Hållbarhet

Kvinna sitter i skogen på en sten och tittar mot kvällssolen.

Här kan du läsa om SÄS arbete för att vara ett hållbart sjukhus och de utmaningar sjukhuset står inför.

SÄS vill vara ett hållbart sjukhus

Länge har sjukhuset haft ett aktivt och välskött miljöarbete. Miljöledningssystemet står för struktur och organisation kring hur arbetet ska bedrivas. Senast 2025 ska miljöledningssystemet vara certifierat enligt ISO 14001:2015.

Utmaningar

Utmaningar sjukhuset står inför är exempelvis att minska klimatpåverkan från förbrukningsmaterial, fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier. Likaså att arbeta avfallsförebyggande och främja goda livsstilsvanor som har en mindre miljöpåverkan hos såväl patient, personal som invånare.

Riktlinje för hållbar hälso- och sjukvård

Riktlinje för hållbar hälso- och sjukvård är SÄS tolkning av Västra Götalandsregionens miljöpolicy. Riktlinjen sätter ramen för sjukhusets ambitioner inom hållbarhet där SÄS ska agera föregångare inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ta del av riktlinjen nedan.

5.2 Hållbar hälso- och sjukvård, SÄS

Hållbarhetsmål VGR

Västra Götalandsregionen leds av vision Det goda livet. Den ska bidra till ett gott liv för varje människa i Västra Götaland. Hållbar utveckling utgör enligt visionen en ram för allt utvecklingsarbete i Västra Götaland och ska beaktas i samtliga beslut. I april 2021 antogs Miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Dessa är regionens tolkning av de ekologiska och sociala dimensionerna av Agenda 2030.

Hållbarhet – för varje människa och för vår planet

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s hållbarhetsmål och består av 17 globala mål som ska sträva efter en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Målen strävar efter att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

blobid2.png

Julia Axengren

Strateg

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 40 81