Tillgänglighetsredogörelse

Södra Älvsborgs Sjukhus står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av innehållet webbplatsen är inte helt tillgängliga. Det är främst dokument riktat till vårdgivare som inte uppfyller kraven.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela att du behöver information i alternativt format. Du kan meddela SÄS via formulär eller via e-post.

Meddela att du behöver information i alternativt format via formulär

E-postadress webb.sas@vgregion.se 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

SÄS strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Meddela brister i tillgänglighet via formulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur SÄS hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Undantag från lagen

Undantag från lagen är filmer som är förinspelade och tidsberoende som offentliggjorts före den 23 september 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

  • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
  • Det finns bilder med text som saknar alternativtext.
  • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
  • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
  • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

  • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  • Det finns sidor där språket är svårt att begripa.
  • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Kontroller av tillgängligheten

Löpande kontroller av tillgängligheten på sas.vgregion.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Senaste bedömningen av tillgängligheten gjordes den 7 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 7 december 2023.

Webbplatsen publicerades hösten 2017.