Infektionsenheten

Infektionssjukvården på SÄS har gemensamma lokaler vilket ger goda möjligheter att ta hand om smittsamma patienter på både vårdavdelning och mottagning.

 • Bild 1 av 5

  En del av utsidan av infektionsenheten.

 • Bild 2 av 5

  Enkelrum på infektionsavdelningen.

 • Bild 3 av 5

  Trapphuset i byggnaden.

 • Bild 4 av 5

  Korridor med dörrar till patientrum.

 • Bild 5 av 5

  Konferenslokal.

Infektionssjukvård

Infektionssjukvården på SÄS har gemensamma lokaler vilket ger goda möjligheter att ta hand om smittsamma patienter på både vårdavdelning och mottagning. Detta leder till god förutsättningar för hög effektivitet och patientsäkerhet.

Vårdnivåerna kan enkelt anpassas utifrån varje individs unika och varierande behov under vårdperioden genom mottagningsvård, dagvård och heldygnsvård i samma byggnad.


Lokalerna

Infektionsavdelningen har fyra enheter med patientrum. De är placerade runt en ljus kärna med dagsljus och närhet till natur.

Infektionsmottagningen i entréplanet ligger i närheten av besöksparkering.

 • Enkelrum medför att infektionsrisker minskas. Kommunikation mellan personal, patient och anhöriga underlättas. Förutsättningar för god sömn ökar.
 • Standardiseringen av vårdmiljön är väl genomtänkt så vårdtiden är så trivsam som möjligt oavsett kort respektive lång vårdtid, behov av isoleringsvård, öppenvård, tolkberoende och olika kulturella bakgrunder.
 • Administrativa ytor är placerade och utformade för att skapa en god arbetsmiljö och närhet till patienter och närstående.
 • Lokaler skapar förutsättningar för att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Syftet är att öka patientens delaktighet, som i sin tur ökar känslan av trygghet i vården.