Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det består av en ny stjärnformad vårdbyggnad som är färdigställd och en befintlig byggnad som renoveras och byggs om under 2021. De sammanlänkas av en ny entré och ett torg där det också kommer att finnas incheckning och lokaler för utbildning.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 1 av 8

  Entré till psykiatrins kvarter.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 2 av 8

  Entréplan i form av ett "torg".

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 3 av 8

  Vackert färgat glas i trapphuset.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 4 av 8

  Inglasad innegård på ett av de högre våningsplanen.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 6 av 8

  Sällskapsyta.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 7 av 8

  Patientrum barn- och ungdomspsykiatrin.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 8 av 8

  Plats för administrativt arbete.

Den psykiska ohälsan i Sverige bedöms fortsätta öka. I planeringen av psykiatrins kvarter har olika framtidsfaktorer vägts in. Den utgår också från övergripande utvecklingsplaner för både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Några exempel på förväntade positiva effekter för patienter och medarbetare:

 • enkelrum för alla patienter med egen dusch och toalett
 • öppen och välkomnande entré – underlättar orienteringen för patienterna och avdramatiserar den specialiserade psykiatrin
 • ökat antal vårdplatser med minskad överbeläggning som följd
 • minskad belastning inom heldygnsvården genom samlokalisering med öppenvården
 • ljusa och ändamålsenliga lokaler – ökar patientsäkerheten och skapar bättre arbetsmiljö
 • ökad integration mellan öppen och sluten vård med bättre förutsättningar för både kompetensöverföring och kompetensutveckling
 • ökat samarbete mellan VUP och BUP
 • samlad rehabiliteringsverksamhet

All planering i skapandet av psykiatrins kvarter utgår från patientens perspektiv. Några exempel på viktiga utgångspunkter:

 • vården ska upplevas som en helhet för patienten
 • neutrala samtalsrum som skapar förutsättning för jämlika möten
 • enkelrum för alla patienter
 • aktiverande förhållningssätt
 • en lugn och läkande miljö både inomhus och utomhus
 • tvångsvård med värdighet

Genom att samla all psykiatri i Borås skapas förutsättningar för ökat samarbete mellan olika vårdformer och en tydligare helhet för patienten. Ett annat mål är ökat samarbete mellan vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Psykiatrins kvarter är i hög grad en satsning på verksamhetsutveckling. Det är ett tillfälle att tänka i nya banor, samarbeta i nya former och utveckla nya arbetssätt som gynnar både patienter och medarbetare.

Utgångspunkten är att vården ska vara personcentrerad, den ska öka patientens delaktighet, vara hälsofrämjande och ska minimera behovet av tvångsåtgärder. Kort sagt – en värdig vård.

Samarbete med brukarföreträdare är en annan viktig del för att alltid ha patientperspektivet i fokus.

För medarbetarna blir det nya administrativa arbetsmiljöer.

Det akuta flödet

Det akuta flödet handlar om hur vi tar emot patienter som söker sig akut till akutmottagningarna för barn och ungdomar respektive vuxna, eller som kommer med polis eller ambulans till den nya "blåljusentrén". Utvecklingsarbetet omfattar också övergången till vårdavdelningarna de gånger en person behöver heldygnsvård.

Heldygnsvård

I heldygnsvården ingår flera faser, från överlämnandet från det akuta flödet till mottagande på avdelning, vårdprocessen och slutligen utskrivningen. Några utgångspunkter är att vården ska vara hälsofrämjande, med en större satsning på rehabilitering och hälsofrämjande inomhus- och utemiljöer än tidigare.

Psykiatrins kvarter är också utformat för att skapa en lugnande miljö som kan öka tryggheten för både patienter och medarbetare. Även arbetssätt och förhållningssätt har utvecklats för att bemöta patienterna på ett lugnande sätt.

Öppenvård

Även öppenvårdsmottagningarna har utvecklat samverkan och arbetssätt, delvis med koppling till heldygnsvården och det akuta flödet. För främst vuxenpsykiatrin, som har två separata våningsplan med samtalsrum för mötet med patienten, ingår också förändrade arbetssätt för den egna, administrativa arbetstiden.

Administrativa arbetsmiljöer

Lokalerna för eget, administrativt arbete är utformade som aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det har bland annat gett tillgång till arbetsplatser som passar för olika typer av arbetsuppgifter, bättre förutsättningar för nya och/eller tillfälliga medarbetare, ökat kunskapsutbyte genom att det stärker inter- och tvärprofessionellt samarbete och en attraktiv arbetsmiljö för nästa generation.

Ett par exempel på rumstyper och miljöer är tysta zoner för arbete som kräver hög koncentration och större, öppna ytor för arbete som inte kräver lika stor enskildhet. Varje enhet får en egen hemvist, en samlingspunkt där man börjar dagen och har gemensamma möten.

Magnus Skog

Verksamhetschef vuxenpsykiatriska kliniken

Ewa Hedström

Verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Senast uppdaterad: 2021-02-03 10:34