Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserade vårdförlopp

Remisser till standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till särskilda remissmottagare för respektive diagnos. De ansvarar för att boka in vidare undersökningar. Namn och telefonnummer till dessa och faxnummer dit remissen ska skickas går att finna nedan. Särskilda undantag är angivna under aktuella förlopp.

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid. Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet.

Kontakt

Hematologjour
Telefonnummer 
033 - 616 10 00 (växel)

Hemtalog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer 
033 - 616 29 49

Kontakt

Annica Prissberg
Telefonnummer 033 - 616 29 42
Faxnummer 033 - 616 29 46

Kontakt

Åsa Ghazale
Telefonnummer 033 - 616 10 73
Faxnummer 033 - 616 40 09

Kontakt

Ann Hedberg
Telefonnummer 033 - 616 18 55
Faxnummer
 033 - 616 28 91

Kontakt

Marie Högfeldt och Ann-Sofie Wiberg
Telefonnummer
 033 - 616 10 55
Faxnummer 
033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt och Ann-Sofie Wiberg
Telefonnummer 033 - 616 10 55
Faxnummer
 033 - 616 16 45

Kontakt

Carola Eriksson
Telefonnummer tis, ons, tors 033 - 616 52 42
Telefonnummer mån, fre 
033 - 616 29 41
Faxnummer 
033 - 616 32 26

Kontakt

Marie Högfeldt
Telefonnummer 033 - 616 10 55
Faxnummer 
033 - 616 16 45

Kontakt

Annica Prissberg
Telefonnummer 033 - 616 29 42
Faxnummer 033 - 616 29 46

Kontakt

Ulrika Stenius Dahleman och Kamilla Gustafsson
Telefonnummer 033 - 616 18 16
Faxnummer 
033 - 616 16 38

Kontakt

Marjaneh Faisali
Telefonnummer 033 - 616 52 30
Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Ingela Ågren Augustsson, SVF-koordinator
Telefonnummer 033 - 616 32 49

Annika Karlsson, Tara McMahon, Isabelle Berggren och Josefine Jäntti, kontaktsjuksköterskor 
Telefonnummer
033 - 616 15 14, 033 - 616 15 17 och 033-616 46 92
Faxnummer
033 - 616 29 49

Ta först telefonkontakt med hematlogens dagvård, skicka därefter remiss till medicinarkivet.

Kontakt

Hematolog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer
 033 - 616 29 49


Kontakt

Gunn-Britt Klasson-Bonander
Telefonnummer 033 - 616 11 19
Faxnummer
 033 - 616 34 94

Kontakt

Ingela Rydell
Telefonnummer 033 - 616 24 96
Faxnummer
 033 - 616 14 53

Kontakt

Marie Högfeldt och Ann-Sofie Wiberg
Telefonnummer 
033 - 616 10 55
Faxnummer 
033 - 616 40 09

Ta först telefonkontakt med hemtalogens dagvård, skicka därefter remiss till medicinarkivet.

Kontakt

Hematolog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29 

Medicinarkivet
Faxnummer 
033 - 616 29 49

Kontakt

Marie Högfeldt
Telefonnummer 033 - 616 10 55
Faxnummer
033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt
Telefonnummer
 033 - 616 10 55
Faxnummer
 033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt
Telefonnummer
 033 - 616 10 55
Faxnummer
 033 - 616 16 45

Kontakt

Karin Ståhl
Telefonnummer 033 - 616 11 26
Faxnummer 033 - 616 15 38

Kontakt

Karin Jogeland
Telefonnummer 033 - 616 10 81
Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt
Telefonnummer 
033 - 616 10 55
Faxnummer 
033 - 616 16 45

Remiss skickas till endoskopienheten. För bekräftelse att remiss kommit fram, kontakta endoskopienheten.

Kontakt 

Endoskopienheten
Telefonnummer 
033-616 10 30 eller  033-616 10 60
Faxnummer 
033 - 616 40 09

Åsa Ghazale och Ann-Sofie Wiberg
Telefonnummer 033 - 616 10 73 och 033 - 616 10 55

Kontakt

Marjaneh Faisalioch Annicka Almén
Telefonnummer 
033 - 616 52 30
Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Marjaneh Faisali och Annicka Almén
Telefonnummer 033 - 616 52 30
Faxnummer 
033 - 616 51 52

Senast uppdaterad: 2021-02-22 07:25