Logoped, Johan Svenbe

Närbild på man i vårdkläder som häller upp vatten i en mugg.

"Något förenklat kan man säga att mitt arbete handlar om att genomföra samtal med barn som har en språkstörning och barnets anhöriga. En viktig del av mitt arbete är att hålla i föräldrautbildningar."

Vad gör du som logoped?

— Jag behandlar barn som har en tal- eller språkstörning. Barnet kan ha svårt att förstå vad andra säger eller att själv prata så att andra förstår, eller båda delarna.

Språkstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn. Den medicinska förkortningen är DLD, developmental language disorder.

— Något förenklat kan man säga att mitt arbete handlar om att genomföra samtal med barn som har en språkstörning och barnets anhöriga. Utifrån samtal, tester och underlag från exempelvis förskola gör jag en bedömning av vilken behandling som är den bästa för barnet. En viktig del av mitt arbete är att hålla i föräldrautbildningar.

— Jag är barnlogoped men brukar kalla mig föräldralogoped. En stor del av behandlingen handlar om att hjälpa föräldrar att hitta andra kommunikationsvägar än talat språk och att språkligt stimulera barnet. Ett konkret exempel är att när barnet säger: ”mat nu”, då kan föräldern svara med meningen: ”Ja, nu ska vi äta mat.” Då har ordet ”äta” adderats.

När är ditt jobb som roligast?

— När jag kan hjälpa till så att föräldrar kan förstå sitt barn. Då tänker jag inte på att föräldrarna uppfattar några specifika ord som barnet säger utan att föräldrarna förstår hur barnet tänker. Kommunikationen för familjen fungerar helt plötsligt och vardagen för familjen blir tydligt bättre. Ett sådant genombrott är det allra roligaste.

Har du någon oväntad arbetsuppgift?

— Jag tror inte det är många som vet att vi logopeder även arbetar med att behandla sväljsvårigheter. Det kan till exempel vara skador på nerver i halsen som gör att en person har svårt att svälja. Då arbetar jag med att göra patientens sväljningar så säkra och effektiva som möjligt genom sväljtekniker, sväljträning, anpassad kost eller olika hjälpmedel.