Utveckling av vården tillsammans med patienter

Här kan du läsa om hur SÄS arbetar för att göra patienter mer delaktiga i arbetet med att förbättra vården.

Patientråd

Personer med egen erfarenhet av vården som kan spegla vår verksamhet ur patientens perspektiv.

Levande bibliotek

Patienter eller närstående som vill dela med sig av sin personliga erfarenhet av hälso- och sjukvården till medarbetare i vården.

Patientdelaktighet i sjukhusledningen

Patient- och/eller närståenderepresentanter adjungeras till sjukhusledning och deltar vid sjukhusledningens strategiska möten.

Mattias Fehling

Processledare