Egenremiss till specialistvård på sjukhus

Här hittar du information om hur du gör en egenremiss (vårdbegäran) till specialistvård på sjukhus.

För att få specialistvård på sjukhus krävs ett medicinskt underlag. I första hand ska det vara genom en remiss från läkare på den vårdcentral du tillhör. Det är också möjligt att göra en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss).

Egenremiss via 1177

För att skicka in en egenremiss till någon av SÄS mottagningar besök webbsidan för den mottagning som remissen berör. Överst till vänster finns länkar till 1177 e-tjänster, välj egenremiss, logga in och fyll i formuläret.

En läkare bedömer om du har behov av specialistvård och tar ställning till vilken medicinsk prioritering du ska få, det vill säga hur snart du ska få tid för besök. 

SÄS avdelningar och mottagningar

Egenremiss via blankett  

Blanketten för egenremiss ska enbart användas av vårdsökande som inte har möjlighet att använda de formulär som finns via 1177 e-tjänster. Blanketten sänds till den mottagning det berör. Adressen till Södra Älvsborgs Sjukhus hittar du längst ned på webbsidan.

Blankett för egenremiss