Bemanningsservice

Medarbetare skrattar under fikastund

Här kan du läsa om hur det är att jobba på bemanningsservice som både tillsvidare- och timanställd. Bemanningsservice är SÄS interna bemanningsenhet.

Tillsvidareanställning

För att arbeta som tillsvidareanställd hos oss krävs att du har arbetat inom hälso- och sjukvård i några år.Våra sjuksköterskor och undersköterskor är flexibla, självständiga och har en stark servicekänsla.

Hos oss får du möjlighet att skaffa nya erfarenheter och växa i din yrkesroll. Efter introduktion, roterar du mellan olika avdelningar utifrån verksamhetens behov. Våra medicinska sekreterare skriver för olika avdelningar och mottagningar utefter behov.  

Timanställning

Om du är student, heltids- eller deltidsarbetslös, pensionär eller har en anställning hos en annan arbetsgivare, finns det möjlighet att arbeta som timanställd hos oss, förutsatt att verksamheten har behov. 

Timanställningen passar dig som är utbildad sjuksköterska eller undersköterska och vill arbeta extra inom sjukvården. Du som läser sjuksköterskeprogrammet termin fyra eller senare har möjlighet att arbeta extra som undersköterska hos oss.  

Som timanställd arbetar du olika mycket beroende på din situation och verksamhetens behov. För våra timanställda medarbetare kan det se lite olika ut. Vissa arbetar bara på en enhet och andra på flera. Några arbetar ganska mycket medan andra bara arbetar några pass i månaden. 

Så här går det till

Vi använder oss av bokningssystemet Time Care Pool där avdelningarna lägger in sin beställning av personal och våra medarbetare lägger in tillgänglig tid då de kan bokas. Beställningarna tas omhand av våra administrativa koordinatorer som har en helhetssyn över personal och beställningar. 

Time Care Pool 

Tycker du att det låter intressant och vill veta mer? Kontakta oss gärna för mer information. 


Bemanningsservice

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 46 43