Möt SÄS medarbetare

Tillsammans har vi som arbetar på SÄS en stor bredd av olika kompetenser. Få reda på mer om några av de närmare hundra professioner som finns på sjukhuset.

Medarbetare som arbetar på SÄS

 • Arbetsterapeut, Susanne Fredriksson

  "Jag arbetar i ett flerprofessionellt team tillsammans med patienten som jag träffar inom såväl öppen- som slutenvård och vid mottagningsbesök." Susanne är arbetsterapeut inom verksamhetsområde neurologi, rehabilitering och nära vård.

 • Dietist, Gustav Ohlsson

  De flesta känner till att dietister arbetar med mat och näring i olika former. Något som är specifikt för dietisterna som arbetar på SÄS är att i de flesta fall arbetar med patienter som är undernärda eller löper risk att bli det.

 • Emma Rystedt, fysioterapeut
  Fysioterapeut, Emma Rystedt

  " I mitt arbetet på avdelningarna hjälper jag människor att komma igång att röra på sig så fort det är möjligt efter behandling och tar fram lämplig träningsprogram till patienten."

 • IVA-sjuksköterska, Emma Olsson

  En teknisk miljö med mycket läkemedelshantering. Det är arbetsvardagen för en IVA-sjuksköterska. Emma berättar mer om sitt jobb.

 • Logoped, Johan Svenbe

  "Något förenklat kan man säga att mitt arbete handlar om att genomföra samtal med barn som har en språkstörning och barnets anhöriga. En viktig del av mitt arbete är att hålla i föräldrautbildningar."

 • Fredrik Juhlin
  Psykolog, Fredrik Juhlin

  Fredrik Juhlin, är psykolog och specialist i neuropsykologi. "Jag och mina kollegor gör utredningar och behandlar patienter som drabbats av hjärnskada, till exempel efter stroke eller olycka. Vi träffar också patienter med neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinsons sjukdom."

 • Sjukhusfysiker, Marie-Louice Sarudis

  Sjukhusfysikern arbetar tätt ihop med biomedicinska analytiker, fysiker, apotekare och läkare för att bedriva en patientsäker vård.

 • Specialistsjuksköterska, Maud Davidsson

  "Jag är kontaktsjuksköterska för patienter med olika typer av cancerdiagnoser. Patienterna har mitt telefonnummer och kan ringa mig direkt om de har frågor om vilka prover som ska tas eller om de drabbas av plötsligt förändrat allmäntillstånd som till exempel smärta."

 • Undersköterska, Helen Wiland

  Helen är undersköterska på endoskopimottagningen som gör undersökningar med hjälp av en kameraförsedd slang som förs in i kroppen.. "En av mina viktigaste arbetsuppgifter är att få patienten att känna sig trygg och bekväm före, under och efter undersökningen som kan vara både utlämnande och smärtsam."

 • Undersköterska, Nicole Johansson

  Nicole är undersköterska och ett så kallat TUF-ombud. TUF står för trycksår, undernäring och fall. Ombuden fördjupar och utbildar sig inom de tre områdena och har särskilda uppgifter på sjukhuset.