Dietistmottagning Borås

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefonnummer
033 - 616 39 67

Telefontider

mån 9:00 - 10:00
ons 13:00 - 14:00
fre 9:00 - 10:00

Det går bra att lämna återbud på telefonsvararen.

Växeltelefon

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås
Plan 7
Ingång 10

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Dietist- och logopedmottagning/Dietistmottagning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Dietisterna hjälper dig med information och uppläggning av individuellt anpassad kost- och näringsbehandling. Några vanliga sjukdomstillstånd där en dietist kan hjälpa till är cancer, njursvikt, hjärtsvikt och diabetes typ 1. En stor del av dietistens arbete riktar sig till multisjuka patienter som ligger inne på sjukhuset.

 

Söka vård hos oss

För att komma till dietist behöver din ansvarige läkare vid sjukhuset skriva en remiss till dietistmottagningen. Avgiften är 100 kr vid mottagningsbesök för vuxna.

Väntetiden för att komma till dietist varierar ifrån en till åtta veckor. Patienter med akuta sjukdomstillstånd prioriteras och för övriga patienter är det så snart som möjligt.

Patienter som har enteral nutrition följs av resursteamet för enteral nutrition från avdelning till hemmet eller det kommunala boendet.

Vid ditt besök hos oss

De flesta dietister på SÄS Borås har mottagning i rehabhuset, ingång 10. Ett par dietister träffar dock patienter på andra mottagningar. Titta därför på din kallelse för att vara säker på vart du ska.

Ansvariga för mottagningen

Kristina Ström, Enhetschef

Telefon 033 - 616 28 63

E-post kristina.wiren@vgregion.se

Mer om verksamheten

Neuro- och rehabiliteringskliniken

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Information för andra vårdgivare


Senast uppdaterad: 2018-06-13 08:24