hållbarhet – för varje människa och för vår planet

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s hållbarhetsmål. De består av 17 globala mål som ska sträva efter en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Målen strävar efter att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

blobid2.png

Julia Axengren

Strateg

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 40 81