Moderna vårdmiljöer

Sjukhusbyggnad

SÄS satsar för att få lokaler som är anpassade efter patienternas vårdbehov och tillhörande arbetssätt som förbättrar såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. Här presenterar vi några av våra nyaste byggnader.

Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Kvarteret består av en stjärnformad vårdbyggnad och en befintlig byggnad som renoverats. De sammanlänkas av en entré och ett torg där det också finns incheckning och lokaler för utbildning. Kvarteret samlar barn- och vuxenpsykiatrisk vård samt sjukhusets Kunskapscentrum.

Psykiatrins kvarter


Infektionssjukvård

Infektionsvården har byggts ut. Antalet vårdplatser i enkelrum har utökats för att möta samhällets ökade behov av infektionsvård. 

Infektionssjukvård

 


Laboratoriemedicin

Laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin finns i ändamålsriktiga nya lokaler. Det finns en ny automatiserad bana, provbana, där proverna lyfts in till olika analysinstrument.

Laboratoriemedicin