IVA-sjuksköterska, Emma Olsson

Kvinna i blå vårdkläder med datormonitor i bakgrunden.

En teknisk miljö med mycket läkemedelshantering. Det är arbetsvardagen för en IVA-sjuksköterska. Emma berättar mer om sitt jobb.

Tillsammans med sina kollegor, vårdar hon svårt sjuka eller skadade patienter med svikt i vitala organ, såsom lungor och hjärta.

- Jag arbetar med den svårt sjuka patienten som ofta behöver stöttning med sin andning och vårdas i respirator. Det är en teknisk miljö med övervakningsskärmar, pumpar, respirator, dialys med mera, där det går ut på att bedöma och utvärdera patients mående med hjälp av olika trender, värden, som förändras. Läkemedelshantering är också en stor del i arbetet. Att arbeta med närstående är också vanligt, förutom nu vid pandemin när vi har besöksrestriktioner.

Som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen jobbar jag i ett multiprofessionellt team där alla har sin roll och funktion men där man i slutändan jobbar mot samma mål.

— Jag gillar att jobba i teamet där allas kunskap nyttjas. Intensivvård på en allmän IVA är utmanande med varierande patientgrupper, allt ifrån de yngsta till de äldre. Utmaningen är att man aldrig vet vad man ställs inför. Men det är också det som gör att arbetet ger mig så mycket och utvecklar mig på en personlig nivå då jag ska hantera situationer som jag inte är förberedd på.

Jobbet är roligt men ibland tufft.

— För mig är största utmaningen att vårda svårt sjuka barn, vilket är speciellt. Men med utmaningarna utvecklas jag. Dock blir man aldrig fullärd, men man bygger på sin erfarenhet. Det mest stimulerande med jobbet är att uppleva hur våra insatser kan vara helt livsavgörande för patienten. Ibland står vi i en situation som vi inte tror patienten kan klara sig ur, men där patienten med stöttning av oss och kroppens egna resurser, klarar sig. Det är häftigt, även om patienten efter det har en lång väg till återhämtning.