Tillfällig information

Alla med förkylningsbesvär, snuva, hosta, luftvägsproblem eller influensasymtom uppmanas att inte besöka sjukhuset då risk finns att sprida smitta av Covid-19. Känner du dig sjuk och har ett planerat besök kontakta mottagning innan besöket.
De flesta som får covid-19 behöver inte kontakta vården. Om du känner dig mycket sjuk ring din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Diagnostiskt centrum

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 1, Hiss G, Plan 3

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Diagnostiskt centrum
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här får du information om mottagningen och vad du behöver tänka på inför ditt besök.

Om diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum utför utredningar där det finns misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom, men där symtomen inte kan härledas till ett särskilt organ eller kroppsdel. Målgruppen är personer som är 18 år eller äldre.

Söka vård hos oss

Du kan komma till oss på remiss från vårdcentralen eller någon av specialistsjukvårdens mottagningar. Det kan vara olika saker som väcker misstanke om sjukdom. Ofta ingår ett eller flera symtom eller upptäckter, nytillkomna och utan rimlig förklaring.

Det kan till exempel vara allmän sjukdomskänsla, uttalad trötthet, aptitlöshet, större oavsiktlig viktnedgång, långvarig feber, smärtor, provsvar som tyder på att något i kroppen är fel eller påtaglig ökning av vårdkontakter och läkemedelskonsumtion. Vi arbetar med att göra utredningarna med kortast möjliga väntetid.

Även cancer med okänt ursprung utreds på diagnostiskt centrum. Här finns mer information om vilka patienter som kommer till oss och vilka provtagningar som görs inför det: Standardiserade vårdförlopp

Vid ditt besök hos oss

Kom till sjukhuset 15 minuter före den tid du är kallad för att undvika förseningar. Du checkar i första hand in med din mobil eller genom att använda dig av incheckningskioskerna som finns huvudentrén (ingång 1), entré psykiatri (ingång 5) eller entré rehab (ingång 10).

Så checkar du in ditt besök själv 

Avboka ditt besök

Du kan avboka ditt besök via 1177 eller genom att ringa oss. Om du uteblir från ditt besök eller avbokar mindre än 24 timmar innan ditt besök får du betala en avgift på 300 kronor.

Vi som arbetar här

På diagnostiskt centrum arbetar sjuksköterskor och läkare.

Väntetider i vården

Se aktuellt väntetidsläge till besök, undersökning och åtgärd vid SÄS, VGR och Sverige.

Självincheckning

Nu kan du som har en bokad tid checka in och betala ditt besök via din mobiltelefon.

Stöd vid sjukskrivning

Här hittar du tips och råd vid sjukskrivning samt information om hur du kan få stöd av och kontakt med SÄS rehabkoordinatorer.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 1, Hiss G, Plan 3

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Diagnostiskt centrum
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här får du information om mottagningen och vad du behöver tänka på inför ditt besök.

Om diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum utför utredningar där det finns misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom, men där symtomen inte kan härledas till ett särskilt organ eller kroppsdel. Målgruppen är personer som är 18 år eller äldre.

Söka vård hos oss

Du kan komma till oss på remiss från vårdcentralen eller någon av specialistsjukvårdens mottagningar. Det kan vara olika saker som väcker misstanke om sjukdom. Ofta ingår ett eller flera symtom eller upptäckter, nytillkomna och utan rimlig förklaring.

Det kan till exempel vara allmän sjukdomskänsla, uttalad trötthet, aptitlöshet, större oavsiktlig viktnedgång, långvarig feber, smärtor, provsvar som tyder på att något i kroppen är fel eller påtaglig ökning av vårdkontakter och läkemedelskonsumtion. Vi arbetar med att göra utredningarna med kortast möjliga väntetid.

Även cancer med okänt ursprung utreds på diagnostiskt centrum. Här finns mer information om vilka patienter som kommer till oss och vilka provtagningar som görs inför det: Standardiserade vårdförlopp

Vid ditt besök hos oss

Kom till sjukhuset 15 minuter före den tid du är kallad för att undvika förseningar. Du checkar i första hand in med din mobil eller genom att använda dig av incheckningskioskerna som finns huvudentrén (ingång 1), entré psykiatri (ingång 5) eller entré rehab (ingång 10).

Så checkar du in ditt besök själv 

Avboka ditt besök

Du kan avboka ditt besök via 1177 eller genom att ringa oss. Om du uteblir från ditt besök eller avbokar mindre än 24 timmar innan ditt besök får du betala en avgift på 300 kronor.

Vi som arbetar här

På diagnostiskt centrum arbetar sjuksköterskor och läkare.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Väntetider i vården

Se aktuellt väntetidsläge till besök, undersökning och åtgärd vid SÄS, VGR och Sverige.

Självincheckning

Nu kan du som har en bokad tid checka in och betala ditt besök via din mobiltelefon.

Stöd vid sjukskrivning

Här hittar du tips och råd vid sjukskrivning samt information om hur du kan få stöd av och kontakt med SÄS rehabkoordinatorer.