Undersköterska, Nicole Johansson

Kvinna vid dator i blå vårdkläder.

Nicole är undersköterska och ett så kallat TUF-ombud. TUF står för trycksår, undernäring och fall. Ombuden fördjupar och utbildar sig inom de tre områdena och har särskilda uppgifter på sjukhuset.

− På morgonmötena planerar vi dagens arbete och vilka åtgärder vi ska vidta för patienter som har bedömts att vara i riskzon (för trycksår, undernäring och fall). Vi bestämmer vem som ska ansvara för att riskbedömningar blir gjorda.  

Vid patientens ankomst görs riskbedömningar för trycksår och för fall. Efter ca ett dygn görs en bedömning av nutrition då det är lättare att få en helhetsbild av hur patienten äter och vilken näring och vätska hen får i sig, nutritionsintaget. Då blir det tydligare att se vilka åtgärder som kan sättas in.

Gröna korset som är en visuell patientsäkerhetsmetod som används dagligen och på hela sjukhuset.

− Med arbetsbladen för gröna korset kan vi tillsammans ofta identifiera en risk eller skada som kan inträffa, men även prata om det som har hänt och på så vis ta lärdom av vad vi kan göra bättre. Vi utgår aldrig från ett dåligt arbete, utan vårt fokus är att vi alltid strävar mot patientens bästa. 

-Vi jobbar bra tillsammans på avdelningen och med andra professioner för att identifiera alla risker. Ju bättre vi kan identifiera risker desto snabbare kan vi sätta in åtgärder. Vi är väldigt duktiga men vi kan bli bättre på att titta på patientens munhälsa som påverkar patientens förmåga att äta.

TUF-ombudet kan vara ett stöd till kollegorna när det gäller att bolla olika frågor tex om de är osäkra på skillnaden mellan ett fuktsår och trycksår, eller på vilket sätt man ska riskbedöma ett komplicerat fall.

− Jag blev väldigt glad när jag fick frågan av min chef att bli TUF-ombud och jag är taggad på att lära mig mer och jobba in mig mer i min roll, då jag brinner för detta. Jag vill stötta och inspirera mina kollegor. Det är superviktigt för mig som undersköterska att patienterna mår väl. Min vision är att vi på neurologiavdelningen ska bli bättre på att bedöma, åtgärda och följa upp, avslutar Nicole.