Specialistsjuksköterska, Maud Davidsson

Kvinna i blå arbetskläder talar i telefon på kontor.

"Jag är kontaktsjuksköterska för patienter med olika typer av cancerdiagnoser. Patienterna har mitt telefonnummer och kan ringa mig direkt om de har frågor om vilka prover som ska tas eller om de drabbas av plötsligt förändrat allmäntillstånd som till exempel smärta."

- Jag är kontaktsjuksköterska för patienter med olika typer av cancerdiagnoser. Jag är deras stöd och kontaktperson i sjukvården. Patienterna har mitt telefonnummer och kan ringa mig direkt om de har frågor om vilka prover som ska tas eller om de drabbas av plötsligt förändrat allmäntillstånd som till exempel smärta. Det är vanligt att patienterna är i chock när de precis har fått ett svårt cancerbesked. Då är det en trygghet att de kan ringa till mig och be mig att upprepa den information som de fick höra senast. Jag är deras extra ögon och öron.

-En viktig uppgift för mig som kontaktsjuksköterska är att se till att behandlingen sker så snabbt som möjligt. Jag håller koll på när provsvar från patologen kommer för att patientens fortsatta behandling ska dra igång så snart det bara går.

Mina patienter blir ibland inlaga på en av våra vårdavdelningar för att de plötsligt mår sämre. Då besöker jag dem på avdelningen och sedan gör jag en muntlig uppföljning med hur det går med sådant som näringsintag när de har kommit hem igen.

Som kontaktsjuksköterska ingår jag i ett team där de övriga yrkeskategorierna är kurator och dietist. Det känns bra att vi i teamet kan samtala med varandra eftersom det stundtals är ett mentalt tungt jobb vi har.

- Jag har arbetat på SÄS sedan 2001 och som specialistsjuksköterska de sex senaste åren. Jag fick betald utbildning på halvfart under två år. Det var mycket bra att kunna varva studier med arbete. Då kunde jag få direkt återkoppling på det som jag hade pluggat på.

- Jag utvecklas i mitt jobb när jag kan ta det svåra samtalet på ett bra sätt. När jag upplever att jag är ett betydelsefullt stöd för en krisande patient. Jag har succesivt växt in i den rollen och det är något som jag blir bättre och bättre på dag för dag.