Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Sekreterare
mån - fre 8:00 - 10:00
Rådgivning
mån - fre 10:00 - 11:00
Sekreterare
mån - fre 13:00 - 15:30
Rådgivning
mån - fre 13:00 - 14:00

Gemensam e-postadress för hela Vuxenpsykiatriska kliniken

Växeltelefon

Öppettider

Lunch 12-12.45
mån - fre 8:00 - 16:30

Besöksadress

Katrinedalsgatan 3
501 82 BORÅS

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Psyk öppenvårdsmottagning centrum
Katrinedalsgatan 3
501 82 Borås

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum behandlar patienter med förstämningssjukdomar, till exempel bipolär sjukdom och återkommande depression. Behandlingen involverar ofta familj eller närstående eftersom de också påverkas. Insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån dess individuella behov.

Mottagningen finns på Katrinedalsgatan i Borås. Om en patient behöver heldygnsvård samarbetar vi med de psykiatriska vårdavdelningarna 1 och 3 på sjukhuset.

Vi erbjuder behandlingar individuellt och i grupp. Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda bland annat närståendestöd, arbetsterapeutisk funktionsträning, information och rådgivning, medicinsk behandling och samtal/psykoterapi.

Vid behov samverkar vi med andra både inom och utanför psykiatrin. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, din arbetsgivare, Försäkringskassan, primärvården, heldygnsvården (inneliggande vård) eller kommunen gällande boende och sysselsättning.

Söka vård hos oss

Patienter eller närstående kan söka vård hos oss genom remiss från primärvården, en annan psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller heldygnsvård.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i kassan när du kommer till mottagningen. Vi vill helst att du betalar med betalkort. Är du under 20 år är besöket avgiftsfritt, med undantag av hälsovård, vissa vacciner, vissa intyg med mera. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök eller inskrivning utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift. 

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation
  • eventuell medicinlista
  • högkostnads- eller frikort

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

Mottagningen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, psykolog, psykoterapeut, sekreterare, sjuksköterska, skötare, socionom och vårdenhetschef. Vår ambition är att erbjuda en samlad psykiatrisk kompetens utifrån ett tvärprofessionellt synsätt.

Ansvariga för mottagningen

Carina Forsberg, vårdenhetschef

Telefon
033-616 25 42

E-post
carina.forsberg@vgregion.se

Mer om verksamheten

Vuxenpsykiatriska kliniken

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach