Psykiatriavdelning 4

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

OBS! Av sekretesskäl ber vi dig, när det handlar om patientärenden, att i stället ringa oss.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
50455 Borås

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet. Buss 200 från Ulricehamn.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, Målpunkt O till vänster, plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk avdelning 4
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avdelningen och vad du behöver tänka på inför din vistelse.

Om avdelningen

Psykiatriavdelning 4 riktar sig främst till personer med psykossjukdom. I mån av plats erbjuds andra patienter vård. Vi samverkar med öppenvårdsmottagning psykos PTSD som är specialiserad på psykossjukdom, öppenvårdsmottagningar utanför Borås och andra vårdgrannar utanför sjukhuset.

Avdelning 4 har 12 vårdplatser. I dag är vårdpersonalen på avdelningen uppdelad i tre team. Personalen arbetar i grupper om två till tre vårdare. Som patient har du möjlighet att själv boka tid för ett samtal med ansvarig läkare på avdelningen minst en gång per vecka eller efter behov.

Din vistelse hos oss

Inläggning sker via Akutmottagning psykiatri som är öppen dygnet runt, året runt.

Vi arbetar med patientnärmre vård vilket innebär att du som patient ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. Teamet ansvarar för din vård och behandling. Om du har en pågående öppenvårdskontakt  sker planering i nära samverkan med din öppenvård. Det är öppenvårdsmottagningen som har huvudansvaret för den långsiktiga planeringen av din vård och behandling.

Vi ser det som viktigt och naturligt att du tillsammans med närstående är delaktiga i planeringen av din vård. Du bestämmer vem av dina närstående som du vill ska vara delaktig. Utifrån ditt samtycke samarbetar vi även med kommun och andra vårdgivare.

Utifrån din problematik och dina individuella behov görs en planering av din vård och avdelningen har aktiviteter som kan bli aktuella för dig, så som promenader, stavgång, rehabbad, hälsoskola, motionscykel och sjukgymnastik. Dessutom finns det tillgång till spel, pussel, möjlighet att låna böcker, ljudböcker med mera.

Har du barn som du känner oro för kan vi hjälpa dig med råd om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Checklista inför din vistelse

 • Ta god hand om dina värdesaker. Avdelningen kan tyvärr inte ansvara för dina personliga tillhörigheter, så lämna helst dina värdesaker hemma. Det finns möjlighet att förvara värdesaker hos vakten vid sjukhusets entré.
 • Privata läkemedel ska lämnas till tjänstgörande sjuksköterska, för patientsäkerhetens skull.
 • Droger, alkohol och andra berusningsmedel är inte tillåtet att använda under tiden på avdelningen.
 • SÄS är ett rök- och doftfritt sjukhus. Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus. Som patient kan du få nikotinersättningsmedel och/eller stöd i rökavvänjning under din vårdtid.
 • Vi ber dig att avstå från att använda starka dofter.
 • Under din vårdtid kommer vi att förvara föremål som kan innebära en säkerhetsrisk för dig själv eller dina medpatienter, till exempel tändare, rakhyvel, sax och annat.
 • I händelse av skadegörelse kan du bli ersättningsskyldig.
 • Mobiltelefon får användas på ditt eget patientrum. Tänk på att ta hänsyn till eventuell rumskamrat. Det gäller även vid användande av datorer och annan elektronisk utrustning. Laddare lämnas in och laddning sker på begäran.
 • Av sekretesskäl gäller ett allmänt fotoförbud på hela sjukhusområdet.
 • Avdelningen kan endast i undantagsfall hjälpa till med tvätt av privata kläder. Klädtvätt ber vi istället att närstående sköter.
 • Dina synpunkter och eventuella klagomål är av stor vikt för oss att ta del av. Du kan vända dig till valfri person på avdelningen eller till vårdenhetschefen.

Vi som arbetar här

Förutom läkare, sjuksköterskor och skötare finns även psykolog, sjukgymnast, socionom och arbetsterapeut kopplade till avdelningen.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

OBS! Av sekretesskäl ber vi dig, när det handlar om patientärenden, att i stället ringa oss.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
50455 Borås

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet. Buss 200 från Ulricehamn.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, Målpunkt O till vänster, plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk avdelning 4
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avdelningen och vad du behöver tänka på inför din vistelse.

Om avdelningen

Psykiatriavdelning 4 riktar sig främst till personer med psykossjukdom. I mån av plats erbjuds andra patienter vård. Vi samverkar med öppenvårdsmottagning psykos PTSD som är specialiserad på psykossjukdom, öppenvårdsmottagningar utanför Borås och andra vårdgrannar utanför sjukhuset.

Avdelning 4 har 12 vårdplatser. I dag är vårdpersonalen på avdelningen uppdelad i tre team. Personalen arbetar i grupper om två till tre vårdare. Som patient har du möjlighet att själv boka tid för ett samtal med ansvarig läkare på avdelningen minst en gång per vecka eller efter behov.

Din vistelse hos oss

Inläggning sker via Akutmottagning psykiatri som är öppen dygnet runt, året runt.

Vi arbetar med patientnärmre vård vilket innebär att du som patient ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. Teamet ansvarar för din vård och behandling. Om du har en pågående öppenvårdskontakt  sker planering i nära samverkan med din öppenvård. Det är öppenvårdsmottagningen som har huvudansvaret för den långsiktiga planeringen av din vård och behandling.

Vi ser det som viktigt och naturligt att du tillsammans med närstående är delaktiga i planeringen av din vård. Du bestämmer vem av dina närstående som du vill ska vara delaktig. Utifrån ditt samtycke samarbetar vi även med kommun och andra vårdgivare.

Utifrån din problematik och dina individuella behov görs en planering av din vård och avdelningen har aktiviteter som kan bli aktuella för dig, så som promenader, stavgång, rehabbad, hälsoskola, motionscykel och sjukgymnastik. Dessutom finns det tillgång till spel, pussel, möjlighet att låna böcker, ljudböcker med mera.

Har du barn som du känner oro för kan vi hjälpa dig med råd om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Checklista inför din vistelse

 • Ta god hand om dina värdesaker. Avdelningen kan tyvärr inte ansvara för dina personliga tillhörigheter, så lämna helst dina värdesaker hemma. Det finns möjlighet att förvara värdesaker hos vakten vid sjukhusets entré.
 • Privata läkemedel ska lämnas till tjänstgörande sjuksköterska, för patientsäkerhetens skull.
 • Droger, alkohol och andra berusningsmedel är inte tillåtet att använda under tiden på avdelningen.
 • SÄS är ett rök- och doftfritt sjukhus. Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus. Som patient kan du få nikotinersättningsmedel och/eller stöd i rökavvänjning under din vårdtid.
 • Vi ber dig att avstå från att använda starka dofter.
 • Under din vårdtid kommer vi att förvara föremål som kan innebära en säkerhetsrisk för dig själv eller dina medpatienter, till exempel tändare, rakhyvel, sax och annat.
 • I händelse av skadegörelse kan du bli ersättningsskyldig.
 • Mobiltelefon får användas på ditt eget patientrum. Tänk på att ta hänsyn till eventuell rumskamrat. Det gäller även vid användande av datorer och annan elektronisk utrustning. Laddare lämnas in och laddning sker på begäran.
 • Av sekretesskäl gäller ett allmänt fotoförbud på hela sjukhusområdet.
 • Avdelningen kan endast i undantagsfall hjälpa till med tvätt av privata kläder. Klädtvätt ber vi istället att närstående sköter.
 • Dina synpunkter och eventuella klagomål är av stor vikt för oss att ta del av. Du kan vända dig till valfri person på avdelningen eller till vårdenhetschefen.

Vi som arbetar här

Förutom läkare, sjuksköterskor och skötare finns även psykolog, sjukgymnast, socionom och arbetsterapeut kopplade till avdelningen.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.