Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Här hittar du kontaktuppgifter till SVF koordinatorer i de vårdförlopp som SÄS utreder. Du hittar även faxnummer för SVF remisser.

Remisser och remissbekräftelse

Gå in på respektive vårdförlopp för att se faxnummer för remiss. Remissbekräftelse skickas efter handläggning.

Önskas snabbare bekräftelse av remiss kontakta SÄS växel för att bli kopplad till respektive mottagning, sekrekterare. Alternativt be om vändande fax.

Kontaktuppgifter

Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan du skickar remiss.

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid. Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet.

Kontakt

Hematologjour
Telefonnummer 
033 - 616 10 00 (växel)

Hemtalog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer 
033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
e-postadress annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Telefonkontakt med hematologkonsult/jour söks via SÄS växel:

Telefon 
033 - 616 10 00

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29

Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
e-postadress annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Kontakt


Hanna Sjöberg / Veronica Ryberg, koordinator
e-postadress

hanna.sjoberg@vgregion.se

veronica.ryberg@vgregion.se 

Telefonnummer 033 - 616 29 42

Faxnummer 033 - 616 29 46

Kontakt

Vid icke biopsi-verifierad misstanke 

Remiss faxas till kirurgmottagningen, SÄS Borås 

Telefonnummer 033-616 16 45 

Vid biopsi-verifierad misstanke 

Interna remisser från regionens sjukhus samt Hallandsjukhus 

Faxnummer 031-19 12 24 

Närhälsan och privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus

Faxnummer 010-435 75 50 

 

Kontakt

Ann Hedberg, koordinator
Telefonnummer 033 - 616 18 55
Faxnummer
 033 - 616 28 91

 

 

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 82
Faxnummer 
033 - 616 16 45

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 82

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Carola Eriksson, koordinator
E-post 
carola.eriksson@vgregion.se

Marie Andersson, koordinator
E-post marie.a.andersson@vgregion.se

Telefonnummer mån, fre 033 - 616 29 41

Telefonnummer tis, ons, tors 033 - 616 52 42

Faxnummer 
033 - 616 32 26

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se 
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Faxnummer 
033 - 616 16 45

Kontakt

Hanna Sjöberg/ Veronica Ryberg, koordinator
e-postadress 

hanna.sjoberg@vgregion.se

veronica.ryberg@vgregion.se 

Telefonnummer 033 - 616 29 42

Faxnummer 033 - 616 29 46

Kontakt

Kamilla Gustafsson, koordinator
Telefonnummer 033 - 616 18 16
Faxnummer 033 - 616 16 38

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post 
marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post 
marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Agneta Klasson, adm.koordinator

Telefonnummer 033 - 616 40 64

 

Faxnummer
033 - 616 29 49

Ta först telefonkontakt med hematlogens dagvård, skicka därefter remiss till medicinarkivet.

Kontakt

Hematolog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer
 033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
E-post annica.ma.johansson@vgregion.se

 

 

Kontakt

Emma Angervik Larsson, koordinator
E-post emma.angervik.larsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 34 31
Faxnummer 033 - 616 34 94

Kontakt

Eva Wärme, koordinator
E-post eva.warme@vgregion.se 
Telefonnummer 033 - 616 11 46 och 033 - 616 11 30

Faxnummer 033 - 616 14 53

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post
maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 83

Faxnummer 033 - 616 40 09

 

Kontakt

Annica Johansson, koordinator
E-post annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Faxnummer 033 - 616 29 49

Kontakt

Koordinator Sahlgrenska


Telefonnummer 031 - 342 69 79 

Remisser

Faxnummer 031 - 772 95 34

 

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

 

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Kontakt

Anna-Karin Werdell, koordinator
E-post anna-karin.werdell@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 11 10

Faxnummer 033 - 616 15 38

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Remiss skickas till endoskopienheten. För bekräftelse att remiss kommit fram, kontakta endoskopienheten.

Kontakt 

Endoskopienheten
Telefonnummer 
033-616 10 30 eller  033-616 10 60
Faxnummer 
033 - 616 40 09

Matilda Andersson, koordinator
E-post matilda.elisabeth.andersson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 73 

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

 

Endast förlopp där radiologi är filterfunktion får remitteras direkt till radiologi.
I annat fall ska alltid remiss skickas till specialistklinik.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) RCC

Kortversion för primärvården

Remittera till radiologi

Kontakt

Linda Kjellqvist, vårdförloppskoordinator bild- och funktionsmedicin

E-post linda.kjellqvist@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 21 63

Senast uppdaterad: 2023-08-23 10:19