Lekterapi

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 9:30 - 15:30
 • fredag 9:30 - 12:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med buss: Åk till hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus. Med bil: Från motorväg R40, tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 1, Hiss A, Plan 7

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Barnmottagning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Lekterapin är till för alla barn och ungdomar som besöker SÄS Borås. Den är en del av behandlingen på barn- och ungdomskliniken och ger stöd åt det friska hos barnen och ungdomarna.

Lekterapi ger möjlighet till meningsfull aktivitet utifrån var och ens förutsättningar. Lekterapi grundar sig på mötet mellan lekterapeut och patient. Vi utgår från och stimulerar det friska hos barn och ungdomar genom att erbjuda anpassad lek, sysselsättning och aktivitet som motsvarar ålder och utvecklingsnivå.

Söka vård hos oss

Till lekterapin är barn som är inskrivna på barn- och ungdomsavdelning, besöker barn- och ungdomsmedicin dagvård, barn- och ungdomsmedicinmottagning, neonatalvårdavdelning. Barn som är här för att hälsa på någon annan på sjukhuset är också välkomna. Vi vänder oss till alla mellan 0 och 18 år.

Vid ditt besök hos oss

För att ett barn eller en ungdom ska kunna återhämta sig från alla upplevelser på sjukhus är det viktigt att det finns en frizon från de medicinska behandlingarna och undersökningarna. Till lekterapin kommer barnet tillsammans med närstående.

På lekterapin kan man skapa med hjälp av pärlor, papper, pennor och färg. Här finns ett ”minisjukhus” där barnen kan bearbeta sina upplevelser och intryck som de har fått här på sjukhuset. Vi har ett lekrum där det finns lego, bilar, bollar, klossar och annat.

Vi har spel och pussel för alla åldrar och en bokhörna där man kan läsa böcker. Det finns tv-spel och dator som brukar vara populärt hos de äldre barnen och ungdomarna. På lekterapin kan barn, ungdomar och föräldrar, träffas eller bara koppla av en stund. Även syskon är välkomna till lekterapin.

Checklista inför ditt besök

Några regler att hålla sig till

 • Bär du på en infektion får du inte vara på lekterapin eftersom vi har många infektionskänsliga barn hos oss.
 • En närstående ska alltid vara med barnet på lekterapin.
 • Lekterapi vårdar det friska. Våra lokaler är barnens frizon ifrån det sjuka. Det innebär att vi inte pratar om sjukdomar, behandlingar eller provtagningar, varken med barn, andra föräldrar eller andra närstående.
 • Vi ber er att hjälpa barnen att plocka in efter sig när ni lämnar lekterapin. Alla som kommer till lekterapin ska komma till en inbjudande miljö.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på lekterapin är förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad. Vår yrkestitel är lekterapeut. På lekterapin i Borås arbetar två lekterapeuter.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Anna Eklund

Fritidspedagog

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 34 15

Karolina Borg

Pedagog

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 34 22

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 9:30 - 15:30
 • fredag 9:30 - 12:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med buss: Åk till hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus. Med bil: Från motorväg R40, tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 1, Hiss A, Plan 7

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Barnmottagning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Lekterapin är till för alla barn och ungdomar som besöker SÄS Borås. Den är en del av behandlingen på barn- och ungdomskliniken och ger stöd åt det friska hos barnen och ungdomarna.

Lekterapi ger möjlighet till meningsfull aktivitet utifrån var och ens förutsättningar. Lekterapi grundar sig på mötet mellan lekterapeut och patient. Vi utgår från och stimulerar det friska hos barn och ungdomar genom att erbjuda anpassad lek, sysselsättning och aktivitet som motsvarar ålder och utvecklingsnivå.

Söka vård hos oss

Till lekterapin är barn som är inskrivna på barn- och ungdomsavdelning, besöker barn- och ungdomsmedicin dagvård, barn- och ungdomsmedicinmottagning, neonatalvårdavdelning. Barn som är här för att hälsa på någon annan på sjukhuset är också välkomna. Vi vänder oss till alla mellan 0 och 18 år.

Vid ditt besök hos oss

För att ett barn eller en ungdom ska kunna återhämta sig från alla upplevelser på sjukhus är det viktigt att det finns en frizon från de medicinska behandlingarna och undersökningarna. Till lekterapin kommer barnet tillsammans med närstående.

På lekterapin kan man skapa med hjälp av pärlor, papper, pennor och färg. Här finns ett ”minisjukhus” där barnen kan bearbeta sina upplevelser och intryck som de har fått här på sjukhuset. Vi har ett lekrum där det finns lego, bilar, bollar, klossar och annat.

Vi har spel och pussel för alla åldrar och en bokhörna där man kan läsa böcker. Det finns tv-spel och dator som brukar vara populärt hos de äldre barnen och ungdomarna. På lekterapin kan barn, ungdomar och föräldrar, träffas eller bara koppla av en stund. Även syskon är välkomna till lekterapin.

Checklista inför ditt besök

Några regler att hålla sig till

 • Bär du på en infektion får du inte vara på lekterapin eftersom vi har många infektionskänsliga barn hos oss.
 • En närstående ska alltid vara med barnet på lekterapin.
 • Lekterapi vårdar det friska. Våra lokaler är barnens frizon ifrån det sjuka. Det innebär att vi inte pratar om sjukdomar, behandlingar eller provtagningar, varken med barn, andra föräldrar eller andra närstående.
 • Vi ber er att hjälpa barnen att plocka in efter sig när ni lämnar lekterapin. Alla som kommer till lekterapin ska komma till en inbjudande miljö.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på lekterapin är förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad. Vår yrkestitel är lekterapeut. På lekterapin i Borås arbetar två lekterapeuter.

Anna Eklund

Fritidspedagog

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 34 15

Karolina Borg

Pedagog

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 34 22

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.