Sjukhusledning

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, stabschefer, chefläkare, chefssjuksköterska, chefssekreterare och samtliga verksamhetschefer.

Sjukhusdirektör
Joakim Höstner

tf tillgänglighets- och produktionchef
Monica Hjelmgren

Ekonomichef
Torben Pihl

FoUI-chef
Marie Rusner

HR-chef
Anders Poutiainen 

Administrativ chef 
Henrik Hermansson

Kommunikationschef
Camilla Silvesjö

Förste chefläkare
Joacim Stalfors

Chefläkare
Jerker Nilson

Chefssjuksköterska 
Karin Scharl

Kontakta chefläkare