Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Här hittar du kontaktuppgifter till SVF koordinatorer i de vårdförlopp som SÄS utreder. Du hittar även faxnummer för SVF remisser.

Remisser och remissbekräftelse

Gå in på respektive vårdförlopp för att se faxnummer för remiss. Remissbekräftelse skickas efter handläggning.

Önskas snabbare bekräftelse av remiss kontakta SÄS växel för att bli kopplad till respektive mottagning, sekreterare. Alternativt be om vändande fax.

Kontaktuppgifter

Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan du skickar remiss.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid. Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet.

Kontakt

Hematologjour
Telefonnummer 
033 - 616 10 00 (växel)

Hematolog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer 
033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
e-postadress annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29


Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Telefonkontakt med hematologkonsult/jour söks via SÄS växel:

Telefon 
033 - 616 10 00

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29

Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
e-postadress annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29


Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Kontakt


Hanna Sjöberg / Veronica Ryberg, koordinator
e-postadress

hanna.sjoberg@vgregion.se

veronica.ryberg@vgregion.se 

Telefonnummer 033 - 616 29 42

Faxnummer 033 - 616 29 46


Analcancer

Kontakt

Vid icke biopsi-verifierad misstanke 

Remiss faxas till kirurgmottagningen, SÄS Borås 

Telefonnummer 033-616 16 45 

Vid biopsi-verifierad misstanke 

Interna remisser från regionens sjukhus samt Hallands sjukhus 

Faxnummer 031-19 12 24 

Närhälsan och privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus

Faxnummer 010-435 75 50 

 


Bröstcancer

Kontakt

Koordinator: Jane Hagman

Epost:jane.hagman@vgregion.se 

Remisser

Kundtjänst Mammografi Unilabs

Faxnummer: 042-406 80 77

Postadress

Unilabs Mammografi Kundtjänst
Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

Telefon gällande remiss:

0771-407715


Bukspottkörtelcancer (pankreascancer) och periampullär cancer

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 82
Faxnummer 
033 - 616 16 45


Cancer i gallvägar och gallblåsa

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 82

Faxnummer 033 - 616 16 45


Cancer i lever

Kontakt

Carola Eriksson, koordinator
E-post 
carola.eriksson@vgregion.se

Marie Andersson, koordinator
E-post marie.a.andersson@vgregion.se

Telefonnummer mån, fre 033 - 616 29 41

Telefonnummer tis, ons, tors 033 - 616 52 42

Faxnummer 
033 - 616 32 26


Cancer i urinblåsa och urinvägar

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se 
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Faxnummer 
033 - 616 16 45


Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Kontakt

Hanna Sjöberg/ Veronica Ryberg, koordinator
e-postadress 

hanna.sjoberg@vgregion.se

veronica.ryberg@vgregion.se 

Telefonnummer 033 - 616 29 42

Faxnummer 033 - 616 29 46


Huvud- och halscancer

Kontakt

Kamilla Gustafsson, koordinator
Telefonnummer 033 - 616 18 16
Faxnummer 033 - 616 16 38


Livmoderhalscancer

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post 
marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlström, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52


Livmoderkroppscancer

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post 
marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlström, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52


Lung- och lungsäckscancer

Medicinarkivet
Faxnummer 
033 - 616 29 49


Maligna lymfom och Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Ta först telefonkontakt med hematologens dagvård, skicka därefter remiss till medicinarkivet.

Kontakt

Hematolog dagvård
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Medicinarkivet
Faxnummer
 033 - 616 29 49

Annica Johansson, koordinator
E-post annica.ma.johansson@vgregion.se

 

 


Maligna hjärntumörer

Kontakt

Emma Angervik Larsson, koordinator
E-post emma.angervik.larsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 34 31
Faxnummer 033 - 616 34 94


Malignt hudmelanom

Kontakt

Eva Wärme, koordinator
E-post eva.warme@vgregion.se 
Telefonnummer 033 - 616 11 46 och 033 - 616 11 30

Faxnummer 033 - 616 14 53


Matstrups- och magsäckscancer

Kontakt

Maud Davidsson, koordinator
E-post
maud.davidsson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 40 83

Faxnummer 033 - 616 40 09

 


Myelom

Kontakt

Annica Johansson, koordinator
E-post annica.ma.johansson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 22 29

Faxnummer 033 - 616 29 49


Neuroendokrina tumörer

Kontakt

Koordinator Sahlgrenska


Telefonnummer 031 - 342 69 79 

Remisser

Faxnummer 031 - 772 95 34

 


Njurcancer

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45


Peniscancer

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

 

Prostatacancer

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45

Skelett- och mjukdelssarkom

Kontakt

Anna-Karin Werdell, koordinator
E-post anna-karin.werdell@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 11 10

Faxnummer 033 - 616 15 38


Sköldkörtelcancer

All information gällande remisskriterier, hur och var remissen ska skickas samt uppgifter till kontaktpersoner vid misstänkt sköldkörtelcancer finns på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats.

Standardiserat vårdförlopp på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats

OBS! Röntgenremiss för filterfunktion skall utfärdas till röntgen på SÄS, enl deras rutin.  


Testikelcancer

Kontakt

Marie Högfeldt, koordinator
E-post 
marie.hogfeldt@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55


Ann-Sofie Wiberg, koordinator
E-post ann-sofie.wiberg@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 55

Faxnummer 033 - 616 16 45


Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer)

Remiss skickas till endoskopienheten. För bekräftelse att remiss kommit fram, kontakta endoskopienheten.

Kontakt 

Endoskopienheten
Telefonnummer 
033-616 10 30 eller  033-616 10 60
Faxnummer 
033 - 616 40 09

Matilda Andersson, koordinator
E-post matilda.elisabeth.andersson@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 10 73 


Vulvacancer

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52


Äggstockscancer

Kontakt

Marjaneh Faisali, koordinator
E-post marjaneh.faisali@vgregion.se

Annicka Almén, koordinator
E-post annicka.almen@vgregion.se

Hanna Ahlstöm, koordinator
E-post hanna.ahlstrom@vgregion.se

Telefonnummer 033 - 616 52 30 (enhetens nummer)

Faxnummer 033 - 616 51 52

 


Remittera Standardiserade vårdförlopp (SVF) till radiologi

Endast förlopp där radiologi är filterfunktion får remitteras direkt till radiologi.
I annat fall ska alltid remiss skickas till specialistklinik.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) RCC

Kortversion för primärvården

Remittera till radiologi

Kontakt

Linda Kjellqvist, vårdförloppskoordinator bild- och funktionsmedicin

E-post linda.kjellqvist@vgregion.se
Telefonnummer 033 - 616 21 63