Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende och LARO

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Sekreterare
mån - fre 8:00 - 10:00
SSK Beroende
mån - fre 11:00 - 12:00
Sekreterare
mån - fre 13:00 - 15:30
SSK Beroende
mån - fre 14:00 - 15:00

Gemensam e-postadress för hela Vuxenpsykiatriska kliniken

Växeltelefon

Öppettider

Lunch 12:00-12:45
mån - fre 8:00 - 16:30

Fredag 26 maj är mottagningen stängd.
Öppnar igen måndag 29 maj

Besökstider

Lunch 12:00-12:45
mån - fre 8:00 - 16:30

Besöksadress

Syster Toras väg
501 82 Borås

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet. Buss 200 från Ulricehamn.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk mottagning beroende
Solhem, ingång 2, plan 3
501 82 Borås

Se nedan E-tjänster för beroendemottagningen.

Se nedan E-tjänster för LARO-mottagningen

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Beroendemottagningen behandlar vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk sjukdom. Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda läkemedelsbehandling, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med närstående. Insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån individuella behov.

LARO-mottagning

Knuten till beroendemottagningen finns också en LARO-mottagning, som erbjuder individuellt anpassad substitutionsbehandling. Syftet med behandlingen är att patienten ska upphöra med sitt opiatmissbruk och få en förbättrad hälsa och social situation. LARO är förkortning för läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende.

Söka vård hos oss

Du kan antingen söka via egen vårdbegäran (egenremiss) eller via remiss från till exempel din vårdcentral.

Egenremiss

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i kassan när du kommer till mottagningen. Vi vill helst att du betalar med betalkort. Är du under 20 år är besöket avgiftsfritt, med undantag av hälsovård, vissa vacciner, vissa intyg med mera. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök eller inskrivning utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift.

Södra Älvsborgs sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus och det är endast tillåtet att röka på anvisad plats. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation
  • eventuell medicinlista
  • högkostnads- eller frikort

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, psykologer, skötare, socionomer, sjuksköterska och sekreterare. Arbetet bedrivs med ett tvärprofessionellt synsätt.

Ansvariga för mottagningen

Birgitta Theandersson, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 26 46

E-post
mailto:birgitta.theandersson@vgregion.se

Mer om verksamheten

Vuxenpsykiatriska kliniken

Se nedan E-tjänster för LARO-mottagningen

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach