Okulär hypertension

Instruktioner till optiker gällande patienter med diagnos okulär hypertension utan ögontrycksänkande behandling.

Ögonmottagningen SÄS hänvisar personer med diagnos Okulär hypertension utan ögontrycksänkande behandling till regelbundna kontroller hos optiker utanför ögonsjukvården.

Diagnosen ställs av ögonsjukvården. Vid högt ögontryck utan diagnos OH tillämpas sedvanlig handläggning

(se dokumentet Vid remittering från optiker till ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen, Frågeställning högt ögontryck).
 

Förhöjt ögontryck utan skador på synfält, papill eller nervfiberlager benämns okulär hypertension (OH). Vanligen definieras detta som ögontryck (intraokulärt tryck, IOP) > 21 mmHg.

  • Personer med IOP <22 mmHg följs upp med 1-2 års intervall beroende på antalet riskfaktorer om synfältsundersökningen utfaller normalt. Remiss vid patologiskt synfält som verifieras vid uppföljning 1-2 månader. Personer <40 år med ögontryck <22 mmHg och avsaknad av riskfaktorer bör inte följas regelbundet med avseende på glaukom.

Personer med av ögonsjukvården diagnosticerad okulär hypertension bör initialt gå och kontrollera sitt tryck och synfält med 6–12 månaders intervall. Kontrollerna inriktas på att identifiera eventuella glaukomskador, varför både tryck och synfält (med automatiserad perimetri) måste undersökas.

Efter de initiala kontrollerna kan följande tillämpas om synfältsundersökningen utfaller normalt, men notera att andra faktorer (skador/riskfaktorer) kan motivera remiss till ögonsjukvården:

  • OH med IOP 22–24 mmHg följs upp med 1–2 års mellanrum beroende på antalet riskfaktorer om synfältsundersökningen utfaller normalt. Om trycket normaliseras kan kontroller
    avslutas. Remiss vid patologiskt synfält som verifieras vid uppföljning 1-2 månader.
  • OH med IOP ≥25 mmHg kontrolleras efter initiala skedet med 1–2 års mellanrum beroende på antalet riskfaktorer om synfältsundersökningen utfaller normalt. Remiss vid patologiskt synfält som verifieras vid uppföljning 1-2 månader.
  • Remittera till ögonsjukvården för ställningstagande till trycksänkande behandling vid upprepade tryck ≥ 28–30 mmHg eller ≥ 25 om pseudoexfoliationer finns.
  • Remittera också till ögonsjukvården vid OH där synfältsundersökning ej går att genomföra.

Mer information

För mer information om synfältsundersökning och patologiskt synfält vid misstänkt glaukom, se Optikerförbundets riktlinjer. 

Ögonmottagningen SÄS

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 11 58