Sjukhusfysiker, Marie-Louice Sarudis

Kvinna i blå vårdkläder tittar fram i en röntgenapparat.

Sjukhusfysikern arbetar tätt ihop med biomedicinska analytiker, fysiker, apotekare och läkare för att bedriva en patientsäker vård.

— Varje morgon bereder jag eller någon av mina kollegor radioaktiva läkemedel, som används till olika undersökningar som hjärt-, skelett- eller lungscintigrafi. Läkemedlen transporteras till våra injektionsrum där patienterna som ska genomgå undersökning får sina sprutor.

Det krävs noggranna rutiner för att ingen personal, patient eller allmänhet ska utsättas för onödig strålning.

— Min uppgift är framför allt att utarbeta rutiner så att vi arbetar på ett strålsäkert sätt. En sjukhusfysiker ger också behandlingar med radioaktiva läkemedel och ger patienten individuella restriktioner eftersom de strålar efter behandling.

Jobbet, och ämnet som är komplext, är både roligt och utmanande.

— Det uppkommer ofta frågeställningar kring patienten och vår verksamhet som behöver lösas. Det krävs ett nära samarbete mellan, biomedicinska analytiker, fysiker, apotekare och läkare för att bedriva en patientsäker vård. Det bästa med mitt jobb är samarbetet med mina kollegor. Man lär ständigt av varandra och alla behövs i verksamheten.