SÄS som arbetsplats

På SÄS finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsmöjligheter för medarbetare. De flesta av våra medarbetare arbetar i Borås, men vi finns också i Skene, Alingsås och Lerum.

Hållbarhet

Läs mer om SÄS arbete med att vara ett hållbart sjukhus och de utmaningar sjukhuset står inför.

Moderna vårdmiljöer

SÄS satsar för att få lokaler som är anpassade efter patienternas vårdbehov och tillhörande arbetssätt som förbättrar såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet.

SÄS på Instagram

Vill du få inblick i hur det är att jobba på Södra Älvsborgs Sjukhus? Följ oss på Instagram!

Sjukhuspersonal kollar i mikroskop

Utveckling i fokus

Vi är ett sjukhus med utveckling i fokus och vi har framgångsrik forskning och många utvecklings- och innovationsprojekt på gång.