Psykiatriavdelning 3

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

OBS! Av sekretesskäl ber vi dig att ringa i stället för att skicka e-post om det handlar om patientärenden.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med buss: Åk till hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus. Med bil: Från motorväg R40, tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, målpunkt O (till vänster), plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk avdelning 3
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avdelningen och vad du behöver tänka på inför din vistelse.

Om avdelningen

Avdelning 3 vänder sig till personer med förstämningssyndrom.
Avdelningen har också en äldrepsykiatrisk modul med målgruppen 70+.

Det finns en samordnande funktion för ECT (elektrokonvulsiv behandling) och rTMS (transkraniell repetitiv magnetstimulering) för de som är inskrivna på vårdavdelningar eller kommer för behandling över dagen. 

Äldrepsykiatriska patienter skrivs in på avdelningen för att få adekvat specialistpsykiatrisk utredning, bedömning, behandling och omvårdnad. Patienterna kommer via psykiatrisk akutmottagning, äldrepsykiatriskt team eller andra sjukvårdande instanser, t. ex. på sjukhuset eller i primärvården. 

Din vistelse hos oss

Vi arbetar med patientnärmre vård. Du som patient ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. Teamet ansvarar för din vård och behandling. Om du har en pågående öppenvårdskontakt sker denna planering i nära samverkan med din öppenvård. Det är öppenvårdsmottagningen som har huvudansvaret för den långsiktiga planeringen av din vård och behandling.

Vi ser det som viktigt och naturligt att du tillsammans med närstående är delaktiga i planeringen av din vård. Du bestämmer vem av dina närstående som ska vara delaktig. Vi samarbetar vi även med kommun och andra vårdgivare efter ditt samtycke.

Utifrån din problematik och dina individuella behov planeras din vård. Avdelningen har aktiviteter som kan bli aktuella för dig, så som promenader, stavgång, rehabbad, hälsoskola, motionscykel och sjukgymnastik. Dessutom finns det tillgång till spel, pussel, möjlighet att låna böcker, ljudböcker med mera.

Har du barn som du känner oro för så kan vi hjälpa dig med råd om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Checklista inför din vistelse

 • Ta god hand om dina värdesaker. Avdelningen har tyvärr inte möjlighet att ansvara för dina personliga tillhörigheter, så lämna helst dina värdesaker hemma. Det finns möjlighet att förvara värdesaker hos vakten vid sjukhusets entré.
 • Privata läkemedel ska lämnas till tjänstgörande sjuksköterska, för patientsäkerhetens skull.
 • Droger, alkohol och andra berusningsmedel är inte tillåtet att använda under tiden på avdelningen.
 • SÄS är ett rök- och doftfritt sjukhus. Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus. Som patient har du möjlighet att få nikotinersättningsmedel och/eller stöd i rökavvänjning under din vårdtid.
 • Vi ber dig också avstå användandet av starka dofter.
 • Under din vårdtid kommer vi att förvara föremål som kan innebära en säkerhetsrisk för dig själv eller dina medpatienter, till exempel tändare, rakhyvel, sax och annat.
 • I händelse av skadegörelse kan du bli ersättningsskyldig.
 • Mobiltelefon är tillåtet att använda på egna patientrummet. Tänk på att ta hänsyn till eventuell rumskamrat. Det gäller även vid användande av datorer och annan elektronisk utrustning. Laddare lämnas in och laddning sker på begäran.
 • Av sekretesskäl gäller ett allmänt fotoförbud på hela sjukhusområdet.
 • Avdelningen kan endast i undantagsfall hjälpa till med tvätt av privata kläder. Klädtvätt ber vi istället att närstående sköter.
 • Dina synpunkter och eventuella klagomål är av stor vikt för oss att ta del av. Du kan vända dig till valfri person på avdelningen eller till vårdenhetschefen.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare samt sekreterare. Vi är en utbildningsvårdavdelning vilket innebär att vi också har studenter på avdelningen.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

OBS! Av sekretesskäl ber vi dig att ringa i stället för att skicka e-post om det handlar om patientärenden.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med buss: Åk till hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus. Med bil: Från motorväg R40, tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, målpunkt O (till vänster), plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk avdelning 3
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avdelningen och vad du behöver tänka på inför din vistelse.

Om avdelningen

Avdelning 3 vänder sig till personer med förstämningssyndrom.
Avdelningen har också en äldrepsykiatrisk modul med målgruppen 70+.

Det finns en samordnande funktion för ECT (elektrokonvulsiv behandling) och rTMS (transkraniell repetitiv magnetstimulering) för de som är inskrivna på vårdavdelningar eller kommer för behandling över dagen. 

Äldrepsykiatriska patienter skrivs in på avdelningen för att få adekvat specialistpsykiatrisk utredning, bedömning, behandling och omvårdnad. Patienterna kommer via psykiatrisk akutmottagning, äldrepsykiatriskt team eller andra sjukvårdande instanser, t. ex. på sjukhuset eller i primärvården. 

Din vistelse hos oss

Vi arbetar med patientnärmre vård. Du som patient ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. Teamet ansvarar för din vård och behandling. Om du har en pågående öppenvårdskontakt sker denna planering i nära samverkan med din öppenvård. Det är öppenvårdsmottagningen som har huvudansvaret för den långsiktiga planeringen av din vård och behandling.

Vi ser det som viktigt och naturligt att du tillsammans med närstående är delaktiga i planeringen av din vård. Du bestämmer vem av dina närstående som ska vara delaktig. Vi samarbetar vi även med kommun och andra vårdgivare efter ditt samtycke.

Utifrån din problematik och dina individuella behov planeras din vård. Avdelningen har aktiviteter som kan bli aktuella för dig, så som promenader, stavgång, rehabbad, hälsoskola, motionscykel och sjukgymnastik. Dessutom finns det tillgång till spel, pussel, möjlighet att låna böcker, ljudböcker med mera.

Har du barn som du känner oro för så kan vi hjälpa dig med råd om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Checklista inför din vistelse

 • Ta god hand om dina värdesaker. Avdelningen har tyvärr inte möjlighet att ansvara för dina personliga tillhörigheter, så lämna helst dina värdesaker hemma. Det finns möjlighet att förvara värdesaker hos vakten vid sjukhusets entré.
 • Privata läkemedel ska lämnas till tjänstgörande sjuksköterska, för patientsäkerhetens skull.
 • Droger, alkohol och andra berusningsmedel är inte tillåtet att använda under tiden på avdelningen.
 • SÄS är ett rök- och doftfritt sjukhus. Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus. Som patient har du möjlighet att få nikotinersättningsmedel och/eller stöd i rökavvänjning under din vårdtid.
 • Vi ber dig också avstå användandet av starka dofter.
 • Under din vårdtid kommer vi att förvara föremål som kan innebära en säkerhetsrisk för dig själv eller dina medpatienter, till exempel tändare, rakhyvel, sax och annat.
 • I händelse av skadegörelse kan du bli ersättningsskyldig.
 • Mobiltelefon är tillåtet att använda på egna patientrummet. Tänk på att ta hänsyn till eventuell rumskamrat. Det gäller även vid användande av datorer och annan elektronisk utrustning. Laddare lämnas in och laddning sker på begäran.
 • Av sekretesskäl gäller ett allmänt fotoförbud på hela sjukhusområdet.
 • Avdelningen kan endast i undantagsfall hjälpa till med tvätt av privata kläder. Klädtvätt ber vi istället att närstående sköter.
 • Dina synpunkter och eventuella klagomål är av stor vikt för oss att ta del av. Du kan vända dig till valfri person på avdelningen eller till vårdenhetschefen.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare samt sekreterare. Vi är en utbildningsvårdavdelning vilket innebär att vi också har studenter på avdelningen.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.