Tolk

Om du inte förstår eller talar svenska har du rätt att få tolk när du besöker mottagningar eller ligger inne på sjukhus. Här hittar du information om tolkning på olika språk.

Du rätt att få bra information om sjukdom och behandling. Samtidigt är det viktigt att du använder tolk för att göra dig förstådd. Du bör inte använda barn eller andra släktingar som tolkar åt dig.

Tala om att du behöver tolk

Meddela oss i god tid om du behöver hjälp med tolkning. Kontakta i så fall den avdelning eller mottagning du ska till, enligt uppgifter på kallelsen. Vi hjälper till att boka tolk. 

Kontaktuppgifter till SÄS avdelningar och mottagningar

Tolken har tystnadsplikt

SÄS anlitar godkända tolkar från Tolkförmedling Väst. Tystnadsplikt gäller för dem såväl som för sjukvårdspersonal. Tolken har endast till uppgift att översätta.

Det kostar inget, det är gratis, för dig att anlita tolk.

Om tolkning på olika språk

Mer information om tolk och information på andra språk

Information på olika språk

When you need an interpreter

Albanska - tolkhjälp

Arabiska - tolkhjälp

Finska tolkhjälp

Persiska - tolkhjälp

Ryska - tolkhjälp

Serbiska - tolkhjälp

Sorani

Vietnamesiska - tolkhjälp

1177 in other languages

Here you will find a selection of information about health and healthcare from 1177.se. The information is translated to several other languages.