Dina rättigheter

Det finns flera lagar som stärker patientens ställning i vården. Det gäller bland annat möjligheterna att söka vård på olika ställen, vård i samråd, vårdgaranti och rätten att få en ny medicinsk bedömning.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning.

Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.

Ny medicinsk bedömning

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska få ett första besök eller en första behandling inom 90 dagar.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få, utan det avgörs av den medicinska bedömningen. Om garantitiderna inte kan uppfyllas ska sjukhuset hjälpa dig till en annan vårdgivare.

Varje verksamhet lämnar besked om sina väntetider. För cancervård och barn- och ungdomspsykiatri gäller särskilda regler. 

Vårdgaranti i Västra Götaland

Väntetider i vården SKR

Valfrihet i vården

Valfrihet i vården innebär att du kan välja att söka vård även på andra sjukhus än det som ligger närmast där du bor.

På 1177.se finns all information om vilka regler som gäller när man vill söka öppenvård, när man kommer till sjukhuset över dagen, respektive slutenvård, när man skrivs in på en vårdavdelning.

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Vård i samråd

Hälso- och sjukvård är - med några undantag - frivillig. Vård och behandling ska ske i samråd med dig och med din delaktighet.

Du har rätt att få bra och tydlig information om din hälsa och om vad olika undersöknings- och behandlingsmetoder innebär och hur de går till. Du har rätt att avstå eller avbryta en behandling.

Tillgång till din journal

Uppgifterna om dig och den vård du får sparas i en patientjournal. Det gäller bland annat genomförd och planerad vård, undersökningar, provresultat, diagnoser och operationer.

Om du vill veta vad som finns registrerat om dig kan du skicka efter kopior av journalen eller logga in i din journal genom att logga in på 1177.se. 

Få kopior på din journal

Läs din journal via nätet