Dietist, Gustav Ohlsson

Man i blå vårdkläder med dator i bakgrunden.

De flesta känner till att dietister arbetar med mat och näring i olika former. Något som är specifikt för dietisterna som arbetar på SÄS är att i de flesta fall arbetar med patienter som är undernärda eller löper risk att bli det.

Att dietister arbetar med mat och näring i olika former, det vet de flesta om. Något som är specifikt för dietisterna som arbetar på sjukhus är att i de flesta fall arbetar med patienter som är undernärda eller löper risk att bli det.

— Det är väldigt många som tror att dietister främst arbetar med överviktsproblem med tanke på samhällsproblematiken och de normer som finns, men det är framför allt undernäring vi arbetar med att behandla, säger Gustav Ohlsson.Precis som för alla andra på sjukhuset så har dietister mycket att göra och det är många patienter som behöver deras hjälp. De behöver därför prioritera bland patienterna dagligen.

— Patienter som prioriteras högst är de som äter väldigt lite, eller inte alls. Vi individanpassar all nutritionsbehandling och den kan bestå av allt från vanlig mat till näringsdropp direkt in i blodet. Vi jobbar som konsulter ut mot sjukhusets avdelningar och mottagningar, med både vuxna och barn, och vi samverkar med nästan all annan vårdpersonal på sjukhuset, säger Gustav.

Så det handlar inte enbart om tallriksmodellen?

— Det handlar sällan om tallriksmodellen. Jag skulle säga att det handlar om så mycket mer än om mat och näring. Som dietist måste man också vara bra på att kommunicera, då samtalet är ett av våra främsta verktyg. Något av det bästa med mitt arbete är mötet med människorna och att få vara del av en svår situation och kunna få göra skillnad till det bättre, säger Gustav.