Fysioterapeut, Emma Rystedt

Emma Rystedt, fysioterapeut

" I mitt arbetet på avdelningarna hjälper jag människor att komma igång att röra på sig så fort det är möjligt efter behandling och tar fram lämplig träningsprogram till patienten."

- I min vardag möter jag patienter på avdelningar, mestadels inom kirurgi och på mottagning inom hjärt- och cancerrehabilitering. I arbetet på avdelningarna hjälper jag människor att komma igång att röra på sig så fort det är möjligt efter behandling, operation eller i sin sjukdom, förser patienten med lämpligt träningsprogram och ger råd kring fysisk aktivitet. Innan utskrivning bedöms funktions- och gångförmåga så att det blir en trygg och säkert hemgång. Om det finns behov görs utprovning av gånghjälpmedel. Jag möter människor efter hjärthändelse på mottagningen för att utföra hjärttest. Då bedömer jag patientens kondition och styrka och lägger upp en träningsplan efter det. Inom cancerrehabilitering har jag individuella samtal och ger tips råd om fysisk aktivitet. Inom båda verksamheterna leder jag också gruppträning.
 
- Att motivera och vägleda människor till en mer hälsosam livsstil för ökad livskvalitet kan ibland vara en utmaning. Sjukdom och funktion begränsar. Det viktiga är att utgå ifrån var patienten befinner sig i sin sjukdom eller just nu. Det är en mycket rolig uppgift att följa patientens resa till ett bättre välmående.
 
En rolig arbetsuppgift som jag har är att leda gruppträning för både hjärtsjuka och cancerdrabbade. Jag bara älskar vad som händer med dynamiken i gruppen och glädjen vi delar tillsammans. En av de bästa stunderna i veckan!
 
-Sen måste jag bara lyfta min arbetsplats på centrala arbets- och fysioterapin! Jag omges av fantastiska kollegor som förgyller dagarna med mycket skratt och kunskapsutbyte. Ett plus på fredagar är gemensam fredagsfrukost därefter när dagen och veckan är slut kör vi rundpingis innan vi tar helg. Mycket uppskattat och många skratt har det blivit.