Sök vård på rätt ställe

Här hittar du kontaktuppgifter till olika vårdgivare där du kan söka vård. Det är 1177, vårdcentralen och sjukhus. När du är sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården.

För råd om vård - ring 1177

1177 är öppen dygnet runt och nås på telefonnummer 1177. Erfarna sjuksköterskor svarar på frågor om sjukdom och hälsa och hänvisar dig vidare om det behövs.

Om 1177

Vid sjukdom - kontakta vårdcentral

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral om du är sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt. Om du inte vet vilken vårdcentral du tillhör eller om du vill byta vårdcentral finns kontaktuppgifter till alla vårdcentraler på 1177.se. 

Närhälsans vårdcentraler

Sjuk under kväll eller helg - kontakta Borås jourcentral

För dig som blir sjuk eller skadad på kvällar och helger har Västra Götalandsregionen flera jourcentraler, med personal från Närhälsans vårdcentraler. Där hjälper vi dig med akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar igen. Jourcentralen inom SÄS område finns i Borås.

Borås jourcentral

Vid nödsituationer - ring 112

Ring akutnumret 112 för att larma ambulans vid svåra olycksfall eller mycket allvarlig sjukdom, exempelvis stora blödningar, benbrott, akuta andningssvårigheter och bröstsmärtor.

Den medicinska bedömningen avgör hur snabbt en patient får träffa läkare för fortsatt undersökning, övervakning och behandling.

Egenremiss

Gör en egenremiss till specialistvård på sjukhus.

SÄS Borås

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 10 00

SÄS Skene

Telefonnummer

Kontor: 0320 - 77 80 00