Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserade vårdförlopp

Remisser till standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till särskilda remissmottagare för respektive diagnos. De ansvarar för att boka in vidare undersökningar. Namn och telefonnummer till dessa och faxnummer dit remissen ska skickas går att finna nedan. Särskilda undantag är angivna under aktuella förlopp.

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid. Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet.

Kontakt

Hematologjour
Telefonnummer 
033 - 616 10 00 (växel)

Hemtalog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer 
033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
e-postadress annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Telefonkontakt med hematologkonsult/jour söks via SÄS växel:

Telefon 
033 - 616 10 00

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29

Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
e-postadress annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Kontakt


Thyronne Hällgren, koordinator
e-postadress thyronne.hallgren@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 29 42

Faxnummer 033 - 616 29 46

Kontakt

Koordinatorer (SU)

Kristina Danielsson och Marilou Esguerra Kölbrant 

Telefonnummer 031 - 343 47 69

Interna remisser från sjukhus
Faxnummer till 031 - 19 12 24

Remisser från Närhälsan
Faxnummer 010 - 435 75 50

Koordinator onkologisk behandling (SU)

Anna Axelsson
Telefonnummer 031-342 14 25 

 

Vid icke biopsi-verifierad misstanke 

Remiss faxas till kirurgmottagningen, SÄS Borås 

Telefonnummer 033-616 16 45 

Vid biopsi-verifierad misstanke 

Interna remisser från regionens sjukhus samt Hallandsjukhus 

Faxnummer 031-19 12 24 

Närhälsan och privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus

Faxnummer 010-435 75 50 

 

Kontakt

Ann Hedberg, koordinator
Telefonnummer 033 - 616 18 55
Faxnummer
 033 - 616 28 91

Kontakt

Susanne Ahlstedt Karlsson 

E-postadress susanne.ca.karlsson@vgregion.se
Telefonnummer 031 - 342 69 79 

Remisser

Faxnummer 031 - 772 95 34

 

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 66
Faxnummer 
033 - 616 16 45

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 66

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Carola Eriksson, koordinator
E-post 
carola.eriksson@vgregion.se

Marie Andersson, koordinator
E-post marie.a.andersson@vgregion.se

Telefonnummer mån, fre 033 - 616 29 41

Telefonnummer tis, ons, tors 033 - 616 52 42

Faxnummer 
033 - 616 32 26

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se 
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Faxnummer 
033 - 616 16 45

Kontakt

Thyronne Hällgren, koordinator
e-postadress thyronne.hallgren@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 29 42

Faxnummer 033 - 616 29 46

Kontakt

Kamilla Gustafsson, koordinator
Telefonnummer 033 - 616 18 16
Faxnummer 033 - 616 16 38

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post 
marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post 
marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Helen Eriksson, koordinator
E-post helen.eriksson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 15 11

 

Faxnummer
033 - 616 29 49

Ta först telefonkontakt med hematlogens dagvård, skicka därefter remiss till medicinarkivet.

Kontakt

Hematolog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer
 033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
E-post annica.ma.johansson@vgregion.se

 

 

Kontakt

Sandra Olsson, koordinator
E-post sandra.aa.olsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 34 31
Faxnummer 033 - 616 34 94

Kontakt

Eva Wärme, koordinator
E-post eva.warme@vgregion.se 
Telefonnummer 033 - 616 11 46 och 033 - 616 11 30

Faxnummer 033 - 616 14 53

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post
maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 83

Faxnummer 033 - 616 40 09

 

Kontakt

Annica Johansson, koordinator
E-post annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Faxnummer 033 - 616 29 49

Kontakt

Susanne Ahlstedt Karlsson 

E-postadress susanne.ca.karlsson@vgregion.se
Telefonnummer 031 - 342 69 79 

Remisser

Faxnummer 031 - 772 95 34

 

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

 

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Anna-Karin Werdell, koordinator
E-post anna-karin.werdell@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 11 10

Faxnummer 033 - 616 15 38

Kontakt

Karin Jogeland, koordinator
E-post
karin.jogeland@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 81

Hanna Henström, koordinator
E-post hanna.henstrom@vgregion.se 
Telefonnummer 031 - 342 69 79

Faxnummer 031 - 772 95 34  

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Remiss skickas till endoskopienheten. För bekräftelse att remiss kommit fram, kontakta endoskopienheten.

Kontakt 

Endoskopienheten
Telefonnummer 
033-616 10 30 eller  033-616 10 60
Faxnummer 
033 - 616 40 09

Matilda Andersson, koordinator
E-post matilda.elisabeth.andersson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 73 

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

 

Remisser till bild- och funktionsmedicin

Linda Kjellqvist, vårdförloppskoordinator bild- och funktionsmedicin
E-post linda.kjellqvist@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 21 63

Senast uppdaterad: 2021-03-29 11:58