Gröna korset

Här hittar du information om SÄS arbete med Gröna korset som är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador.

Gröna korset - SÄS egen metod för att öka patientsäkerheten

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid, vilket skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

Film om Gröna korset

Maria Glemfelt

Specialsjuksköt

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 52 96