Laboratoriemedicin

Inom laboratoriemedicin har tre av fyra laboratorier flyttat till ombyggda, gemensamma lokaler i Borås. Jour- och akutverksamhet är närmare varandra. Det finns också en gemensam reception, kundtjänst och provtagning.

 • Bild 1 av 4

  Pågående analysarbete i de nya lokalerna.

 • Bild 2 av 4

  Den nya provbanan.

 • Bild 3 av 4

  Medarbetare intill den nya provbanan.

 • Bild 4 av 4

  Prover som cirkulerar på provbanan.

Ökad efterfrågan på laboratorieanalyser

Laboratoriemedicinsk diagnostik är en del av kärnverksamheten inom sjukvården. Uppskattningsvis 70-80 procent av alla beslut som rör diagnostik och behandling baseras på laboratoriemedicinska analyser.

Sjukvårdens tilltagande komplexitet, med en snabb teknisk utveckling, åldrande befolkning och krav på effektiv användning av vårdplatser, ökar behovet av information från laboratorieanalyser med cirka fem procent per år.