Sjukhusledning

SÄS sjukhusledning styr sjukhuset på uppdrag av den politiska styrelsen. SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, stabschefer, chefläkare, chefssjuksköterska, chefssekreterare och samtliga verksamhetschefer.

Sjukhusdirektör: Joakim Höstner

Tf tillgänglighets- och produktionschef: Monica Hjelmgren

Tf ekonomichef: Emma Mollmyr

FoUI-chef: Marie Rusner

HR-chef: Anders Poutiainen 

Administrativ chef: Henrik Hermansson

Kommunikationschef: Ingela Schönning

Förste chefläkare: Joacim Stalfors

Chefläkare: Jerker Nilson

Chefsjuksköterska: Karin Scharl

Kontakta chefläkare