Karriär och utveckling

På SÄS kan du utvecklas, både i din profession och som människa. Här kan du läsa om några av de karriärvägar som erbjuds. Oavsett vad du väljer finns vi här för att stötta dig längs vägen. Kontakta oss om du vill veta mer!

Karriärutvecklingsmodell för olika yrkesgrupper

På SÄS finns karriärutvecklingsmodeller för medarbetare inom den patientnära vården. De tydliggör vilka utvecklings- och karriärmöjligheter som erbjuds och hur ansvar, kompetens och lön ska gå hand i hand. Samtidigt som de är ett viktigt stöd i den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen. Kontakta oss för att få mer information om just din yrkeskategori. 


Kompetenshöjande utbildningar

Vi är ett sjukhus som vill ligga i framkant. Därför erbjuder vi våra medarbetare möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika prioriterade områden. Det kan till exempel vara lokala eller regionala utbildningar eller kurser vid högskola eller universitet. 


Specialistutbildning för vårdpersonal

För att kunna erbjuda våra patienter en vård i toppklass behöver vi sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och barnskötare som vill specialistutbilda sig inom olika områden. Varje år finns möjlighet att söka utbildningsbefattningar där du får studera vidare med bibehållen lön.


Fortbildningsprogram för läkare

Som läkare på SÄS har du möjlighet att delta i ett fortbildningsprogram, där läkare delar med sig om sina expertkunskaper till andra läkare. Utbildningarna sker en gång i månaden.  Det kan exempelvis handla om nya behandlingsmetoder, ny forskning eller intressanta patientfall. 


Handledare och utbildningsansvarig

Ett av sjukhusets viktigaste uppdrag är att utbilda framtidens medarbetare. Därför ges du som medarbetare möjlighet att gå handledarutbildning. Det finns också möjligheter att söka uppdrag som huvudhandledare eller utbildningsansvarig och till klinikstudierektor för läkarnas AT och ST. 


Chefs- och ledarskapsutveckling

De flesta av våra nya chefer rekryteras internt och får delta i både ett internt och regionalt anordnat utbildningsprogram. Alla chefer erbjuds också stöd för sin personliga utveckling genom mentorskap eller handledning. För lite mer erfarna chefer finns möjlighet till kompetensutveckling genom olika kurser som individen och verksamheten ser behov av.


Forskning

Forskning och utbildning är en av sjukhusets tre huvudprocesser och forskning bedrivs av flertalet professioner. Medarbetare har goda möjligheter att kombinera forskning och kliniskt arbete.

Vi utlyser tid för forskning och forskningsenheten med tillhörande medicinskt bibliotek, erbjuder stöd genom hela forskningsprocessen.

Forskning


Projekt och uppdrag

Vi är kända för att vara ett sjukhus med utveckling i fokus och har alltid många spännande utvecklings- och innovationsprojekt på gång. Syftet är att underlätta vardagen i vården och utveckla metoder och behandlingssätt för en trygg och säker vård i toppklass. En väg i din egen kompetensutveckling är att delta i eller driva något av dessa.


Kontakta HR

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 32 00