Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Att ta med till besöket eller inskrivningen

  • Kallelse
  • Fotolegitimation
  • Eventuell medicinlista
  • Högkostnads- eller frikort
  • Ifylld hälsodeklaration om du fick en sådan med kallelsen

Service på sjukhuset

Här hittar du information om den service som finns på sjukhuset som till exempel matställen, apotek, vårdhotell och vart du kan ladda din bil.

Patientavgifter

Här hittar du mer information om när du ska betala och hur du kan betala när du är patient på sjukhuset.

Tolkning

Du rätt att få tolk när du besöker mottagningar eller ligger inne på sjukhus.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik.

När du ska resa hem från vårdavdelningen hjälper personalen dig med att beställa lämplig transport. Du kan också beställa resan själv men tänk på att det finns vissa regler, till exempel att resan måste beställas minst en dag i förväg om din vistelse på sjukhuset var planerad och inte akut. 

Om sjukresor i Västra Götalandsregionen

Har du vårdats utomlands?

Om du vårdats på sjukhus eller annan vårdinrättning utomlands de senaste 12 månaderna är det viktigt att du informerar oss om detta. Kontakta den avdelning eller mottagning dit du är kallad.