Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhuset växer

SÄS satsar för att få lokaler som är anpassade efter patienternas vårdbehov och tillhörande arbetssätt som förbättrar såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. Här presenterar vi några av våra projekt.

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. På sjukhusområdet har en ny stjärnformad vårdbyggnad tagit plats och befintliga lokaler renoveras. Kvarteret kommer att samla all barn- och vuxenpsykiatrisk vård. Genom de nya lokalerna skapas möjligheter till nya arbetssätt och vård av patienterna.

Psykiatrins kvarter

Projektet för ny infektionsvård innebär att nuvarande lokaler byggs om och byggs ut. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas för att möta samhällets ökade behov av infektionsvård. Det skapar också möjlighet att samla all infektionssjukvård på SÄS i gemensamma lokaler och därigenom öka flexibiliteten och samveran mellan enheterna.

Nya infektionsenheten

För att möta framtida utmaningar samordnas laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin i gemensamma och ändamålsriktiga lokaler. Det skapar förutsättningar för kostnadseffektiva processer och en tryggad kompetensförsörjning. Dessutom investeras i en helt ny analysplattform, en automatiserad bana där proverna lyfts in till olika analysinstrument.

Nya laboratoriemedicin


Senast uppdaterad: 2021-02-02 08:04