Förmåner för medarbetare

Personer springer i naturen

Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra. För oss är det viktigt att du som arbetar här trivs och mår bra, både i din profession och som människa. Här presenterar vi några av alla förmåner du har möjlighet att ta del av som medarbetare hos oss på Södra Älvsborgs sjukhus och som en del av Västra Götalandsregionen.

Må bra

 • Fri öppen hälso- och sjukvård i hela Sverige 
 • Företagshälsovård för alla anställda
 • Kostnadsfri rådgivning av hälsocoach online
 • Friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år
 • Subventionerat pris till utvalda motionslopp
 • Rabatt på olika friskvårdsaktiviteter och -behandlingar
 • Gratis synundersökning och arbetsglasögon
 • Subventionerat pris till utvalda kulturarrangemang

Utveckla dig

 • Fortbilda dig utifrån verksamhetens behov med bibehållen månadslön 
 • Delta i lokala utvecklingsprojekt
 • Delta i lokala forskningsprojekt
 • Möjlighet till betald specialistutbildning inom prioriterade områden 
 • Stora möjligheter att bli en av våra framtida chefer och få stöd av lokala chefs- och ledarskapssatsningar och det regionala chefsförsörjningsprogrammet

Trygg i vardagen

 • Anställningstrygghet – hos oss får du en mycket trygg anställning. Om verksamheten eller din privata situation förändras kan vi nästan alltid tillgodose dina behov och önskemål om byte till annat arbete eller anställningsort.
 • Om du blir sjuk får du sjuklön med 77,6 procent av lönen från och med andra sjukdagen.
 • Från sjukdag 15 till med dag 90 stärker vi upp skyddet från Försäkringskassan med 10 procent av lönebortfallet. Har du högre lön än 62,5 procent av prisbasbeloppet får du sjuklön som täcker glappet mellan det högsta sjukpenningsbelopp och 77,6 procent av lönen.
 • Om du blir långvarigt sjuk (mer än 90 dagar) får du en kompletterande dagersättning utöver sjuklön.
 • Vid olyckor har vi kollektivavtal som skyddar dig. Om skadan bedöms som arbetsskada kan du få ersättning för förlorade inkomster, sveda och värk, bestående men och för vissa kostnader.
 • För att stötta dig som är nybliven förälder erbjuder vi alltid antingen föräldrapenningtillägg eller föräldralön. 
 • Alla medarbetare omfattas också av vår tjänstegrupplivförsäkring som är en trygghet för familjen om du skulle avlida före 67 års ålder. Då betalas ett engångsbelopp ut.
 • Oavsett hur gammal du är har du alltid möjlighet till löneväxling. Det innebär att du avstår en del av din lön innan skatt och placerar den i en extra tjänstepension. På så vis får du bättre framtida pension.

Ledighet och semester

 • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år
 • Möjligheter till tjänstledigheter för att till exempel studera eller prova annat arbete
 • Ledighet med bibehållen lön i upp till tio dagar per år, om det händer något allvarligt i din familj 
 • Flexibla arbetstider 

Kontakta HR

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 32 00