Arbetsterapeut, Susanne Fredriksson

Två kvinnor med munskydd diskuterar sittande vid ett bord.

"Jag arbetar i ett flerprofessionellt team tillsammans med patienten som jag träffar inom såväl öppen- som slutenvård och vid mottagningsbesök." Susanne är arbetsterapeut inom verksamhetsområde neurologi, rehabilitering och nära vård.

— Jag arbetar i ett flerprofessionellt team tillsammans med patienten som jag träffar inom såväl öppen- som slutenvård och vid mottagningsbesök. Tillsammans med patienten bedömer jag aktivitetsförmåga med utgångspunkt i vem personen är och vad hen vill och behöver göra i sin vardag.

Exempelvis kan det handla om att en person med en neurologisk sjukdom som multipel skleros, MS, som har trötthet, fatigue, vars vardag påverkas. En vanlig arbetsterapeutisk insats är att stötta patienter att hantera aktivitetsbegränsningar.

— Under en rehabiliteringsperiod kombineras information, tid för reflektion och råd både enskilt och i grupp. Då får patienten möjlighet att träna på att införa energibesparande sätt för att på sikt underlätta i sin vardag.

Som arbetsterapeut finns man med i förändringsprocessen, över tid, som stöd och bollplank för patienten.

— Att möta olika människor i olika skeenden i livet är spännande och stimulerande. Att få göra något gott tillsammans med patienten som gör skillnad för hens vardag är väldigt givande att få vara en del av.